Avio AS
Juridisk navn:  Avio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40035990
Sandvollveien 88 Sandvollveien 88 Fax: 64857345
1425 Ski 1425 Ski
Fylke: Kommune: www.aviotolk.no
Viken Nordre Follo
Org.nr: 985375232
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aztek Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32,75%
Resultat  
  
31,43%
Egenkapital  
  
-24,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 232.000 345.000 544.000 452.000 628.000
Resultat: -24.000 -35.000 92.000 -6.000 -30.000
Egenkapital: 71.000 94.000 128.000 38.000 44.000
Regnskap for Avio AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 232.000 345.000 544.000 452.000 628.000
Driftskostnader -254.000 -377.000 -451.000 -458.000 -658.000
Driftsresultat -23.000 -33.000 92.000 -6.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0 0
Finans -2.000 -2.000 0 0 0
Resultat før skatt -24.000 -35.000 92.000 -6.000 -30.000
Skattekostnad 1.000 1.000 -2.000 0 0
Årsresultat -23.000 -34.000 90.000 -6.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 145.000 169.000 374.000 129.000 173.000
Sum eiendeler 145.000 169.000 374.000 129.000 173.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 -6.000 28.000 -62.000 -56.000
Sum egenkapital 71.000 94.000 128.000 38.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 75.000 245.000 91.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 169.000 374.000 129.000 173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 232.000 345.000 544.000 452.000 628.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 232.000 345.000 544.000 452.000 628.000
Varekostnad -9.000 0 0 -5.000
Lønninger -150.000 -273.000 -305.000 -254.000 -434.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -95.000 -146.000 -204.000 -219.000
Driftskostnader -254.000 -377.000 -451.000 -458.000 -658.000
Driftsresultat -23.000 -33.000 92.000 -6.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0 0
Finans -2.000 -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 -34.000 90.000 -6.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 68.000 145.000 57.000 100.000
Andre fordringer 68.000 59.000 13.000 46.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 42.000 216.000 26.000 42.000
Sum omløpsmidler 145.000 169.000 374.000 129.000 173.000
Sum eiendeler 145.000 169.000 374.000 129.000 173.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 -6.000 28.000 -62.000 -56.000
Sum egenkapital 71.000 94.000 128.000 38.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 6.000 2.000 9.000 0
Betalbar skatt 0 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 30.000 113.000 15.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 40.000 129.000 68.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 75.000 245.000 91.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 169.000 374.000 129.000 173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 94.000 129.000 38.000 44.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.3 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 2.0 2.3 1.5 1.4 1.3
Soliditet 49.0 55.6 34.2 29.5 25.4
Resultatgrad -9.9 -9.6 16.9 -1.3 -4.8
Rentedekningsgrad -11.5 -16.5
Gjeldsgrad 1.0 0.8 1.9 2.4 2.9
Total kapitalrentabilitet -15.9 -19.5 24.6 -4.7 -17.3
Signatur
18.04.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Mark-Jan MuilwijkStyreleder67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mark-Jan Muilwijk100.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00