Agder El Installasjon AS
Juridisk navn:  Agder El Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37258070
Arendalsveien 40 Arendalsveien 40 Fax: 37258079
4878 Grimstad 4878 Grimstad
Fylke: Kommune: www.aei.no/
Agder Grimstad
Org.nr: 985170266
Aksjekapital: 195.000 NOK
Antall ansatte: 66
Etableringsdato: 29.11.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kjell Johansen Revisjon ANS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,74%
Resultat  
  
69,54%
Egenkapital  
  
10,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 75.812.000 70.368.000 70.994.000 64.319.000 61.721.000
Resultat: 6.373.000 3.759.000 4.486.000 4.435.000 3.877.000
Egenkapital: 9.309.000 8.441.000 7.853.000 7.329.000 6.493.000
Regnskap for Agder El Installasjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 75.812.000 70.368.000 70.994.000 64.319.000 61.721.000
Driftskostnader -69.421.000 -66.611.000 -66.534.000 -59.887.000 -57.855.000
Driftsresultat 6.391.000 3.758.000 4.460.000 4.433.000 3.866.000
Finansinntekter 56.000 82.000 73.000 50.000 47.000
Finanskostnader -75.000 -81.000 -47.000 -48.000 -35.000
Finans -19.000 1.000 26.000 2.000 12.000
Resultat før skatt 6.373.000 3.759.000 4.486.000 4.435.000 3.877.000
Skattekostnad -1.409.000 -832.000 -1.037.000 -1.064.000 -974.000
Årsresultat 4.963.000 2.927.000 3.449.000 3.371.000 2.904.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.132.000 1.736.000 1.031.000 1.360.000 457.000
Sum omløpsmidler 24.748.000 21.196.000 20.243.000 22.135.000 19.492.000
Sum eiendeler 25.880.000 22.932.000 21.274.000 23.495.000 19.949.000
Sum opptjent egenkapital 9.114.000 8.246.000 7.658.000 7.134.000 6.298.000
Sum egenkapital 9.309.000 8.441.000 7.853.000 7.329.000 6.493.000
Sum langsiktig gjeld 471.000 631.000 765.000 930.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 16.099.000 13.860.000 12.655.000 15.235.000 13.326.000
Sum gjeld og egenkapital 25.879.000 22.932.000 21.273.000 23.494.000 19.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.807.000 70.298.000 70.994.000 64.272.000 61.584.000
Andre inntekter 5.000 71.000 0 47.000 137.000
Driftsinntekter 75.812.000 70.368.000 70.994.000 64.319.000 61.721.000
Varekostnad -33.073.000 -30.376.000 -30.507.000 -27.356.000 -27.093.000
Lønninger -30.097.000 -29.311.000 -29.838.000 -26.976.000 -25.212.000
Avskrivning -243.000 -426.000 -410.000 -432.000 -203.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.008.000 -6.498.000 -5.779.000 -5.123.000 -5.347.000
Driftskostnader -69.421.000 -66.611.000 -66.534.000 -59.887.000 -57.855.000
Driftsresultat 6.391.000 3.758.000 4.460.000 4.433.000 3.866.000
Finansinntekter 56.000 82.000 73.000 50.000 47.000
Finanskostnader -75.000 -81.000 -47.000 -48.000 -35.000
Finans -19.000 1.000 26.000 2.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.095.000 -2.340.000 -2.925.000 -2.535.000 -2.535.000
Årsresultat 4.963.000 2.927.000 3.449.000 3.371.000 2.904.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 427.000 72.000 0 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 2.000 12.000 23.000
Driftsløsøre 1.036.000 1.223.000 871.000 1.262.000 341.000
Sum varige driftsmidler 1.036.000 1.223.000 872.000 1.274.000 364.000
Sum finansielle anleggsmidler 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000
Sum anleggsmidler 1.132.000 1.736.000 1.031.000 1.360.000 457.000
Varebeholdning 1.390.000 1.280.000 1.097.000 1.204.000 1.009.000
Kundefordringer 7.236.000 11.867.000 7.636.000 14.046.000 9.851.000
Andre fordringer 1.326.000 927.000 1.870.000 1.725.000 3.079.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.796.000 7.028.000 9.546.000 5.066.000 5.458.000
Sum omløpsmidler 24.748.000 21.196.000 20.243.000 22.135.000 19.492.000
Sum eiendeler 25.880.000 22.932.000 21.274.000 23.495.000 19.949.000
Sum opptjent egenkapital 9.114.000 8.246.000 7.658.000 7.134.000 6.298.000
Sum egenkapital 9.309.000 8.441.000 7.853.000 7.329.000 6.493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 471.000 631.000 765.000 930.000 130.000
Leverandørgjeld 3.760.000 3.304.000 1.593.000 4.488.000 3.788.000
Betalbar skatt 993.000 1.186.000 1.116.000 1.050.000 1.007.000
Skyldig offentlige avgifter 3.832.000 4.075.000 3.619.000 4.546.000 3.611.000
Utbytte -4.095.000 -2.340.000 -2.925.000 -2.535.000 -2.535.000
Annen kortsiktig gjeld 3.419.000 2.954.000 3.402.000 2.616.000 2.386.000
Sum kortsiktig gjeld 16.099.000 13.860.000 12.655.000 15.235.000 13.326.000
Sum gjeld og egenkapital 25.879.000 22.932.000 21.273.000 23.494.000 19.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.649.000 7.336.000 7.588.000 6.900.000 6.166.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4
Soliditet 36.0 36.8 36.9 31.2 32.5
Resultatgrad 8.4 5.3 6.3 6.9 6.3
Rentedekningsgrad 85.2 46.4 94.9 92.4 110.5
Gjeldsgrad 1.8 1.7 1.7 2.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 24.9 16.7 21.3 19.1 19.6
Signatur
25.04.2022
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Preben JensenStyreleder58
Audun Stie LimmStyremedlem43
Leif KjølsrudStyremedlem73
Jan William IdalenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stein Jarle Andersen4.6147
Pja Holding As66.15 
Jan William Idalen10.7650
Bjørn Inge Igland4.6157
Anders K Haugseng Dalholt4.6143
Trond Andersen4.6150
Audun Stie Limm4.6143
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00