Norges Kommunistiske Parti
Juridisk navn:  Norges Kommunistiske Parti
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22716044
c/o Runa Evensen Kiledalen 21 Helgesens Gate 21 Fax: 55329300
4619 Mosby 553 Oslo
Fylke: Kommune: www.nkp.no
Oslo Oslo
Org.nr: 985002967
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 04.11.1923
Foretakstype: FLI
Revisor: Bang-Olsen Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-76,16%
Resultat  
  
-113,16%
Egenkapital  
  
-1,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 241.000 1.011.000 3.298.000 310.000
Resultat: -57.000 433.000 2.273.000 -183.000
Egenkapital: 3.753.000 3.816.000 3.485.000 1.814.000
Regnskap for Norges Kommunistiske Parti
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 241.000 1.011.000 3.298.000 310.000
Driftskostnader -291.000 -571.000 -1.022.000 -502.000
Driftsresultat -50.000 439.000 2.275.000 -192.000
Finansinntekter 0 1.000 9.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -3.000 0
Finans -8.000 -7.000 -2.000 9.000
Resultat før skatt -57.000 433.000 2.273.000 -183.000
Skattekostnad -6.000 -102.000 -603.000 0
Årsresultat -63.000 331.000 1.671.000 -183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 598.000
Sum omløpsmidler 3.753.000 3.921.000 4.083.000 1.231.000
Sum eiendeler 3.753.000 3.921.000 4.083.000 1.829.000
Sum opptjent egenkapital 3.753.000 3.816.000 3.485.000 1.814.000
Sum egenkapital 3.753.000 3.816.000 3.485.000 1.814.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 105.000 599.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 3.753.000 3.921.000 4.084.000 1.829.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 210.000 248.000 267.000 252.000
Andre inntekter 31.000 763.000 3.031.000 58.000
Driftsinntekter 241.000 1.011.000 3.298.000 310.000
Varekostnad -17.000 -29.000 -44.000 -63.000
Lønninger 0 -44.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -274.000 -542.000 -934.000 -439.000
Driftskostnader -291.000 -571.000 -1.022.000 -502.000
Driftsresultat -50.000 439.000 2.275.000 -192.000
Finansinntekter 0 1.000 9.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -3.000 0
Finans -8.000 -7.000 -2.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -63.000 331.000 1.671.000 -183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 598.000
Sum anleggsmidler 0 0 598.000
Varebeholdning 143.000 159.000 165.000 172.000
Kundefordringer 0 0 1.000
Andre fordringer 17.000 37.000 25.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.593.000 3.725.000 3.893.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 3.753.000 3.921.000 4.083.000 1.231.000
Sum eiendeler 3.753.000 3.921.000 4.083.000 1.829.000
Sum opptjent egenkapital 3.753.000 3.816.000 3.485.000 1.814.000
Sum egenkapital 3.753.000 3.816.000 3.485.000 1.814.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 -4.000 -1.000
Betalbar skatt 96.000 603.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 105.000 599.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 3.753.000 3.921.000 4.084.000 1.829.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.753.000 3.816.000 3.484.000 1.216.000
Likviditetsgrad 1 37.3 6.8 82.1
Likviditetsgrad 2 35.8 6.5 70.6
Soliditet 100.0 97.3 85.3 99.2
Resultatgrad -20.7 43.4 6 -61.9
Rentedekningsgrad -6.3 62.7 758.3
Gjeldsgrad 0 0.2 0
Total kapitalrentabilitet -1.3 11.2 55.7
Signatur
11.04.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.04.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Runa EvensenStyreleder48
Alexander Nicolaysen SørnesNestleder33
Jim HøgfeldtStyremedlem65
Kato Sigvald BjørkliStyremedlem59
Stig ØdegaardStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00