Norges Kommunistiske Parti
Juridisk navn:  Norges Kommunistiske Parti
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22716044
c/o Runa Evensen Kiledalen 21 Helgesens Gate 21 Fax:
4619 Mosby 553 Oslo
Fylke: Kommune: www.nkp.no
Oslo Oslo
Org.nr: 985002967
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 04.11.1923
Foretakstype: FLI
Revisor: Bang-Olsen Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40,95%
Resultat  
  
-554,02%
Egenkapital  
  
-10,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 261.000 442.000 241.000 1.011.000 3.298.000
Resultat: -395.000 87.000 -57.000 433.000 2.273.000
Egenkapital: 3.451.000 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.485.000
Regnskap for Norges Kommunistiske Parti
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 261.000 442.000 241.000 1.011.000 3.298.000
Driftskostnader -658.000 -355.000 -291.000 -571.000 -1.022.000
Driftsresultat -397.000 87.000 -50.000 439.000 2.275.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -3.000
Finans 2.000 -8.000 -7.000 -2.000
Resultat før skatt -395.000 87.000 -57.000 433.000 2.273.000
Skattekostnad 7.000 -6.000 -102.000 -603.000
Årsresultat -395.000 94.000 -63.000 331.000 1.671.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 3.450.000 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.083.000
Sum eiendeler 3.450.000 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.083.000
Sum opptjent egenkapital 3.451.000 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.485.000
Sum egenkapital 3.451.000 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.485.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -1.000 7.000 105.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 3.450.000 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.084.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 233.000 411.000 210.000 248.000 267.000
Andre inntekter 28.000 32.000 31.000 763.000 3.031.000
Driftsinntekter 261.000 442.000 241.000 1.011.000 3.298.000
Varekostnad -5.000 -29.000 -17.000 -29.000 -44.000
Lønninger 0 -44.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -653.000 -326.000 -274.000 -542.000 -934.000
Driftskostnader -658.000 -355.000 -291.000 -571.000 -1.022.000
Driftsresultat -397.000 87.000 -50.000 439.000 2.275.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -3.000
Finans 2.000 -8.000 -7.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -395.000 94.000 -63.000 331.000 1.671.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 143.000 149.000 143.000 159.000 165.000
Kundefordringer 24.000 8.000 0 0
Andre fordringer -6.000 12.000 17.000 37.000 25.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.289.000 3.685.000 3.593.000 3.725.000 3.893.000
Sum omløpsmidler 3.450.000 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.083.000
Sum eiendeler 3.450.000 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.083.000
Sum opptjent egenkapital 3.451.000 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.485.000
Sum egenkapital 3.451.000 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld -1.000 7.000 10.000 -4.000
Betalbar skatt 96.000 603.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -1.000 7.000 105.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 3.450.000 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.084.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.451.000 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.484.000
Likviditetsgrad 1 -3.450.0 550.6 37.3 6.8
Likviditetsgrad 2 -3.307.0 529.3 35.8 6.5
Soliditet 100.0 99.8 100.0 97.3 85.3
Resultatgrad -152.1 19.7 -20.7 43.4 6
Rentedekningsgrad -6.3 62.7 758.3
Gjeldsgrad -0.0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet -11.4 2.3 -1.3 11.2 55.7
Signatur
19.04.2023
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.04.2023
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Runa EvensenStyreleder49
Alexander Nicolaysen SørnesNestleder35
Knut Arne WoldStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00