Mjølkerampa As
Juridisk navn:  Mjølkerampa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63991315
Postboks 7 Asktorvet 4 Fax: 63991698
2024 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune: www.mjolkerampe.no
Viken Gjerdrum
Org.nr: 984690436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 02.07.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Gs Økonomi/Grimstad
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,83%
Resultat  
  
-21,9%
Egenkapital  
  
-19,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.448.000 2.715.000 2.798.000 3.660.000 3.445.000
Resultat: -334.000 -274.000 129.000 360.000 15.000
Egenkapital: 1.351.000 1.685.000 1.959.000 1.830.000 1.470.000
Regnskap for Mjølkerampa As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.448.000 2.715.000 2.798.000 3.660.000 3.445.000
Driftskostnader -2.789.000 -3.003.000 -2.674.000 -3.306.000 -3.436.000
Driftsresultat -341.000 -288.000 123.000 354.000 9.000
Finansinntekter 7.000 15.000 7.000 6.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 7.000 15.000 7.000 5.000 6.000
Resultat før skatt -334.000 -274.000 129.000 360.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -334.000 -274.000 129.000 360.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 33.000 55.000 77.000 99.000
Sum omløpsmidler 1.593.000 1.998.000 2.166.000 2.321.000 1.915.000
Sum eiendeler 1.604.000 2.031.000 2.221.000 2.398.000 2.014.000
Sum opptjent egenkapital 1.251.000 1.585.000 1.859.000 1.730.000 1.370.000
Sum egenkapital 1.351.000 1.685.000 1.959.000 1.830.000 1.470.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 252.000 346.000 262.000 568.000 545.000
Sum gjeld og egenkapital 1.603.000 2.031.000 2.221.000 2.398.000 2.015.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 223.000 535.000 524.000 561.000 543.000
Andre inntekter 2.225.000 2.180.000 2.274.000 3.099.000 2.902.000
Driftsinntekter 2.448.000 2.715.000 2.798.000 3.660.000 3.445.000
Varekostnad -94.000 -239.000 -234.000 -204.000 -207.000
Lønninger -1.698.000 -1.741.000 -1.417.000 -2.225.000 -2.298.000
Avskrivning -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -975.000 -1.001.000 -1.001.000 -855.000 -921.000
Driftskostnader -2.789.000 -3.003.000 -2.674.000 -3.306.000 -3.436.000
Driftsresultat -341.000 -288.000 123.000 354.000 9.000
Finansinntekter 7.000 15.000 7.000 6.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 7.000 15.000 7.000 5.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -334.000 -274.000 129.000 360.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 33.000 55.000 77.000 99.000
Sum varige driftsmidler 11.000 33.000 55.000 77.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 33.000 55.000 77.000 99.000
Varebeholdning 38.000 35.000 24.000 35.000 27.000
Kundefordringer 93.000 113.000 58.000 69.000
Andre fordringer 133.000 353.000 438.000 243.000 308.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.421.000 1.518.000 1.591.000 1.984.000 1.512.000
Sum omløpsmidler 1.593.000 1.998.000 2.166.000 2.321.000 1.915.000
Sum eiendeler 1.604.000 2.031.000 2.221.000 2.398.000 2.014.000
Sum opptjent egenkapital 1.251.000 1.585.000 1.859.000 1.730.000 1.370.000
Sum egenkapital 1.351.000 1.685.000 1.959.000 1.830.000 1.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 83.000 3.000 0 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 120.000 119.000 246.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 143.000 140.000 320.000 329.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 346.000 262.000 568.000 545.000
Sum gjeld og egenkapital 1.603.000 2.031.000 2.221.000 2.398.000 2.015.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.341.000 1.652.000 1.904.000 1.753.000 1.370.000
Likviditetsgrad 1 6.3 5.8 8.3 4 3.5
Likviditetsgrad 2 6.2 5.7 8.2 4 3.5
Soliditet 84.3 8 88.2 76.3 7
Resultatgrad -13.9 -10.6 4.4 9.7 0.3
Rentedekningsgrad 3 9
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -20.8 -13.4 5.9 1 0.8
Signatur
10.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Harald SlemdalStyreleder67
Ingrid KristiansenStyremedlem73
Mona Margrethe EngellStyremedlem67
Kjell Egil MoenVaramedlem78
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00