K Johannesens Frisørsalonger As
Juridisk navn:  K Johannesens Frisørsalonger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69283802
Rubingenveien 17 Rubingenveien 17 Fax: 69282095
1642 Saltnes 1642 Saltnes
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 984598475
Aksjekapital: 185.750 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 15.04.2002
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
59,17%
Resultat  
  
20,33%
Egenkapital  
  
3,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 347.000 218.000 146.000 165.000 144.000
Resultat: 148.000 123.000 109.000 6.000 340.000
Egenkapital: 5.006.000 4.858.000 4.735.000 4.567.000 4.482.000
Regnskap for K Johannesens Frisørsalonger As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 347.000 218.000 146.000 165.000 144.000
Driftskostnader -265.000 -306.000 -264.000 -373.000 -356.000
Driftsresultat 82.000 -88.000 -118.000 -207.000 -212.000
Finansinntekter 97.000 285.000 247.000 239.000 581.000
Finanskostnader -32.000 -74.000 -21.000 -26.000 -29.000
Finans 65.000 211.000 226.000 213.000 552.000
Resultat før skatt 148.000 123.000 109.000 6.000 340.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 148.000 123.000 109.000 6.000 340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.920.000 8.406.000 8.245.000 7.455.000 7.321.000
Sum omløpsmidler 823.000 684.000 354.000 430.000 315.000
Sum eiendeler 8.743.000 9.090.000 8.599.000 7.885.000 7.636.000
Sum opptjent egenkapital 4.111.000 3.964.000 3.841.000 3.673.000 3.588.000
Sum egenkapital 5.006.000 4.858.000 4.735.000 4.567.000 4.482.000
Sum langsiktig gjeld 3.450.000 3.575.000 3.353.000 2.600.000 2.625.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 657.000 511.000 717.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 8.744.000 9.091.000 8.600.000 7.885.000 7.636.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 347.000 218.000 146.000 165.000 144.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 347.000 218.000 146.000 165.000 144.000
Varekostnad 0 0 -35.000
Lønninger -169.000 -220.000 -193.000 -266.000 -241.000
Avskrivning -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -86.000 -71.000 -107.000 -80.000
Driftskostnader -265.000 -306.000 -264.000 -373.000 -356.000
Driftsresultat 82.000 -88.000 -118.000 -207.000 -212.000
Finansinntekter 97.000 285.000 247.000 239.000 581.000
Finanskostnader -32.000 -74.000 -21.000 -26.000 -29.000
Finans 65.000 211.000 226.000 213.000 552.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 148.000 123.000 109.000 6.000 340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 22.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 56.000 22.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.865.000 8.384.000 8.245.000 7.455.000 7.321.000
Sum anleggsmidler 7.920.000 8.406.000 8.245.000 7.455.000 7.321.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 118.000 16.000 0 71.000 30.000
Andre fordringer 691.000 649.000 350.000 351.000 276.000
Sum investeringer 11.000 8.000 0 0 0
Kasse, bank 4.000 11.000 4.000 7.000 9.000
Sum omløpsmidler 823.000 684.000 354.000 430.000 315.000
Sum eiendeler 8.743.000 9.090.000 8.599.000 7.885.000 7.636.000
Sum opptjent egenkapital 4.111.000 3.964.000 3.841.000 3.673.000 3.588.000
Sum egenkapital 5.006.000 4.858.000 4.735.000 4.567.000 4.482.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.450.000 3.575.000 3.353.000 2.600.000 2.625.000
Leverandørgjeld 5.000 2.000 5.000 20.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 17.000 22.000 14.000 17.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 263.000 638.000 485.000 684.000 498.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 657.000 511.000 717.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 8.744.000 9.091.000 8.600.000 7.885.000 7.636.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 535.000 27.000 -157.000 -287.000 -213.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.0 0.7 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 2.9 1.0 0.7 0.6 0.6
Soliditet 57.3 53.4 55.1 57.9 58.7
Resultatgrad 23.6 -40.4 -80.8 -125.5 -147.2
Rentedekningsgrad 2.6 -1.2 -5.6 - -7.3
Gjeldsgrad 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 2.0 2.2 1.5 0.4 4.8
Signatur
21.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut Kristian JohannesenStyreleder62
Pia Kathrine Eide JohannesenVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Knut Kristian Johannesen100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00