Norse Digital As
Juridisk navn:  Norse Digital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47635555
Karenslyst allé 9 Karenslyst allé 9 Fax: 70109081
0278 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune: www.norse.digital
Oslo Oslo
Org.nr: 885052282
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 06.11.2002
Foretakstype: AS
Revisor: I Tide Revisjon As
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,82%
Resultat  
  
16025%
Egenkapital  
  
303,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.584.000 34.156.000 32.559.000 32.963.000 27.284.000
Resultat: 5.805.000 36.000 -1.417.000 598.000 2.427.000
Egenkapital: 687.000 -338.000 -364.000 744.000 3.322.000
Regnskap for Norse Digital As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.584.000 34.156.000 32.559.000 32.963.000 27.284.000
Driftskostnader -34.108.000 -33.682.000 -33.676.000 -32.038.000 -24.861.000
Driftsresultat 6.476.000 474.000 -1.117.000 926.000 2.424.000
Finansinntekter 590.000 58.000 181.000 278.000 308.000
Finanskostnader -1.260.000 -496.000 -481.000 -605.000 -306.000
Finans -670.000 -438.000 -300.000 -327.000 2.000
Resultat før skatt 5.805.000 36.000 -1.417.000 598.000 2.427.000
Skattekostnad -1.280.000 -9.000 310.000 -149.000 -460.000
Årsresultat 4.525.000 26.000 -1.107.000 449.000 1.966.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.771.000 1.998.000 2.077.000 1.768.000 1.505.000
Sum omløpsmidler 13.940.000 10.608.000 7.725.000 10.341.000 13.900.000
Sum eiendeler 15.711.000 12.606.000 9.802.000 12.109.000 15.405.000
Sum opptjent egenkapital 287.000 -737.000 -764.000 344.000 2.922.000
Sum egenkapital 687.000 -338.000 -364.000 744.000 3.322.000
Sum langsiktig gjeld 625.000 1.250.000 1.894.000 1.917.000
Sum kortsiktig gjeld 15.024.000 12.319.000 8.916.000 9.471.000 10.166.000
Sum gjeld og egenkapital 15.711.000 12.607.000 9.802.000 12.109.000 15.405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.424.000 33.021.000 30.640.000 32.614.000 27.161.000
Andre inntekter 1.160.000 1.135.000 1.919.000 350.000 123.000
Driftsinntekter 40.584.000 34.156.000 32.559.000 32.963.000 27.284.000
Varekostnad -14.896.000 -14.551.000 -12.856.000 -10.708.000 -7.657.000
Lønninger -14.298.000 -13.639.000 -14.045.000 -14.579.000 -13.426.000
Avskrivning -184.000 -176.000 -159.000 -76.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.730.000 -5.316.000 -6.616.000 -6.675.000 -3.719.000
Driftskostnader -34.108.000 -33.682.000 -33.676.000 -32.038.000 -24.861.000
Driftsresultat 6.476.000 474.000 -1.117.000 926.000 2.424.000
Finansinntekter 590.000 58.000 181.000 278.000 308.000
Finanskostnader -1.260.000 -496.000 -481.000 -605.000 -306.000
Finans -670.000 -438.000 -300.000 -327.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 -1.390.000
Utbytte -3.500.000 0 0 -2.900.000 0
Årsresultat 4.525.000 26.000 -1.107.000 449.000 1.966.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 97.000 357.000 290.000 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 197.000 316.000 462.000 443.000 177.000
Sum varige driftsmidler 197.000 316.000 462.000 443.000 177.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.477.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000
Sum anleggsmidler 1.771.000 1.998.000 2.077.000 1.768.000 1.505.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.364.000 8.091.000 5.686.000 3.439.000 2.901.000
Andre fordringer 924.000 669.000 991.000 5.903.000 10.962.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.652.000 1.848.000 1.048.000 999.000 37.000
Sum omløpsmidler 13.940.000 10.608.000 7.725.000 10.341.000 13.900.000
Sum eiendeler 15.711.000 12.606.000 9.802.000 12.109.000 15.405.000
Sum opptjent egenkapital 287.000 -737.000 -764.000 344.000 2.922.000
Sum egenkapital 687.000 -338.000 -364.000 744.000 3.322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 19.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.327.000 2.625.000 2.831.000 2.974.000 2.683.000
Sum langsiktig gjeld 625.000 1.250.000 1.894.000 1.917.000
Leverandørgjeld 2.605.000 2.843.000 2.605.000 2.378.000 1.967.000
Betalbar skatt 1.035.000 0 0 128.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.565.000 1.877.000 1.796.000 2.170.000 2.992.000
Utbytte -3.500.000 0 0 -2.900.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.991.000 4.974.000 1.684.000 1.822.000 2.524.000
Sum kortsiktig gjeld 15.024.000 12.319.000 8.916.000 9.471.000 10.166.000
Sum gjeld og egenkapital 15.711.000 12.607.000 9.802.000 12.109.000 15.405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.084.000 -1.711.000 -1.191.000 870.000 3.734.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1.1 1.4
Soliditet 4.4 -2.7 -3.7 6.1 21.6
Resultatgrad 16.0 1.4 -3.4 2.8 8.9
Rentedekningsgrad 5.1 1 -2.3 1.5 7.9
Gjeldsgrad 21.9 -38.3 -27.9 15.3 3.6
Total kapitalrentabilitet 45.0 4.2 -9.5 9.9 17.7
Signatur
29.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.11.2021
Daglig leder alene.
Prokura hver for seg
Bjørseth Eriksen Lasse
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Yngve TvedtStyreleder43
Lars FugelsethStyremedlem42
Ole André SkarbøvikStyremedlem45
Sergiy PushchinStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fragment Ventures As4.39 
Bølum Invest As1.10 
Kristian Paulsen1.2734
Korsvika Holding As4.38 
Ole André Skarbøvik1.0045
Marius Alexander Eliassen0.9638
Lars Fugelseth1.2942
Mari Haugen0.7142
Norse Holding As77.52 
Sigbjørn Smith2.0743
Agile Holding As5.00 
Mathias Bergersen0.2535
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00