Flyplasservice AS
Juridisk navn:  Flyplasservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48271798
Flyplassvegen 23 Flyplassvegen 23 Fax:
6040 Vigra 6040 Vigra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 985233381
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 18.12.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Nordstrand As
Regnskapsfører: Rørvik Rekneskap & Markedsf Byrå
Utvikling:
Omsetning  
  
9,4%
Resultat  
  
1361,54%
Egenkapital  
  
14,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.269.000 2.074.000 2.345.000 2.302.000 2.174.000
Resultat: 380.000 26.000 386.000 490.000 368.000
Egenkapital: 2.147.000 1.871.000 1.850.000 1.536.000 1.047.000
Regnskap for Flyplasservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.269.000 2.074.000 2.345.000 2.302.000 2.174.000
Driftskostnader -1.372.000 -1.400.000 -1.428.000 -1.262.000 -1.211.000
Driftsresultat 897.000 674.000 918.000 1.040.000 963.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader -518.000 -650.000 -533.000 -550.000 -599.000
Finans -517.000 -648.000 -532.000 -550.000 -596.000
Resultat før skatt 380.000 26.000 386.000 490.000 368.000
Skattekostnad -84.000 -6.000 -72.000 0 0
Årsresultat 297.000 20.000 314.000 490.000 368.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.008.000 18.427.000 17.618.000 18.019.000 18.466.000
Sum omløpsmidler 919.000 1.002.000 536.000 569.000 630.000
Sum eiendeler 18.927.000 19.429.000 18.154.000 18.588.000 19.096.000
Sum opptjent egenkapital 642.000 365.000 345.000 31.000 -458.000
Sum egenkapital 2.147.000 1.871.000 1.850.000 1.536.000 1.047.000
Sum langsiktig gjeld 16.019.000 16.899.000 15.553.000 16.413.000 17.159.000
Sum kortsiktig gjeld 760.000 660.000 751.000 640.000 891.000
Sum gjeld og egenkapital 18.926.000 19.429.000 18.154.000 18.589.000 19.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.404.000 2.056.000 2.165.000 2.323.000 2.204.000
Andre inntekter -136.000 18.000 180.000 -21.000 -30.000
Driftsinntekter 2.269.000 2.074.000 2.345.000 2.302.000 2.174.000
Varekostnad -91.000 -38.000 0 0 -1.000
Lønninger -41.000 -2.000 -1.000 0 0
Avskrivning -489.000 -455.000 -449.000 -447.000 -447.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -751.000 -905.000 -978.000 -815.000 -763.000
Driftskostnader -1.372.000 -1.400.000 -1.428.000 -1.262.000 -1.211.000
Driftsresultat 897.000 674.000 918.000 1.040.000 963.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader -518.000 -650.000 -533.000 -550.000 -599.000
Finans -517.000 -648.000 -532.000 -550.000 -596.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -20.000 0 0 0 0
Årsresultat 297.000 20.000 314.000 490.000 368.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 17.982.000 18.419.000 17.606.000 18.007.000 18.454.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.982.000 18.419.000 17.606.000 18.007.000 18.454.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 9.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 18.008.000 18.427.000 17.618.000 18.019.000 18.466.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 620.000 466.000 290.000 441.000 390.000
Andre fordringer 135.000 114.000 224.000 42.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 163.000 422.000 22.000 86.000 63.000
Sum omløpsmidler 919.000 1.002.000 536.000 569.000 630.000
Sum eiendeler 18.927.000 19.429.000 18.154.000 18.588.000 19.096.000
Sum opptjent egenkapital 642.000 365.000 345.000 31.000 -458.000
Sum egenkapital 2.147.000 1.871.000 1.850.000 1.536.000 1.047.000
Sum avsetninger til forpliktelser 161.000 78.000 72.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.019.000 16.899.000 15.553.000 16.413.000 17.159.000
Leverandørgjeld 270.000 224.000 391.000 158.000 330.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 0 43.000 43.000 119.000
Utbytte -20.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 430.000 436.000 317.000 439.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 760.000 660.000 751.000 640.000 891.000
Sum gjeld og egenkapital 18.926.000 19.429.000 18.154.000 18.589.000 19.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.000 342.000 -215.000 -71.000 -261.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 0.7 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 0.7 0.9 0.7
Soliditet 11.3 9.6 10.2 8.3 5.5
Resultatgrad 39.5 32.5 39.1 45.2 44.3
Rentedekningsgrad 1.7 1 1.7 1.9 1.6
Gjeldsgrad 7.8 9.4 8.8 11.1 17.2
Total kapitalrentabilitet 4.7 3.5 5.1 5.6 5.1
Signatur
03.10.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjetil LangvatnStyreleder65
Otto Magne StornesStyremedlem67
Atle VarhaugvikStyremedlem61
Bente Karin Sæther StornesVaramedlem65
Sissel Charlotte Rørvik VarhaugvikVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Otto Magne Stornes50.0067
Atle Varhaugvik50.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00