Avio AS
Juridisk navn:  Avio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40035990
Sandvollveien 88 Sandvollveien 88 Fax: 64857345
1425 Ski 1425 Ski
Fylke: Kommune: www.aviotolk.no
Viken Nordre Follo
Org.nr: 985375232
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aztek Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-81,03%
Resultat  
  
83,33%
Egenkapital  
  
-5,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 44.000 232.000 345.000 544.000 452.000
Resultat: -4.000 -24.000 -35.000 92.000 -6.000
Egenkapital: 67.000 71.000 94.000 128.000 38.000
Regnskap for Avio AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 44.000 232.000 345.000 544.000 452.000
Driftskostnader -48.000 -254.000 -377.000 -451.000 -458.000
Driftsresultat -4.000 -23.000 -33.000 92.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0
Finans -2.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt -4.000 -24.000 -35.000 92.000 -6.000
Skattekostnad 1.000 1.000 -2.000 0
Årsresultat -4.000 -23.000 -34.000 90.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 134.000 145.000 169.000 374.000 129.000
Sum eiendeler 134.000 145.000 169.000 374.000 129.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -29.000 -6.000 28.000 -62.000
Sum egenkapital 67.000 71.000 94.000 128.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 74.000 75.000 245.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000 145.000 169.000 374.000 129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 232.000 345.000 544.000 452.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 44.000 232.000 345.000 544.000 452.000
Varekostnad -9.000 0 0
Lønninger -150.000 -273.000 -305.000 -254.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -104.000 -95.000 -146.000 -204.000
Driftskostnader -48.000 -254.000 -377.000 -451.000 -458.000
Driftsresultat -4.000 -23.000 -33.000 92.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0
Finans -2.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.000 -23.000 -34.000 90.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.000 63.000 68.000 145.000 57.000
Andre fordringer 89.000 68.000 59.000 13.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 41.000 13.000 42.000 216.000 26.000
Sum omløpsmidler 134.000 145.000 169.000 374.000 129.000
Sum eiendeler 134.000 145.000 169.000 374.000 129.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -29.000 -6.000 28.000 -62.000
Sum egenkapital 67.000 71.000 94.000 128.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Leverandørgjeld 4.000 6.000 2.000 9.000
Betalbar skatt 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 16.000 30.000 113.000 15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 54.000 40.000 129.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 74.000 75.000 245.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000 145.000 169.000 374.000 129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 71.000 94.000 129.000 38.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.0 2.3 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2.0 2.0 2.3 1.5 1.4
Soliditet 50.0 49.0 55.6 34.2 29.5
Resultatgrad -9.1 -9.9 -9.6 16.9 -1.3
Rentedekningsgrad -11.5 -16.5
Gjeldsgrad 1.0 1.0 0.8 1.9 2.4
Total kapitalrentabilitet -3.0 -15.9 -19.5 24.6 -4.7
Signatur
28.11.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Mark-Jan MuilwijkStyreleder68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mark-Jan Muilwijk100.0068
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00