Stiftinga Brørvikskuto
Juridisk navn:  Stiftinga Brørvikskuto
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56193440
c/o Osterøy museum Gjerstad 44 Fax: 55559610
5282 Lonevåg 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 984711379
Aksjekapital: 270.000 NOK
Etableringsdato: 07.05.2002
Foretakstype: STI
Revisor: Statsautorisert Revisor Johannes Gullbrå
Utvikling:
Omsetning  
  
2550%
Resultat  
  
-233,33%
Egenkapital  
  
-33,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 106.000 4.000 253.000 263.000 146.000
Resultat: -250.000 -75.000 57.000 61.000 -43.000
Egenkapital: 495.000 745.000 820.000 764.000 702.000
Regnskap for Stiftinga Brørvikskuto
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 106.000 4.000 253.000 263.000 146.000
Driftskostnader -357.000 -79.000 -194.000 -197.000 -182.000
Driftsresultat -250.000 -75.000 60.000 66.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -5.000 -7.000
Finans -1.000 -3.000 -5.000 -7.000
Resultat før skatt -250.000 -75.000 57.000 61.000 -43.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -250.000 -75.000 57.000 61.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 420.000 703.000 735.000 767.000 799.000
Sum omløpsmidler 160.000 171.000 181.000 195.000 66.000
Sum eiendeler 580.000 874.000 916.000 962.000 865.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 495.000 745.000 820.000 764.000 702.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 72.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 129.000 69.000 127.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 580.000 874.000 916.000 963.000 864.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 106.000 4.000 253.000 263.000 146.000
Driftsinntekter 106.000 4.000 253.000 263.000 146.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -62.000 -69.000 -17.000
Avskrivning -32.000 -32.000 -32.000 0 -32.000
Nedskrivning -251.000 0 -32.000 0
Andre driftskostnader -74.000 -47.000 -100.000 -96.000 -133.000
Driftskostnader -357.000 -79.000 -194.000 -197.000 -182.000
Driftsresultat -250.000 -75.000 60.000 66.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -5.000 -7.000
Finans -1.000 -3.000 -5.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -250.000 -75.000 57.000 61.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 20.000 33.000 46.000 59.000 72.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 420.000 703.000 735.000 767.000 799.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 420.000 703.000 735.000 767.000 799.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 16.000 14.000 38.000 31.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 144.000 157.000 143.000 164.000 27.000
Sum omløpsmidler 160.000 171.000 181.000 195.000 66.000
Sum eiendeler 580.000 874.000 916.000 962.000 865.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 495.000 745.000 820.000 764.000 702.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 72.000 114.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 129.000 69.000 127.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 129.000 69.000 127.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 580.000 874.000 916.000 963.000 864.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 42.000 112.000 68.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.3 2.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.3 2.6 1.5 1.4
Soliditet 85.3 85.2 89.5 79.3 81.3
Resultatgrad -235.8 -1.875.0 23.7 25.1 -24.7
Rentedekningsgrad -75.0 2 13.2 -5.1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -43.1 -8.6 6.6 6.9 -4.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anne-Mari HannisdalStyreleder59
Ågot GammersvikStyremedlem73
Sigmund SimmenesStyremedlem76
Ola Kristoffer KvammeStyremedlem75
Oddny KallestadStyremedlem76
Oddvar Arild BukkesteinStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00