Østfold Transport Service As
Juridisk navn:  Østfold Transport Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69301050
Rosenborgveien 2 Rosenborgveien 2 Fax: 69304245
1630 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune: www.ostfold-transport.no
Viken Fredrikstad
Org.nr: 984684932
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 03.08.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vigres As
Utvikling:
Omsetning  
  
12,12%
Resultat  
  
38,3%
Egenkapital  
  
11,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.266.000 16.292.000 15.287.000 17.212.000 17.475.000
Resultat: 1.354.000 979.000 -640.000 765.000 1.680.000
Egenkapital: 9.873.000 8.817.000 8.059.000 8.558.000 7.974.000
Regnskap for Østfold Transport Service As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.266.000 16.292.000 15.287.000 17.212.000 17.475.000
Driftskostnader -16.909.000 -15.322.000 -15.922.000 -16.406.000 -15.735.000
Driftsresultat 1.357.000 971.000 -635.000 806.000 1.740.000
Finansinntekter 51.000 58.000 59.000 17.000 13.000
Finanskostnader -54.000 -51.000 -63.000 -58.000 -72.000
Finans -3.000 7.000 -4.000 -41.000 -59.000
Resultat før skatt 1.354.000 979.000 -640.000 765.000 1.680.000
Skattekostnad -298.000 -220.000 140.000 -181.000 -406.000
Årsresultat 1.056.000 759.000 -500.000 584.000 1.274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.102.000 3.741.000 4.777.000 4.621.000 4.387.000
Sum omløpsmidler 8.177.000 7.845.000 6.298.000 7.000.000 6.961.000
Sum eiendeler 13.279.000 11.586.000 11.075.000 11.621.000 11.348.000
Sum opptjent egenkapital 9.273.000 8.217.000 7.459.000 7.958.000 7.374.000
Sum egenkapital 9.873.000 8.817.000 8.059.000 8.558.000 7.974.000
Sum langsiktig gjeld 1.285.000 956.000 1.365.000 1.222.000 1.474.000
Sum kortsiktig gjeld 2.121.000 1.812.000 1.652.000 1.841.000 1.900.000
Sum gjeld og egenkapital 13.279.000 11.585.000 11.076.000 11.621.000 11.348.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.384.000 16.191.000 15.285.000 17.180.000 17.446.000
Andre inntekter 882.000 101.000 2.000 32.000 29.000
Driftsinntekter 18.266.000 16.292.000 15.287.000 17.212.000 17.475.000
Varekostnad -3.355.000 -3.715.000 -3.431.000 -4.436.000 -4.954.000
Lønninger -6.806.000 -5.582.000 -6.094.000 -5.991.000 -5.057.000
Avskrivning -816.000 -1.056.000 -1.015.000 -986.000 -885.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.932.000 -4.969.000 -5.382.000 -4.993.000 -4.839.000
Driftskostnader -16.909.000 -15.322.000 -15.922.000 -16.406.000 -15.735.000
Driftsresultat 1.357.000 971.000 -635.000 806.000 1.740.000
Finansinntekter 51.000 58.000 59.000 17.000 13.000
Finanskostnader -54.000 -51.000 -63.000 -58.000 -72.000
Finans -3.000 7.000 -4.000 -41.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.056.000 759.000 -500.000 584.000 1.274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 212.000 246.000 106.000 54.000
Fast eiendom 1.881.000 1.947.000 2.014.000 2.081.000 2.148.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.032.000 1.287.000 2.063.000 1.817.000 2.034.000
Sum varige driftsmidler 4.913.000 3.234.000 4.078.000 3.898.000 4.181.000
Sum finansielle anleggsmidler 182.000 294.000 453.000 617.000 152.000
Sum anleggsmidler 5.102.000 3.741.000 4.777.000 4.621.000 4.387.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.762.000 1.344.000 1.450.000 1.562.000 1.840.000
Andre fordringer 124.000 55.000 82.000 147.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.290.000 6.446.000 4.765.000 5.291.000 4.977.000
Sum omløpsmidler 8.177.000 7.845.000 6.298.000 7.000.000 6.961.000
Sum eiendeler 13.279.000 11.586.000 11.075.000 11.621.000 11.348.000
Sum opptjent egenkapital 9.273.000 8.217.000 7.459.000 7.958.000 7.374.000
Sum egenkapital 9.873.000 8.817.000 8.059.000 8.558.000 7.974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.285.000 956.000 1.365.000 1.222.000 1.474.000
Leverandørgjeld 617.000 455.000 433.000 587.000 365.000
Betalbar skatt 93.000 186.000 0 234.000 426.000
Skyldig offentlige avgifter 755.000 626.000 647.000 475.000 634.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 657.000 545.000 572.000 545.000 474.000
Sum kortsiktig gjeld 2.121.000 1.812.000 1.652.000 1.841.000 1.900.000
Sum gjeld og egenkapital 13.279.000 11.585.000 11.076.000 11.621.000 11.348.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.056.000 6.033.000 4.646.000 5.159.000 5.061.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4.3 3.8 3.8 3.7
Likviditetsgrad 2 3.9 4.3 3.8 3.8 3.7
Soliditet 74.4 76.1 72.8 73.6 70.3
Resultatgrad 7.4 6.0 -4.2 4.7 1
Rentedekningsgrad 25.1 19.0 -10.1 13.9 24.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 10.6 8.9 -5.2 7.1 15.4
Signatur
27.05.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Roger ToftebergStyreleder61
Hilde Tangen ToftebergStyremedlem62
Ole Kristian ToftebergVaramedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Roger Tofteberg46.6661
Hilde Tangen Tofteberg46.6662
Ole Kristian Tofteberg6.6638
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00