Flyplasservice AS
Juridisk navn:  Flyplasservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48271798
Flyplassvegen 23 Flyplassvegen 23 Fax:
6040 Vigra 6040 Vigra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 985233381
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 18.12.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Nordstrand As
Regnskapsfører: Åkre Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,99%
Resultat  
  
47,37%
Egenkapital  
  
19,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.405.000 2.269.000 2.074.000 2.345.000 2.302.000
Resultat: 560.000 380.000 26.000 386.000 490.000
Egenkapital: 2.564.000 2.147.000 1.871.000 1.850.000 1.536.000
Regnskap for Flyplasservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.405.000 2.269.000 2.074.000 2.345.000 2.302.000
Driftskostnader -1.392.000 -1.372.000 -1.400.000 -1.428.000 -1.262.000
Driftsresultat 1.013.000 897.000 674.000 918.000 1.040.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -453.000 -518.000 -650.000 -533.000 -550.000
Finans -453.000 -517.000 -648.000 -532.000 -550.000
Resultat før skatt 560.000 380.000 26.000 386.000 490.000
Skattekostnad -123.000 -84.000 -6.000 -72.000 0
Årsresultat 437.000 297.000 20.000 314.000 490.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.813.000 18.008.000 18.427.000 17.618.000 18.019.000
Sum omløpsmidler 722.000 919.000 1.002.000 536.000 569.000
Sum eiendeler 18.535.000 18.927.000 19.429.000 18.154.000 18.588.000
Sum opptjent egenkapital 1.059.000 642.000 365.000 345.000 31.000
Sum egenkapital 2.564.000 2.147.000 1.871.000 1.850.000 1.536.000
Sum langsiktig gjeld 15.358.000 16.019.000 16.899.000 15.553.000 16.413.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 760.000 660.000 751.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 18.536.000 18.926.000 19.429.000 18.154.000 18.589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.324.000 2.404.000 2.056.000 2.165.000 2.323.000
Andre inntekter 81.000 -136.000 18.000 180.000 -21.000
Driftsinntekter 2.405.000 2.269.000 2.074.000 2.345.000 2.302.000
Varekostnad -89.000 -91.000 -38.000 0 0
Lønninger -25.000 -41.000 -2.000 -1.000 0
Avskrivning -514.000 -489.000 -455.000 -449.000 -447.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -764.000 -751.000 -905.000 -978.000 -815.000
Driftskostnader -1.392.000 -1.372.000 -1.400.000 -1.428.000 -1.262.000
Driftsresultat 1.013.000 897.000 674.000 918.000 1.040.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -453.000 -518.000 -650.000 -533.000 -550.000
Finans -453.000 -517.000 -648.000 -532.000 -550.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -20.000 -20.000 0 0 0
Årsresultat 437.000 297.000 20.000 314.000 490.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 17.493.000 17.982.000 18.419.000 17.606.000 18.007.000
Maskiner anlegg 300.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.793.000 17.982.000 18.419.000 17.606.000 18.007.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 26.000 9.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 17.813.000 18.008.000 18.427.000 17.618.000 18.019.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 563.000 620.000 466.000 290.000 441.000
Andre fordringer 135.000 114.000 224.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 159.000 163.000 422.000 22.000 86.000
Sum omløpsmidler 722.000 919.000 1.002.000 536.000 569.000
Sum eiendeler 18.535.000 18.927.000 19.429.000 18.154.000 18.588.000
Sum opptjent egenkapital 1.059.000 642.000 365.000 345.000 31.000
Sum egenkapital 2.564.000 2.147.000 1.871.000 1.850.000 1.536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 285.000 161.000 78.000 72.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.358.000 16.019.000 16.899.000 15.553.000 16.413.000
Leverandørgjeld 145.000 270.000 224.000 391.000 158.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 60.000 0 43.000 43.000
Utbytte -20.000 -20.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 404.000 430.000 436.000 317.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 760.000 660.000 751.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 18.536.000 18.926.000 19.429.000 18.154.000 18.589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 159.000 342.000 -215.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.5 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.5 0.7 0.9
Soliditet 13.8 11.3 9.6 10.2 8.3
Resultatgrad 42.1 39.5 32.5 39.1 45.2
Rentedekningsgrad 2.2 1.7 1 1.7 1.9
Gjeldsgrad 6.2 7.8 9.4 8.8 11.1
Total kapitalrentabilitet 5.5 4.7 3.5 5.1 5.6
Signatur
20.12.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjetil LangvatnStyreleder67
Otto Magne StornesStyremedlem68
Atle VarhaugvikStyremedlem62
Bente Karin Sæther StornesVaramedlem66
Sissel Charlotte Rørvik VarhaugvikVaramedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Atle Varhaugvik50.0062
Otto Magne Stornes50.0068
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00