Hvaler Elektriske AS
Juridisk navn:  Hvaler Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69379293
Storveien 6 Storveien 6 Fax: 69379203
1680 Skjærhalden 1680 Skjærhalden
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 985239002
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 02.01.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
24,06%
Resultat  
  
-385,87%
Egenkapital  
  
-19,01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.765.000 8.677.000 7.963.000 6.738.000 7.314.000
Resultat: -263.000 92.000 317.000 252.000 421.000
Egenkapital: 1.866.000 2.304.000 2.236.000 2.038.000 1.859.000
Regnskap for Hvaler Elektriske AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.765.000 8.677.000 7.963.000 6.738.000 7.314.000
Driftskostnader -9.984.000 -8.595.000 -7.607.000 -6.452.000 -6.826.000
Driftsresultat 781.000 83.000 356.000 286.000 487.000
Finansinntekter 13.000 55.000 1.000 0 12.000
Finanskostnader -1.058.000 -46.000 -40.000 -35.000 -78.000
Finans -1.045.000 9.000 -39.000 -35.000 -66.000
Resultat før skatt -263.000 92.000 317.000 252.000 421.000
Skattekostnad -174.000 -23.000 -81.000 -73.000 -119.000
Årsresultat -438.000 68.000 236.000 179.000 302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.105.000 2.146.000 589.000 830.000 829.000
Sum omløpsmidler 3.746.000 2.354.000 2.815.000 2.602.000 2.588.000
Sum eiendeler 4.851.000 4.500.000 3.404.000 3.432.000 3.417.000
Sum opptjent egenkapital 1.766.000 2.204.000 2.136.000 1.938.000 1.759.000
Sum egenkapital 1.866.000 2.304.000 2.236.000 2.038.000 1.859.000
Sum langsiktig gjeld 152.000 263.000 160.000 232.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 2.833.000 1.933.000 1.008.000 1.162.000 1.231.000
Sum gjeld og egenkapital 4.851.000 4.500.000 3.404.000 3.432.000 3.417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.697.000 8.586.000 7.963.000 6.738.000 7.410.000
Andre inntekter 68.000 91.000 0 0 -96.000
Driftsinntekter 10.765.000 8.677.000 7.963.000 6.738.000 7.314.000
Varekostnad -3.487.000 -2.742.000 -2.338.000 -1.632.000 -1.638.000
Lønninger -3.829.000 -3.916.000 -3.529.000 -3.633.000 -3.656.000
Avskrivning -265.000 -273.000 -162.000 -173.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.403.000 -1.664.000 -1.578.000 -1.014.000 -1.367.000
Driftskostnader -9.984.000 -8.595.000 -7.607.000 -6.452.000 -6.826.000
Driftsresultat 781.000 83.000 356.000 286.000 487.000
Finansinntekter 13.000 55.000 1.000 0 12.000
Finanskostnader -1.058.000 -46.000 -40.000 -35.000 -78.000
Finans -1.045.000 9.000 -39.000 -35.000 -66.000
Konsernbidrag 0 -39.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -438.000 68.000 236.000 179.000 302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 102.000 125.000 194.000 243.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 919.000 901.000 399.000 561.000 501.000
Sum varige driftsmidler 919.000 901.000 399.000 561.000 501.000
Sum finansielle anleggsmidler 187.000 1.142.000 65.000 75.000 85.000
Sum anleggsmidler 1.105.000 2.146.000 589.000 830.000 829.000
Varebeholdning 432.000 359.000 375.000 569.000 585.000
Kundefordringer 3.159.000 1.735.000 1.325.000 711.000 1.259.000
Andre fordringer 43.000 0 31.000 31.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 112.000 260.000 0 227.000 146.000
Sum omløpsmidler 3.746.000 2.354.000 2.815.000 2.602.000 2.588.000
Sum eiendeler 4.851.000 4.500.000 3.404.000 3.432.000 3.417.000
Sum opptjent egenkapital 1.766.000 2.204.000 2.136.000 1.938.000 1.759.000
Sum egenkapital 1.866.000 2.304.000 2.236.000 2.038.000 1.859.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 284.000 377.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 152.000 263.000 160.000 232.000 327.000
Leverandørgjeld 961.000 671.000 221.000 148.000 347.000
Betalbar skatt 73.000 0 0 24.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 540.000 443.000 463.000 660.000 440.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 975.000 442.000 324.000 330.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 2.833.000 1.933.000 1.008.000 1.162.000 1.231.000
Sum gjeld og egenkapital 4.851.000 4.500.000 3.404.000 3.432.000 3.417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 913.000 421.000 1.807.000 1.440.000 1.357.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 2.8 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 2.4 1.7 1.6
Soliditet 38.5 51.2 65.7 59.4 54.4
Resultatgrad 7.3 1 4.5 4.2 6.7
Rentedekningsgrad 0.7 1.8 8.9 8.2 6.2
Gjeldsgrad 1.6 1 0.5 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 16.4 3.1 10.5 8.3 14.6
Signatur
17.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Mads Andreas BothneStyreleder50
Eva Karlsen BothneStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ekeli Elektriske As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00