Nordre Gjølstad As
Juridisk navn:  Nordre Gjølstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62826777
Gjølstad sund 27 Gjølstad sund 27 Fax: 62829458
2219 Brandval 2219 Brandval
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 951565326
Aksjekapital: 2.950.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 03.11.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
21,2%
Resultat  
  
47,28%
Egenkapital  
  
12,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.732.000 11.330.000 8.604.000 9.623.000 10.127.000
Resultat: 3.112.000 2.113.000 298.000 1.352.000 1.874.000
Egenkapital: 21.360.000 18.933.000 17.285.000 17.051.000 16.015.000
Regnskap for Nordre Gjølstad As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.732.000 11.330.000 8.604.000 9.623.000 10.127.000
Driftskostnader -10.852.000 -9.481.000 -8.466.000 -8.392.000 -8.373.000
Driftsresultat 2.880.000 1.850.000 139.000 1.230.000 1.755.000
Finansinntekter 246.000 285.000 173.000 136.000 134.000
Finanskostnader -15.000 -22.000 -14.000 -14.000 -15.000
Finans 231.000 263.000 159.000 122.000 119.000
Resultat før skatt 3.112.000 2.113.000 298.000 1.352.000 1.874.000
Skattekostnad -685.000 -465.000 -64.000 -317.000 -461.000
Årsresultat 2.427.000 1.648.000 234.000 1.036.000 1.414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.826.000 7.052.000 5.479.000 6.273.000 6.391.000
Sum omløpsmidler 17.318.000 14.613.000 13.037.000 13.117.000 12.447.000
Sum eiendeler 25.144.000 21.665.000 18.516.000 19.390.000 18.838.000
Sum opptjent egenkapital 18.410.000 15.983.000 14.335.000 14.101.000 13.065.000
Sum egenkapital 21.360.000 18.933.000 17.285.000 17.051.000 16.015.000
Sum langsiktig gjeld 1.184.000 143.000 103.000 184.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 2.600.000 2.589.000 1.128.000 2.155.000 2.633.000
Sum gjeld og egenkapital 25.144.000 21.665.000 18.516.000 19.390.000 18.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.949.000 9.570.000 7.318.000 8.678.000 9.173.000
Andre inntekter 2.782.000 1.761.000 1.286.000 945.000 954.000
Driftsinntekter 13.732.000 11.330.000 8.604.000 9.623.000 10.127.000
Varekostnad -1.385.000 -1.451.000 -1.485.000 -1.332.000 -1.261.000
Lønninger -3.067.000 -2.475.000 -1.980.000 -2.120.000 -1.893.000
Avskrivning -1.242.000 -1.075.000 -944.000 -914.000 -910.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.158.000 -4.480.000 -4.057.000 -4.026.000 -4.309.000
Driftskostnader -10.852.000 -9.481.000 -8.466.000 -8.392.000 -8.373.000
Driftsresultat 2.880.000 1.850.000 139.000 1.230.000 1.755.000
Finansinntekter 246.000 285.000 173.000 136.000 134.000
Finanskostnader -15.000 -22.000 -14.000 -14.000 -15.000
Finans 231.000 263.000 159.000 122.000 119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.427.000 1.648.000 234.000 1.036.000 1.414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.523.000 2.523.000 2.523.000 2.523.000 2.523.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.298.000 4.523.000 2.951.000 3.745.000 3.863.000
Sum varige driftsmidler 7.821.000 7.047.000 5.474.000 6.268.000 6.386.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 7.826.000 7.052.000 5.479.000 6.273.000 6.391.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 161.000 240.000 109.000 151.000 214.000
Andre fordringer 154.000 188.000 196.000 68.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.003.000 14.185.000 12.731.000 12.899.000 12.074.000
Sum omløpsmidler 17.318.000 14.613.000 13.037.000 13.117.000 12.447.000
Sum eiendeler 25.144.000 21.665.000 18.516.000 19.390.000 18.838.000
Sum opptjent egenkapital 18.410.000 15.983.000 14.335.000 14.101.000 13.065.000
Sum egenkapital 21.360.000 18.933.000 17.285.000 17.051.000 16.015.000
Sum avsetninger til forpliktelser 295.000 143.000 103.000 184.000 190.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.184.000 143.000 103.000 184.000 190.000
Leverandørgjeld 560.000 867.000 141.000 173.000 154.000
Betalbar skatt 533.000 425.000 146.000 322.000 480.000
Skyldig offentlige avgifter -67.000 115.000 104.000 489.000 429.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.575.000 1.182.000 738.000 1.171.000 1.570.000
Sum kortsiktig gjeld 2.600.000 2.589.000 1.128.000 2.155.000 2.633.000
Sum gjeld og egenkapital 25.144.000 21.665.000 18.516.000 19.390.000 18.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.718.000 12.024.000 11.909.000 10.962.000 9.814.000
Likviditetsgrad 1 6.7 5.6 11.6 6.1 4.7
Likviditetsgrad 2 6.7 5.6 11.6 6.1 4.7
Soliditet 85.0 87.4 93.4 87.9 8
Resultatgrad 21.0 16.3 1.6 12.8 17.3
Rentedekningsgrad 192.0 84.1 9.9 87.9 1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.4 9.9 1.7 7 1
Signatur
02.11.2021
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore LassenStyreleder62
William LassenStyremedlem26
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tore Lassen100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00