Ringeriksveien 162B As
Juridisk navn:  Ringeriksveien 162B As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67173750
Postboks 83 Ringeriksveien 162B Fax: 67173751
1314 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 985096112
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Etableringsdato: 23.10.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,65%
Resultat  
  
-4,35%
Egenkapital  
  
-0,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.465.000 2.425.000 2.394.000 1.524.000 1.522.000
Resultat: 1.561.000 1.632.000 1.392.000 570.000 566.000
Egenkapital: 4.006.000 4.037.000 4.406.000 4.405.000 4.001.000
Regnskap for Ringeriksveien 162B As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.465.000 2.425.000 2.394.000 1.524.000 1.522.000
Driftskostnader -926.000 -808.000 -947.000 -852.000 -885.000
Driftsresultat 1.539.000 1.617.000 1.448.000 672.000 636.000
Finansinntekter 22.000 23.000 17.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -8.000 -73.000 -104.000 -71.000
Finans 22.000 15.000 -56.000 -103.000 -70.000
Resultat før skatt 1.561.000 1.632.000 1.392.000 570.000 566.000
Skattekostnad -384.000 -397.000 -353.000 -166.000 -168.000
Årsresultat 1.177.000 1.235.000 1.039.000 404.000 398.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.921.000 4.182.000 4.381.000 4.703.000 5.032.000
Sum omløpsmidler 1.768.000 1.946.000 2.390.000 1.538.000 1.408.000
Sum eiendeler 5.689.000 6.128.000 6.771.000 6.241.000 6.440.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 37.000 406.000 405.000 1.000
Sum egenkapital 4.006.000 4.037.000 4.406.000 4.405.000 4.001.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 866.000 1.516.000 1.741.000
Sum kortsiktig gjeld 1.682.000 2.092.000 1.500.000 320.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 5.688.000 6.129.000 6.772.000 6.241.000 6.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.465.000 2.425.000 2.394.000 1.524.000 1.522.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.465.000 2.425.000 2.394.000 1.524.000 1.522.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -7.000 -146.000 -180.000
Avskrivning -375.000 -375.000 -365.000 -357.000 -357.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -551.000 -433.000 -575.000 -349.000 -348.000
Driftskostnader -926.000 -808.000 -947.000 -852.000 -885.000
Driftsresultat 1.539.000 1.617.000 1.448.000 672.000 636.000
Finansinntekter 22.000 23.000 17.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -8.000 -73.000 -104.000 -71.000
Finans 22.000 15.000 -56.000 -103.000 -70.000
Konsernbidrag -757.000 -1.404.000 0 0 0
Utbytte -450.000 -200.000 -1.038.000 0 -397.000
Årsresultat 1.177.000 1.235.000 1.039.000 404.000 398.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.631.000 4.006.000 4.381.000 4.703.000 5.032.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.631.000 4.006.000 4.381.000 4.703.000 5.032.000
Sum finansielle anleggsmidler 290.000 176.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.921.000 4.182.000 4.381.000 4.703.000 5.032.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 21.000 155.000 103.000 101.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.768.000 1.926.000 2.235.000 1.434.000 1.306.000
Sum omløpsmidler 1.768.000 1.946.000 2.390.000 1.538.000 1.408.000
Sum eiendeler 5.689.000 6.128.000 6.771.000 6.241.000 6.440.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 37.000 406.000 405.000 1.000
Sum egenkapital 4.006.000 4.037.000 4.406.000 4.405.000 4.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 971.000 1.800.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 866.000 1.516.000 1.741.000
Leverandørgjeld 4.000 6.000 39.000 73.000 13.000
Betalbar skatt 170.000 1.000 353.000 166.000 168.000
Skyldig offentlige avgifter 83.000 85.000 70.000 42.000 63.000
Utbytte -450.000 -200.000 -1.038.000 0 -397.000
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0 0 40.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 1.682.000 2.092.000 1.500.000 320.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 5.688.000 6.129.000 6.772.000 6.241.000 6.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000 -146.000 890.000 1.218.000 710.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.6 4.8 2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.6 4.8 2
Soliditet 70.4 65.9 65.1 70.6 62.1
Resultatgrad 62.4 66.7 60.5 44.1 41.8
Rentedekningsgrad 202.1 19.8 6.5 9
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 27.4 26.8 21.6 10.8 9.9
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Mathias Rossvoll TranbyStyreleder30
Adrian Rossvoll TranbyStyremedlem35
Preben Rossvoll TranbyStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Janty Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00