E-Service Bergen AS
Juridisk navn:  E-Service Bergen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55948550
Johan Berentsens Vei 63 Johan Berentsens Vei 63 Fax: 55948551
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984620160
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 14.06.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Frekhaug Regnskap Øyvind Vaksvik
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,84%
Resultat  
  
17,65%
Egenkapital  
  
-0,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.131.000 5.392.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000
Resultat: 40.000 34.000 114.000 441.000 29.000
Egenkapital: 287.000 289.000 252.000 177.000 -274.000
Regnskap for E-Service Bergen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.131.000 5.392.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000
Driftskostnader -5.093.000 -5.358.000 -5.313.000 -4.840.000 -5.222.000
Driftsresultat 38.000 34.000 110.000 444.000 35.000
Finansinntekter 3.000 1.000 4.000 0 3.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -3.000 -8.000
Finans 3.000 -1.000 4.000 -3.000 -5.000
Resultat før skatt 40.000 34.000 114.000 441.000 29.000
Skattekostnad -9.000 3.000 -39.000 11.000 0
Årsresultat 31.000 37.000 75.000 452.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 11.000 0 12.000 0
Sum omløpsmidler 995.000 944.000 997.000 747.000 285.000
Sum eiendeler 1.006.000 955.000 997.000 759.000 285.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 189.000 152.000 77.000 -374.000
Sum egenkapital 287.000 289.000 252.000 177.000 -274.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 719.000 666.000 745.000 581.000 559.000
Sum gjeld og egenkapital 1.006.000 955.000 997.000 758.000 285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.131.000 5.237.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000
Andre inntekter 0 155.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.131.000 5.392.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000
Varekostnad -1.145.000 -1.303.000 -1.263.000 -1.362.000 -1.666.000
Lønninger -2.977.000 -3.109.000 -3.049.000 -2.497.000 -2.467.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -971.000 -946.000 -1.001.000 -981.000 -1.089.000
Driftskostnader -5.093.000 -5.358.000 -5.313.000 -4.840.000 -5.222.000
Driftsresultat 38.000 34.000 110.000 444.000 35.000
Finansinntekter 3.000 1.000 4.000 0 3.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -3.000 -8.000
Finans 3.000 -1.000 4.000 -3.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 37.000 75.000 452.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 11.000 0 12.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 11.000 0 12.000 0
Varebeholdning 47.000 61.000 55.000 55.000 58.000
Kundefordringer 41.000 37.000 36.000 62.000 78.000
Andre fordringer 76.000 112.000 158.000 99.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 831.000 734.000 748.000 531.000 47.000
Sum omløpsmidler 995.000 944.000 997.000 747.000 285.000
Sum eiendeler 1.006.000 955.000 997.000 759.000 285.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 189.000 152.000 77.000 -374.000
Sum egenkapital 287.000 289.000 252.000 177.000 -274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 0 0 0 5.000
Betalbar skatt 9.000 8.000 27.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 381.000 354.000 428.000 337.000 279.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 294.000 304.000 290.000 243.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 719.000 666.000 745.000 581.000 559.000
Sum gjeld og egenkapital 1.006.000 955.000 997.000 758.000 285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 276.000 278.000 252.000 166.000 -274.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.3 0.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.2 0.5
Soliditet 28.5 30.3 25.3 23.4 -96.1
Resultatgrad 0.7 0.6 2 8.4 0.7
Rentedekningsgrad 1 1 4.8
Gjeldsgrad 2.5 2.3 3 3.3 -2.0
Total kapitalrentabilitet 4.1 3.7 11.4 58.6 13.3
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Vivian ThomassenStyreleder56
Per Henry HansenStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vivian Thomassen33.0056
Per Henry Hansen33.0048
E-Service Bergen AS34.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00