Røns Transport As
Juridisk navn:  Røns Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90820558
Rolf Olsens Vei 30 Rolf Olsens Vei 30 Fax: 63800891
2007 Kjeller 2007 Kjeller
Fylke: Kommune: www.ronstransport.no
Viken Lillestrøm
Org.nr: 951242578
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.03.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revisoren AS
Regnskapsfører: Klar Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26,53%
Resultat  
  
34,56%
Egenkapital  
  
-64,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.122.000 13.777.000 15.151.000 10.980.000 10.911.000
Resultat: -587.000 -897.000 -975.000 -1.000 348.000
Egenkapital: -1.503.000 -916.000 -31.000 943.000 958.000
Regnskap for Røns Transport As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.122.000 13.777.000 15.151.000 10.980.000 10.911.000
Driftskostnader -10.541.000 -14.562.000 -15.963.000 -10.931.000 -10.514.000
Driftsresultat -419.000 -786.000 -812.000 50.000 397.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -169.000 -111.000 -165.000 -52.000 -49.000
Finans -169.000 -110.000 -164.000 -51.000 -48.000
Resultat før skatt -587.000 -897.000 -975.000 -1.000 348.000
Skattekostnad 12.000 0 -13.000 -91.000
Årsresultat -587.000 -885.000 -975.000 -14.000 257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.054.000 1.909.000 2.709.000 1.763.000 1.532.000
Sum omløpsmidler 936.000 1.452.000 2.696.000 1.872.000 1.648.000
Sum eiendeler 1.990.000 3.361.000 5.405.000 3.635.000 3.180.000
Sum opptjent egenkapital -1.603.000 -1.016.000 -131.000 843.000 858.000
Sum egenkapital -1.503.000 -916.000 -31.000 943.000 958.000
Sum langsiktig gjeld 1.440.000 2.295.000 2.407.000 1.234.000 839.000
Sum kortsiktig gjeld 2.053.000 1.982.000 3.029.000 1.458.000 1.384.000
Sum gjeld og egenkapital 1.990.000 3.361.000 5.405.000 3.635.000 3.181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.854.000 13.575.000 15.117.000 10.970.000 10.901.000
Andre inntekter 268.000 202.000 34.000 10.000 10.000
Driftsinntekter 10.122.000 13.777.000 15.151.000 10.980.000 10.911.000
Varekostnad -1.446.000 -512.000 -371.000 -806.000 -1.091.000
Lønninger -3.968.000 -7.129.000 -8.636.000 -5.490.000 -4.800.000
Avskrivning -379.000 -612.000 -772.000 -640.000 -525.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.748.000 -6.309.000 -6.184.000 -3.995.000 -4.098.000
Driftskostnader -10.541.000 -14.562.000 -15.963.000 -10.931.000 -10.514.000
Driftsresultat -419.000 -786.000 -812.000 50.000 397.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -169.000 -111.000 -165.000 -52.000 -49.000
Finans -169.000 -110.000 -164.000 -51.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -587.000 -885.000 -975.000 -14.000 257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.054.000 1.909.000 2.684.000 1.738.000 1.485.000
Sum varige driftsmidler 1.054.000 1.909.000 2.684.000 1.738.000 1.485.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 25.000 25.000 48.000
Sum anleggsmidler 1.054.000 1.909.000 2.709.000 1.763.000 1.532.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 336.000 1.060.000 2.079.000 995.000 1.021.000
Andre fordringer 422.000 133.000 186.000 182.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 178.000 259.000 431.000 695.000 502.000
Sum omløpsmidler 936.000 1.452.000 2.696.000 1.872.000 1.648.000
Sum eiendeler 1.990.000 3.361.000 5.405.000 3.635.000 3.180.000
Sum opptjent egenkapital -1.603.000 -1.016.000 -131.000 843.000 858.000
Sum egenkapital -1.503.000 -916.000 -31.000 943.000 958.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 460.000 329.000 370.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.440.000 2.295.000 2.407.000 1.234.000 839.000
Leverandørgjeld 767.000 545.000 537.000 342.000 304.000
Betalbar skatt 0 0 13.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 391.000 663.000 1.104.000 676.000 606.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 445.000 1.019.000 427.000 382.000
Sum kortsiktig gjeld 2.053.000 1.982.000 3.029.000 1.458.000 1.384.000
Sum gjeld og egenkapital 1.990.000 3.361.000 5.405.000 3.635.000 3.181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.117.000 -530.000 -333.000 414.000 264.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.9 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.9 1.3 1.2
Soliditet -75.5 -27.3 -0.6 25.9 30.1
Resultatgrad -4.1 -5.7 -5.4 0.5 3.6
Rentedekningsgrad -2.5 -7.1 -4.9 1 8.1
Gjeldsgrad -2.3 -4.7 -175.4 2.9 2.3
Total kapitalrentabilitet -21.1 -23.4 1.4 12.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dan De LangeStyreleder37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dl Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00