Zevs Productions AS
Juridisk navn:  Zevs Productions AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90655968
c/o Vibeke Strøm Maridalsveien 221 c/o Vibeke Strøm Maridalsveien 221 Fax:
0467 Oslo 467 Oslo
Fylke: Kommune: www.zevsmusic.com
Oslo Oslo
Org.nr: 984902441
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 18.09.2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-211,11%
Egenkapital  
  
-333,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 0 20.000 0 88.000 139.000
Resultat: -10.000 9.000 -84.000 35.000 65.000
Egenkapital: -7.000 3.000 -6.000 90.000 64.000
Regnskap for Zevs Productions AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.000 0 88.000 139.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -84.000 -54.000 -74.000
Driftsresultat -9.000 9.000 -84.000 35.000 65.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 9.000 -84.000 35.000 65.000
Skattekostnad -13.000 -9.000 -17.000
Årsresultat -10.000 9.000 -96.000 26.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 13.000 21.000
Sum omløpsmidler 13.000 23.000 5.000 135.000 78.000
Sum eiendeler 13.000 23.000 5.000 148.000 99.000
Sum opptjent egenkapital -107.000 -97.000 -106.000 -10.000 -36.000
Sum egenkapital -7.000 3.000 -6.000 90.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 20.000 11.000 57.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 23.000 5.000 147.000 99.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 88.000 138.000
Andre inntekter 20.000 0 0 0
Driftsinntekter 20.000 0 88.000 139.000
Varekostnad 0 -44.000 -64.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -84.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -84.000 -54.000 -74.000
Driftsresultat -9.000 9.000 -84.000 35.000 65.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -10.000 9.000 -96.000 26.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 13.000 21.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 19.000 0 87.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.000 4.000 5.000 47.000 78.000
Sum omløpsmidler 13.000 23.000 5.000 135.000 78.000
Sum eiendeler 13.000 23.000 5.000 148.000 99.000
Sum opptjent egenkapital -107.000 -97.000 -106.000 -10.000 -36.000
Sum egenkapital -7.000 3.000 -6.000 90.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 47.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 20.000 11.000 11.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 20.000 11.000 57.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 23.000 5.000 147.000 99.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 3.000 -6.000 78.000 43.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.2 0.5 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.2 0.5 2.4 2.2
Soliditet -53.8 13.0 61.2 64.6
Resultatgrad 45.0 39.8 46.8
Rentedekningsgrad -4.5
Gjeldsgrad -2.9 6.7 -1.8 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -69.2 39.1 23.8 65.7
Signatur
20.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Vibeke StrømStyreleder47
Marit Ramstad GarvikVaramedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vibeke Strøm100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00