Nilsen Event AS
Juridisk navn:  Nilsen Event AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22128350
Munkedamsveien 68 Munkedamsveien 68 Fax: 22128355
0270 Oslo 270 Oslo
Fylke: Kommune: www.nilsenevent.no
Oslo Oslo
Org.nr: 985244758
Aksjekapital: 201.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 02.12.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Drammen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
47,53%
Resultat  
  
264,04%
Egenkapital  
  
184,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.737.000 2.533.000 9.544.000 7.679.000 9.522.000
Resultat: 146.000 -89.000 -40.000 -390.000 -361.000
Egenkapital: 67.000 -79.000 10.000 49.000 457.000
Regnskap for Nilsen Event AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.737.000 2.533.000 9.544.000 7.679.000 9.522.000
Driftskostnader -3.593.000 -2.685.000 -9.591.000 -8.066.000 -9.860.000
Driftsresultat 144.000 -153.000 -47.000 -387.000 -337.000
Finansinntekter 2.000 64.000 8.000 6.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -29.000
Finans 2.000 63.000 7.000 -3.000 -24.000
Resultat før skatt 146.000 -89.000 -40.000 -390.000 -361.000
Skattekostnad 0 -18.000 78.000
Årsresultat 146.000 -89.000 -40.000 -408.000 -282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 27.000
Sum omløpsmidler 736.000 419.000 516.000 1.493.000 1.196.000
Sum eiendeler 736.000 419.000 518.000 1.495.000 1.223.000
Sum opptjent egenkapital -144.000 -291.000 -202.000 -162.000 246.000
Sum egenkapital 67.000 -79.000 10.000 49.000 457.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 670.000 499.000 509.000 1.446.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 737.000 419.000 518.000 1.495.000 1.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.293.000 2.385.000 9.401.000 7.532.000 9.388.000
Andre inntekter 444.000 148.000 143.000 147.000 134.000
Driftsinntekter 3.737.000 2.533.000 9.544.000 7.679.000 9.522.000
Varekostnad -2.572.000 -1.599.000 -7.576.000 -5.967.000 -7.429.000
Lønninger -274.000 -480.000 -1.464.000 -1.481.000 -1.765.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -747.000 -606.000 -551.000 -618.000 -666.000
Driftskostnader -3.593.000 -2.685.000 -9.591.000 -8.066.000 -9.860.000
Driftsresultat 144.000 -153.000 -47.000 -387.000 -337.000
Finansinntekter 2.000 64.000 8.000 6.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -29.000
Finans 2.000 63.000 7.000 -3.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 146.000 -89.000 -40.000 -408.000 -282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 18.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 10.000
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 40.000 0 191.000 5.000
Andre fordringer 121.000 102.000 154.000 459.000 417.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 576.000 318.000 362.000 843.000 774.000
Sum omløpsmidler 736.000 419.000 516.000 1.493.000 1.196.000
Sum eiendeler 736.000 419.000 518.000 1.495.000 1.223.000
Sum opptjent egenkapital -144.000 -291.000 -202.000 -162.000 246.000
Sum egenkapital 67.000 -79.000 10.000 49.000 457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 4.000 21.000 11.000 91.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -28.000 30.000 119.000 149.000 162.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 671.000 465.000 369.000 1.285.000 513.000
Sum kortsiktig gjeld 670.000 499.000 509.000 1.446.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 737.000 419.000 518.000 1.495.000 1.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.000 -80.000 7.000 47.000 430.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 1 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 1 1 1.6
Soliditet 9.1 -18.8 1.9 3.3 37.4
Resultatgrad 3.9 -6.0 -0.5 -3.5
Rentedekningsgrad -153.0 -11.6
Gjeldsgrad 10.0 -6.3 50.9 29.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 19.8 -21.2 -7.5 -25.5 -27.1
Signatur
10.06.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars-Inge Vik NilsenStyreleder53
Tone-Christine Vik NilsenStyremedlem60
Oddmund BøhnStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lars-Inge Vik Nilsen100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00