Inatur Norge AS
Juridisk navn:  Inatur Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74213090
Postboks 63 Sentrum Søren R Thornæs veg 10 Fax: 74213091
7801 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 984252757
Aksjekapital: 615.600 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 31.01.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0,98%
Resultat  
  
-69,99%
Egenkapital  
  
-6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.905.000 23.673.000 18.569.000 17.268.000 15.625.000
Resultat: 987.000 3.289.000 1.809.000 3.357.000 2.141.000
Egenkapital: 12.728.000 13.541.000 12.038.000 10.209.000 8.780.000
Regnskap for Inatur Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.905.000 23.673.000 18.569.000 17.268.000 15.625.000
Driftskostnader -23.055.000 -20.517.000 -17.070.000 -14.071.000 -13.631.000
Driftsresultat 850.000 3.156.000 1.499.000 3.196.000 1.993.000
Finansinntekter 137.000 134.000 310.000 162.000 149.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 136.000 133.000 310.000 161.000 148.000
Resultat før skatt 987.000 3.289.000 1.809.000 3.357.000 2.141.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 987.000 3.289.000 1.809.000 3.357.000 2.141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.726.000 8.802.000 5.949.000 3.935.000 3.424.000
Sum omløpsmidler 5.819.000 9.734.000 9.268.000 12.359.000 8.435.000
Sum eiendeler 20.545.000 18.536.000 15.217.000 16.294.000 11.859.000
Sum opptjent egenkapital 874.000 1.687.000 184.000 -1.645.000 -3.028.000
Sum egenkapital 12.728.000 13.541.000 12.038.000 10.209.000 8.780.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.818.000 4.995.000 3.179.000 6.085.000 3.079.000
Sum gjeld og egenkapital 20.546.000 18.536.000 15.217.000 16.294.000 11.859.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.905.000 23.673.000 18.569.000 17.268.000 15.625.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 23.905.000 23.673.000 18.569.000 17.268.000 15.625.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -9.081.000 -8.328.000 -8.300.000 -6.559.000 -6.191.000
Avskrivning -3.604.000 -2.888.000 -2.420.000 -2.208.000 -2.413.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.370.000 -9.301.000 -6.350.000 -5.304.000 -5.027.000
Driftskostnader -23.055.000 -20.517.000 -17.070.000 -14.071.000 -13.631.000
Driftsresultat 850.000 3.156.000 1.499.000 3.196.000 1.993.000
Finansinntekter 137.000 134.000 310.000 162.000 149.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 136.000 133.000 310.000 161.000 148.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -3.078.000 0
Årsresultat 987.000 3.289.000 1.809.000 3.357.000 2.141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.331.000 8.441.000 5.888.000 3.873.000 3.363.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 395.000 361.000 61.000 61.000 61.000
Sum anleggsmidler 14.726.000 8.802.000 5.949.000 3.935.000 3.424.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.833.000 2.109.000 2.106.000 961.000 691.000
Andre fordringer 1.239.000 141.000 686.000 177.000 187.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.747.000 7.484.000 6.476.000 11.220.000 7.557.000
Sum omløpsmidler 5.819.000 9.734.000 9.268.000 12.359.000 8.435.000
Sum eiendeler 20.545.000 18.536.000 15.217.000 16.294.000 11.859.000
Sum opptjent egenkapital 874.000 1.687.000 184.000 -1.645.000 -3.028.000
Sum egenkapital 12.728.000 13.541.000 12.038.000 10.209.000 8.780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.537.000 894.000 504.000 618.000 855.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 678.000 472.000 447.000 449.000 399.000
Utbytte 0 -3.078.000 0
Annen kortsiktig gjeld 5.603.000 3.629.000 2.227.000 1.940.000 1.825.000
Sum kortsiktig gjeld 7.818.000 4.995.000 3.179.000 6.085.000 3.079.000
Sum gjeld og egenkapital 20.546.000 18.536.000 15.217.000 16.294.000 11.859.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.999.000 4.739.000 6.089.000 6.274.000 5.356.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.9 2.9 2 2.7
Likviditetsgrad 2 0.7 1.9 2.9 2 2.7
Soliditet 61.9 73.1 79.1 62.7 7
Resultatgrad 3.6 13.3 8.1 18.5 12.8
Rentedekningsgrad 850.0 3.156.0 3 1
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.3 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.8 17.7 11.9 20.6 18.1
Signatur
07.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Peder BrekkStyreleder66
Arnt Skillingstad RørvikNestleder54
Espen Michael FarstadStyremedlem63
Jan Gleditsch BorgnesStyremedlem59
Torbjørn Kvien MadsenStyremedlem50
Randi Hansen StavrumVaramedlem49
Marte LandsemVaramedlem43
Bjarne OppegårdVaramedlem66
Torgeir LandeVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Statskog Sf67.08 
Empi As12.76 
Boen Invest As1.20 
Longbeach Holding As0.65 
Norges Fjellstyresamband8.12 
Inatur Norge As0.65 
Torbjørn Kvien Madsen0.1950
Norges Jeger- Og Fiskerforbund8.12 
Gudmund Nygaard1.2047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00