Tommys Hage & Anlegg AS
Juridisk navn:  Tommys Hage & Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55989814
Espehaugen 50 Espehaugen 50 Fax: 55989813
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 985272913
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 01.01.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10,6%
Resultat  
  
276,99%
Egenkapital  
  
51,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 56.629.000 51.201.000 51.595.000 45.487.000 40.833.000
Resultat: 3.423.000 -1.934.000 853.000 2.246.000 80.000
Egenkapital: 5.555.000 3.673.000 6.985.000 7.336.000 5.791.000
Regnskap for Tommys Hage & Anlegg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 56.629.000 51.201.000 51.595.000 45.487.000 40.833.000
Driftskostnader -52.076.000 -51.879.000 -49.971.000 -42.406.000 -37.418.000
Driftsresultat 4.553.000 -677.000 1.625.000 3.081.000 3.415.000
Finansinntekter 58.000 83.000 75.000 24.000 33.000
Finanskostnader -1.187.000 -1.341.000 -848.000 -859.000 -3.369.000
Finans -1.129.000 -1.258.000 -773.000 -835.000 -3.336.000
Resultat før skatt 3.423.000 -1.934.000 853.000 2.246.000 80.000
Skattekostnad -1.222.000 422.000 -83.000 -352.000 -19.000
Årsresultat 2.202.000 -1.512.000 769.000 1.895.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.158.000 10.441.000 6.611.000 6.029.000 6.570.000
Sum omløpsmidler 23.905.000 19.552.000 22.341.000 22.835.000 20.200.000
Sum eiendeler 34.063.000 29.993.000 28.952.000 28.864.000 26.770.000
Sum opptjent egenkapital 5.455.000 3.573.000 6.885.000 7.236.000 5.691.000
Sum egenkapital 5.555.000 3.673.000 6.985.000 7.336.000 5.791.000
Sum langsiktig gjeld 12.176.000 9.420.000 6.133.000 5.949.000 5.897.000
Sum kortsiktig gjeld 16.332.000 16.900.000 15.834.000 15.578.000 15.081.000
Sum gjeld og egenkapital 34.063.000 29.993.000 28.952.000 28.863.000 26.769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.893.000 51.131.000 51.447.000 45.479.000 40.599.000
Andre inntekter 735.000 70.000 149.000 8.000 234.000
Driftsinntekter 56.629.000 51.201.000 51.595.000 45.487.000 40.833.000
Varekostnad -23.349.000 -18.970.000 -20.378.000 -15.372.000 -13.037.000
Lønninger -22.401.000 -23.355.000 -22.255.000 -20.562.000 -18.136.000
Avskrivning -595.000 -548.000 -475.000 -516.000 -422.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.731.000 -9.006.000 -6.688.000 -6.114.000 -5.932.000
Driftskostnader -52.076.000 -51.879.000 -49.971.000 -42.406.000 -37.418.000
Driftsresultat 4.553.000 -677.000 1.625.000 3.081.000 3.415.000
Finansinntekter 58.000 83.000 75.000 24.000 33.000
Finanskostnader -1.187.000 -1.341.000 -848.000 -859.000 -3.369.000
Finans -1.129.000 -1.258.000 -773.000 -835.000 -3.336.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -320.000 -1.800.000 -1.120.000 -350.000 -402.000
Årsresultat 2.202.000 -1.512.000 769.000 1.895.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 139.000 0 21.000 58.000
Fast eiendom 8.421.000 8.484.000 4.329.000 4.268.000 4.193.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.630.000 1.794.000 1.471.000 1.179.000 1.374.000
Sum varige driftsmidler 10.051.000 10.278.000 5.800.000 5.447.000 5.568.000
Sum finansielle anleggsmidler 107.000 24.000 810.000 561.000 944.000
Sum anleggsmidler 10.158.000 10.441.000 6.611.000 6.029.000 6.570.000
Varebeholdning 5.396.000 5.393.000 4.836.000 5.011.000 4.852.000
Kundefordringer 16.401.000 12.210.000 14.748.000 15.424.000 15.202.000
Andre fordringer 1.540.000 1.299.000 2.106.000 1.824.000 1.585.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 568.000 650.000 651.000 575.000 0
Sum omløpsmidler 23.905.000 19.552.000 22.341.000 22.835.000 20.200.000
Sum eiendeler 34.063.000 29.993.000 28.952.000 28.864.000 26.770.000
Sum opptjent egenkapital 5.455.000 3.573.000 6.885.000 7.236.000 5.691.000
Sum egenkapital 5.555.000 3.673.000 6.985.000 7.336.000 5.791.000
Sum avsetninger til forpliktelser 503.000 0 283.000 399.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.472.000 1.081.000 1.943.000 1.607.000 0
Sum langsiktig gjeld 12.176.000 9.420.000 6.133.000 5.949.000 5.897.000
Leverandørgjeld 4.253.000 5.576.000 4.446.000 3.781.000 4.440.000
Betalbar skatt 115.000 0 200.000 0 532.000
Skyldig offentlige avgifter 3.702.000 3.786.000 4.027.000 3.469.000 3.778.000
Utbytte -320.000 -1.800.000 -1.120.000 -350.000 -402.000
Annen kortsiktig gjeld 6.790.000 6.457.000 4.097.000 6.371.000 6.331.000
Sum kortsiktig gjeld 16.332.000 16.900.000 15.834.000 15.578.000 15.081.000
Sum gjeld og egenkapital 34.063.000 29.993.000 28.952.000 28.863.000 26.769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.573.000 2.652.000 6.507.000 7.257.000 5.119.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.4 1.5 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 1.1 1.1 1
Soliditet 16.3 12.2 24.1 25.4 21.6
Resultatgrad 8.0 -1.3 3.1 6.8 8.4
Rentedekningsgrad 3.8 -0.5 1.9 3.6 1
Gjeldsgrad 5.1 7.2 3.1 2.9 3.6
Total kapitalrentabilitet 13.5 5.9 10.8 12.9
Signatur
11.04.2022
SIGNATUR
AKERMO CATHERINE
Prokurister
16.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tommy MichelsenStyreleder46
Catherine AkermoStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tommy Michelsen100.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00