Isonor It AS
Juridisk navn:  Isonor It AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92037037
Ensjøveien 23B Ensjøveien 23B Fax: 22683301
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune: www.isonor.com
Oslo Oslo
Org.nr: 951846945
Aksjekapital: 171.500 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12.05.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7,46%
Resultat  
  
5,18%
Egenkapital  
  
-49,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.782.000 10.964.000 10.775.000 11.405.000 10.060.000
Resultat: 1.950.000 1.854.000 1.539.000 1.915.000 185.000
Egenkapital: 1.000.000 1.969.000 2.375.000 2.274.000 2.644.000
Regnskap for Isonor It AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.782.000 10.964.000 10.775.000 11.405.000 10.060.000
Driftskostnader -9.820.000 -9.096.000 -9.226.000 -9.480.000 -9.818.000
Driftsresultat 1.962.000 1.868.000 1.548.000 1.925.000 242.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 6.000 6.000
Finanskostnader -13.000 -18.000 -14.000 -15.000 -63.000
Finans -12.000 -14.000 -9.000 -9.000 -57.000
Resultat før skatt 1.950.000 1.854.000 1.539.000 1.915.000 185.000
Skattekostnad -429.000 -260.000 -238.000 -285.000 129.000
Årsresultat 1.521.000 1.594.000 1.301.000 1.630.000 315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 538.000 528.000 582.000 408.000 518.000
Sum omløpsmidler 5.188.000 5.099.000 4.474.000 5.690.000 4.854.000
Sum eiendeler 5.726.000 5.627.000 5.056.000 6.098.000 5.372.000
Sum opptjent egenkapital 829.000 1.742.000 2.148.000 2.046.000 2.416.000
Sum egenkapital 1.000.000 1.969.000 2.375.000 2.274.000 2.644.000
Sum langsiktig gjeld 93.000 103.000 122.000 80.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.633.000 3.555.000 2.559.000 3.745.000 2.728.000
Sum gjeld og egenkapital 5.727.000 5.628.000 5.057.000 6.099.000 5.372.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.782.000 10.964.000 10.775.000 11.405.000 10.060.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 11.782.000 10.964.000 10.775.000 11.405.000 10.060.000
Varekostnad -1.869.000 -1.658.000 -1.806.000 -2.014.000 -927.000
Lønninger -6.726.000 -6.171.000 -6.152.000 -6.209.000 -7.278.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.225.000 -1.267.000 -1.268.000 -1.257.000 -1.613.000
Driftskostnader -9.820.000 -9.096.000 -9.226.000 -9.480.000 -9.818.000
Driftsresultat 1.962.000 1.868.000 1.548.000 1.925.000 242.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 6.000 6.000
Finanskostnader -13.000 -18.000 -14.000 -15.000 -63.000
Finans -12.000 -14.000 -9.000 -9.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.490.000 -2.000.000 -1.200.000 -2.000.000 -702.000
Årsresultat 1.521.000 1.594.000 1.301.000 1.630.000 315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 147.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 538.000 528.000 582.000 408.000 371.000
Sum anleggsmidler 538.000 528.000 582.000 408.000 518.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.344.000 813.000 799.000 1.139.000 1.091.000
Andre fordringer 24.000 393.000 278.000 664.000 897.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.821.000 3.893.000 3.396.000 3.888.000 2.866.000
Sum omløpsmidler 5.188.000 5.099.000 4.474.000 5.690.000 4.854.000
Sum eiendeler 5.726.000 5.627.000 5.056.000 6.098.000 5.372.000
Sum opptjent egenkapital 829.000 1.742.000 2.148.000 2.046.000 2.416.000
Sum egenkapital 1.000.000 1.969.000 2.375.000 2.274.000 2.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 93.000 103.000 122.000 80.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 93.000 103.000 122.000 80.000 0
Leverandørgjeld 185.000 201.000 214.000 337.000 416.000
Betalbar skatt 439.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 838.000 749.000 548.000 779.000 829.000
Utbytte -2.490.000 -2.000.000 -1.200.000 -2.000.000 -702.000
Annen kortsiktig gjeld 3.172.000 2.605.000 1.797.000 2.628.000 1.483.000
Sum kortsiktig gjeld 4.633.000 3.555.000 2.559.000 3.745.000 2.728.000
Sum gjeld og egenkapital 5.727.000 5.628.000 5.057.000 6.099.000 5.372.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 555.000 1.544.000 1.915.000 1.945.000 2.126.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.7 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.7 1.5 1.8
Soliditet 17.5 35.0 4 37.3 49.2
Resultatgrad 16.7 17.0 14.4 16.9 2.4
Rentedekningsgrad 150.9 103.8 110.6 128.3 3.8
Gjeldsgrad 4.7 1.9 1.1 1.7 1
Total kapitalrentabilitet 34.3 33.3 30.7 31.7 4.6
Signatur
05.07.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2022
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Halvor Sewell AspaasStyreleder58
Ingar Frode ThorbjørnsenStyremedlem64
Jon-Andre HagenStyremedlem58
Atle GamborgStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jon-Andre Hagen28.5758
Atle Gamborg30.6157
Ingar Frode Thorbjørnsen40.8164
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00