Norske Boligbyggelags Landsforbund Sa
Juridisk navn:  Norske Boligbyggelags Landsforbund Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22403850
Postboks 452 Sentrum Øvre Vollgate 11 Fax:
0104 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 950850493
Aksjekapital: 48.169 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 17.06.1946
Foretakstype: SA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
27,66%
Resultat  
  
8293,53%
Egenkapital  
  
238,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 35.371.000 27.707.000 41.554.000 39.897.000 40.964.000
Resultat: 259.735.000 -3.170.000 12.189.000 711.000 430.000
Egenkapital: 367.865.000 108.719.000 111.404.000 101.754.000 100.507.000
Regnskap for Norske Boligbyggelags Landsforbund Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 35.371.000 27.707.000 41.554.000 39.897.000 40.964.000
Driftskostnader -49.840.000 -45.892.000 -51.454.000 -44.592.000 -44.070.000
Driftsresultat -14.470.000 -18.186.000 -9.900.000 -4.695.000 -3.106.000
Finansinntekter 274.250.000 15.096.000 22.128.000 5.429.000 3.585.000
Finanskostnader -45.000 -81.000 -40.000 -23.000 -50.000
Finans 274.205.000 15.015.000 22.088.000 5.406.000 3.535.000
Resultat før skatt 259.735.000 -3.170.000 12.189.000 711.000 430.000
Skattekostnad -779.000 485.000 -2.538.000 537.000 -27.000
Årsresultat 258.957.000 -2.685.000 9.650.000 1.248.000 403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.541.000 78.993.000 72.734.000 62.882.000 58.686.000
Sum omløpsmidler 323.360.000 47.837.000 65.343.000 55.382.000 53.857.000
Sum eiendeler 388.901.000 126.830.000 138.077.000 118.264.000 112.543.000
Sum opptjent egenkapital 319.697.000 60.550.000 63.236.000 53.585.000 52.338.000
Sum egenkapital 367.865.000 108.719.000 111.404.000 101.754.000 100.507.000
Sum langsiktig gjeld 5.126.000 5.482.000 5.544.000 5.961.000 5.594.000
Sum kortsiktig gjeld 15.910.000 12.629.000 21.128.000 10.549.000 6.443.000
Sum gjeld og egenkapital 388.902.000 126.830.000 138.077.000 118.264.000 112.544.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 35.371.000 27.707.000 41.554.000 39.897.000 40.964.000
Driftsinntekter 35.371.000 27.707.000 41.554.000 39.897.000 40.964.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -28.101.000 -26.665.000 -25.982.000 -25.099.000 -24.347.000
Avskrivning -602.000 -709.000 -727.000 -730.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -21.739.000 -18.625.000 -24.763.000 -18.766.000 -18.993.000
Driftskostnader -49.840.000 -45.892.000 -51.454.000 -44.592.000 -44.070.000
Driftsresultat -14.470.000 -18.186.000 -9.900.000 -4.695.000 -3.106.000
Finansinntekter 274.250.000 15.096.000 22.128.000 5.429.000 3.585.000
Finanskostnader -45.000 -81.000 -40.000 -23.000 -50.000
Finans 274.205.000 15.015.000 22.088.000 5.406.000 3.535.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 258.957.000 -2.685.000 9.650.000 1.248.000 403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.140.000 1.605.000 1.031.000 1.410.000 692.000
Fast eiendom 21.986.000 22.571.000 23.246.000 23.924.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 52.000 100.000
Sum varige driftsmidler 21.986.000 22.588.000 23.297.000 24.024.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.401.000 55.401.000 49.114.000 38.175.000 33.970.000
Sum anleggsmidler 65.541.000 78.993.000 72.734.000 62.882.000 58.686.000
Varebeholdning 35.000 51.000 68.000 95.000 26.000
Kundefordringer 1.325.000 3.073.000 3.392.000 1.378.000 1.583.000
Andre fordringer 92.000 276.000 165.000
Sum investeringer 4.061.000 7.088.000 32.651.000 42.724.000 43.027.000
Kasse, bank 296.215.000 23.153.000 10.226.000 5.909.000 9.057.000
Sum omløpsmidler 323.360.000 47.837.000 65.343.000 55.382.000 53.857.000
Sum eiendeler 388.901.000 126.830.000 138.077.000 118.264.000 112.543.000
Sum opptjent egenkapital 319.697.000 60.550.000 63.236.000 53.585.000 52.338.000
Sum egenkapital 367.865.000 108.719.000 111.404.000 101.754.000 100.507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.126.000 5.482.000 5.544.000 5.961.000 5.594.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.126.000 5.482.000 5.544.000 5.961.000 5.594.000
Leverandørgjeld 929.000 7.758.000 14.605.000 6.438.000 2.044.000
Betalbar skatt 123.000 1.885.000 0 424.000
Skyldig offentlige avgifter 5.415.000 4.870.000 4.638.000 4.111.000 3.974.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 443.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.910.000 12.629.000 21.128.000 10.549.000 6.443.000
Sum gjeld og egenkapital 388.902.000 126.830.000 138.077.000 118.264.000 112.544.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 307.450.000 35.208.000 44.215.000 44.833.000 47.414.000
Likviditetsgrad 1 20.3 3.8 3.1 5.2 8.4
Likviditetsgrad 2 20.3 3.8 3.1 5.2 8.4
Soliditet 94.6 85.7 80.7 8 89.3
Resultatgrad -40.9 -65.6 -23.8 -11.8 -7.6
Rentedekningsgrad -321.6 -224.5 -247.5 -204.1 -62.1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 66.8 -2.4 8.9 0.6 0.4
Signatur
21.03.2023
LANDSFORBUNDESTS FIRMA TEGNES AV LEDEREN (ELLER NESTLEDEREN)
OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.03.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kirstin Marie LeirosStyreleder56
Morten AagenæsNestleder61
Harald SchjelderupStyremedlem55
Tom Murstad SøgårdStyremedlem62
Johan BruunStyremedlem49
Torbjørn SotbergStyremedlem64
Berit Irene Dalen AntonsenStyremedlem56
Ketil KrogstadStyremedlem61
Anne Tilly AasStyremedlem42
Rita Monica LekangVaramedlem65
Merete EikVaramedlem56
Jørgen PedersenVaramedlem45
Line Camilla Børke BjerkekVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00