Acem
Juridisk navn:  Acem
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23118700
Christian Krohgs gate 34 Christian Krohgs gate 34 Fax:
0186 Oslo 186 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 951741205
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 29.01.1966
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
17,54%
Resultat  
  
87,58%
Egenkapital  
  
-1,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.844.000 9.226.000 10.285.000 11.187.000 7.974.000
Resultat: -1.402.000 -11.292.000 2.302.000 2.857.000 -363.000
Egenkapital: 102.277.000 103.678.000 114.971.000 112.668.000 109.811.000
Regnskap for Acem
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.844.000 9.226.000 10.285.000 11.187.000 7.974.000
Driftskostnader -13.056.000 -20.515.000 -10.492.000 -10.567.000 -9.880.000
Driftsresultat -2.212.000 -11.289.000 -207.000 619.000 -1.906.000
Finansinntekter 1.078.000 327.000 2.855.000 2.778.000 2.060.000
Finanskostnader -269.000 -330.000 -35.000 -539.000 -515.000
Finans 809.000 -3.000 2.509.000 2.239.000 1.545.000
Resultat før skatt -1.402.000 -11.292.000 2.302.000 2.857.000 -363.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.402.000 -11.292.000 2.302.000 2.857.000 -363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.100.000 118.818.000 124.528.000 124.528.000 124.089.000
Sum omløpsmidler 4.397.000 4.097.000 4.139.000 5.690.000 5.265.000
Sum eiendeler 119.497.000 122.915.000 133.815.000 130.218.000 129.354.000
Sum opptjent egenkapital 102.277.000 103.678.000 114.971.000 112.668.000 109.811.000
Sum egenkapital 102.277.000 103.678.000 114.971.000 112.668.000 109.811.000
Sum langsiktig gjeld 16.508.000 18.623.000 18.127.000 16.871.000 16.910.000
Sum kortsiktig gjeld 712.000 613.000 717.000 679.000 2.632.000
Sum gjeld og egenkapital 119.497.000 122.914.000 133.815.000 130.218.000 129.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.256.000 2.714.000 5.840.000 6.520.000 3.942.000
Andre inntekter 5.588.000 6.512.000 4.446.000 4.666.000 4.032.000
Driftsinntekter 10.844.000 9.226.000 10.285.000 11.187.000 7.974.000
Varekostnad -1.047.000 -1.220.000 -2.759.000 -2.430.000 -1.583.000
Lønninger -2.515.000 -2.618.000 -2.529.000 -2.653.000 -2.685.000
Avskrivning 0 -61.000 -166.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.494.000 -16.677.000 -5.205.000 -5.423.000 -5.446.000
Driftskostnader -13.056.000 -20.515.000 -10.492.000 -10.567.000 -9.880.000
Driftsresultat -2.212.000 -11.289.000 -207.000 619.000 -1.906.000
Finansinntekter 1.078.000 327.000 2.855.000 2.778.000 2.060.000
Finanskostnader -269.000 -330.000 -35.000 -539.000 -515.000
Finans 809.000 -3.000 2.509.000 2.239.000 1.545.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.402.000 -11.292.000 2.302.000 2.857.000 -363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 323.000 169.000 0 0
Fast eiendom 49.340.000 49.218.000 49.218.000 49.218.000 49.218.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 20.000 121.606.000 0 61.000
Sum varige driftsmidler 49.360.000 49.238.000 0 49.218.000 49.279.000
Sum finansielle anleggsmidler 65.740.000 69.257.000 3..000 75.310.000 74.810.000
Sum anleggsmidler 115.100.000 118.818.000 124.528.000 124.528.000 124.089.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 597.000 670.000 -175.000 84.000 375.000
Andre fordringer -169.000 -145.000 5.579.000 790.000 1.351.000
Sum investeringer 1.546.000 1.336.000 2.666.000 1.217.000 997.000
Kasse, bank 2.423.000 2.235.000 4.139.000 3.600.000 2.542.000
Sum omløpsmidler 4.397.000 4.097.000 4.139.000 5.690.000 5.265.000
Sum eiendeler 119.497.000 122.915.000 133.815.000 130.218.000 129.354.000
Sum opptjent egenkapital 102.277.000 103.678.000 114.971.000 112.668.000 109.811.000
Sum egenkapital 102.277.000 103.678.000 114.971.000 112.668.000 109.811.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.508.000 18.623.000 18.127.000 16.871.000 16.910.000
Leverandørgjeld 278.000 139.000 277.000 101.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 194.000 162.000 197.000 153.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 278.000 280.000 278.000 381.000 2.479.000
Sum kortsiktig gjeld 712.000 613.000 717.000 679.000 2.632.000
Sum gjeld og egenkapital 119.497.000 122.914.000 133.815.000 130.218.000 129.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.685.000 3.484.000 5.011.000 2.633.000
Likviditetsgrad 1 6.2 6.7 8.4 2
Likviditetsgrad 2 6.2 6.7 8.4 2
Soliditet 85.6 84.4 86.5 84.9
Resultatgrad -20.4 -122.4 5.5 -23.9
Rentedekningsgrad -8.2 -34.2 1.1 -3.7
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.9 -8.9 2.6 0.1
Signatur
08.03.2023
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2023
Prokura hver for seg
Helsing Morten Ragnar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten Ragnar HelsingStyreleder78
Arve BreenStyremedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00