Renovasjonsselskapet For Drammensregionen Iks
Juridisk navn:  Renovasjonsselskapet For Drammensregionen Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32049700
Postboks 154 Bragernes Grønland 1 Fax: 32202951
3001 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune: www.rfd.no
Viken Drammen
Org.nr: 984459947
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 142
Etableringsdato: 08.11.2001
Foretakstype: IKS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,05%
Resultat  
  
173,29%
Egenkapital  
  
38,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 250.985.000 232.294.000 274.020.000 254.507.000 257.806.000
Resultat: 7.611.000 2.785.000 10.230.000 -2.359.000 2.757.000
Egenkapital: 15.943.000 11.536.000 27.206.000 20.595.000 14.473.000
Regnskap for Renovasjonsselskapet For Drammensregionen Iks
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 250.985.000 232.294.000 274.020.000 254.507.000 257.806.000
Driftskostnader -243.083.000 -229.796.000 -263.447.000 -255.893.000 -254.422.000
Driftsresultat 7.902.000 2.498.000 10.573.000 -1.386.000 3.383.000
Finansinntekter 910.000 2.186.000 2.845.000 1.758.000 2.264.000
Finanskostnader -1.200.000 -1.899.000 -3.188.000 -2.731.000 -2.890.000
Finans -290.000 287.000 -343.000 -973.000 -626.000
Resultat før skatt 7.611.000 2.785.000 10.230.000 -2.359.000 2.757.000
Skattekostnad -625.000 -1.030.000 -791.000 -1.794.000 -1.204.000
Årsresultat 4.165.000 1.755.000 9.439.000 -4.154.000 1.553.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 184.070.000 134.522.000 157.098.000 146.502.000 215.175.000
Sum omløpsmidler 45.656.000 108.483.000 119.671.000 131.761.000 101.126.000
Sum eiendeler 229.726.000 243.005.000 276.769.000 278.263.000 316.301.000
Sum opptjent egenkapital 15.122.000 10.732.000 26.206.000 19.595.000 13.473.000
Sum egenkapital 15.943.000 11.536.000 27.206.000 20.595.000 14.473.000
Sum langsiktig gjeld 143.895.000 155.568.000 171.391.000 186.856.000 198.310.000
Sum kortsiktig gjeld 69.888.000 75.902.000 78.172.000 70.811.000 103.518.000
Sum gjeld og egenkapital 229.726.000 243.006.000 276.769.000 278.262.000 316.301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 224.098.000 218.253.000 251.881.000 224.820.000 229.479.000
Andre inntekter 26.887.000 14.040.000 22.139.000 29.687.000 28.327.000
Driftsinntekter 250.985.000 232.294.000 274.020.000 254.507.000 257.806.000
Varekostnad -149.505.000 -158.952.000 -228.876.000 -209.328.000 -213.396.000
Lønninger -51.237.000 -42.681.000 -16.966.000 -21.603.000 -20.792.000
Avskrivning -12.638.000 -9.690.000 -10.737.000 -17.882.000 -12.633.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -29.703.000 -18.473.000 -6.868.000 -7.080.000 -7.601.000
Driftskostnader -243.083.000 -229.796.000 -263.447.000 -255.893.000 -254.422.000
Driftsresultat 7.902.000 2.498.000 10.573.000 -1.386.000 3.383.000
Finansinntekter 910.000 2.186.000 2.845.000 1.758.000 2.264.000
Finanskostnader -1.200.000 -1.899.000 -3.188.000 -2.731.000 -2.890.000
Finans -290.000 287.000 -343.000 -973.000 -626.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -15.000.000 0 0 -12.000.000
Årsresultat 4.165.000 1.755.000 9.439.000 -4.154.000 1.553.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 427.000 853.000 1.280.000 1.707.000
Fast eiendom 10.345.000 10.345.000 0 0 0
Maskiner anlegg 170.461.000 103.171.000 0 0 0
Driftsløsøre 3.204.000 4.142.000 156.244.000 145.222.000 213.468.000
Sum varige driftsmidler 184.010.000 134.096.000 156.244.000 145.222.000 213.468.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 184.070.000 134.522.000 157.098.000 146.502.000 215.175.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 7.457.000 55.763.000 5.202.000 8.433.000 12.014.000
Andre fordringer 8.084.000 8.279.000 10.711.000 8.718.000 11.140.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 30.115.000 44.441.000 103.758.000 114.610.000 77.972.000
Sum omløpsmidler 45.656.000 108.483.000 119.671.000 131.761.000 101.126.000
Sum eiendeler 229.726.000 243.005.000 276.769.000 278.263.000 316.301.000
Sum opptjent egenkapital 15.122.000 10.732.000 26.206.000 19.595.000 13.473.000
Sum egenkapital 15.943.000 11.536.000 27.206.000 20.595.000 14.473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.895.000 22.235.000 24.724.000 26.856.000 24.977.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 143.895.000 155.568.000 171.391.000 186.856.000 198.310.000
Leverandørgjeld 30.689.000 26.576.000 30.274.000 25.956.000 34.597.000
Betalbar skatt 611.000 961.000 887.000 1.581.000 1.023.000
Skyldig offentlige avgifter 4.293.000 3.604.000 1.677.000 1.777.000 1.761.000
Utbytte -15.000.000 0 0 -12.000.000
Annen kortsiktig gjeld 34.295.000 29.761.000 45.335.000 41.497.000 66.136.000
Sum kortsiktig gjeld 69.888.000 75.902.000 78.172.000 70.811.000 103.518.000
Sum gjeld og egenkapital 229.726.000 243.006.000 276.769.000 278.262.000 316.301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.232.000 32.581.000 41.499.000 60.950.000 -2.392.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.4 1.5 1.9 1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.4 1.5 1.9 1
Soliditet 6.9 4.7 9.8 7.4 4.6
Resultatgrad 3.1 1.1 3.9 -0.5 1.3
Rentedekningsgrad 6.6 1.3 3.3 -0.5 1.2
Gjeldsgrad 13.4 20.1 9.2 12.5 20.9
Total kapitalrentabilitet 3.8 1.9 4.8 0.1 1.8
Signatur
27.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
27.07.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
George Harold FulfordStyreleder70
Knut SkinnesNestleder31
Anne Kristine TeigenStyremedlem58
Per Håvard KlevenStyremedlem70
Hildegunn Bull IversenStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00