Elektrikern Mosjøen As
Juridisk navn:  Elektrikern Mosjøen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75173955
Daneljordet 10 Daneljordet 10 Fax: 75173815
8656 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune: www.elektrikern.net
Nordland Vefsn
Org.nr: 985509514
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 01.01.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bedriftspartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,83%
Resultat  
  
4,16%
Egenkapital  
  
32,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.549.000 33.273.000 31.055.000 31.024.000 29.807.000
Resultat: 4.006.000 3.846.000 3.951.000 4.045.000 3.595.000
Egenkapital: 12.757.000 9.625.000 10.609.000 9.516.000 9.553.000
Regnskap for Elektrikern Mosjøen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.549.000 33.273.000 31.055.000 31.024.000 29.807.000
Driftskostnader -30.586.000 -29.473.000 -27.174.000 -27.024.000 -26.258.000
Driftsresultat 3.963.000 3.800.000 3.882.000 4.000.000 3.549.000
Finansinntekter 49.000 48.000 83.000 57.000 55.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -13.000 -11.000 -10.000
Finans 43.000 46.000 70.000 46.000 45.000
Resultat før skatt 4.006.000 3.846.000 3.951.000 4.045.000 3.595.000
Skattekostnad -882.000 -851.000 -933.000 -1.052.000 -168.000
Årsresultat 3.124.000 2.994.000 3.018.000 2.993.000 3.427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 416.000 886.000 1.336.000 1.727.000 1.642.000
Sum omløpsmidler 18.650.000 19.250.000 17.721.000 16.104.000 16.583.000
Sum eiendeler 19.066.000 20.136.000 19.057.000 17.831.000 18.225.000
Sum opptjent egenkapital 12.657.000 9.525.000 10.509.000 9.416.000 9.453.000
Sum egenkapital 12.757.000 9.625.000 10.609.000 9.516.000 9.553.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.267.000 10.511.000 8.448.000 8.314.000 8.672.000
Sum gjeld og egenkapital 19.066.000 20.136.000 19.057.000 17.830.000 18.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.549.000 33.273.000 31.055.000 31.024.000 29.807.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 34.549.000 33.273.000 31.055.000 31.024.000 29.807.000
Varekostnad -13.640.000 -12.933.000 -12.132.000 -11.505.000 -12.212.000
Lønninger -12.879.000 -13.122.000 -11.643.000 -11.452.000 -10.918.000
Avskrivning -264.000 -550.000 -544.000 -479.000 -484.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.803.000 -2.868.000 -2.855.000 -3.588.000 -2.644.000
Driftskostnader -30.586.000 -29.473.000 -27.174.000 -27.024.000 -26.258.000
Driftsresultat 3.963.000 3.800.000 3.882.000 4.000.000 3.549.000
Finansinntekter 49.000 48.000 83.000 57.000 55.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -13.000 -11.000 -10.000
Finans 43.000 46.000 70.000 46.000 45.000
Konsernbidrag -76.000 -1.925.000 -2.280.000 -2.250.000
Utbytte -3.903.000 0 0 0
Årsresultat 3.124.000 2.994.000 3.018.000 2.993.000 3.427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 478.000 411.000 396.000 369.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 164.000 42.000 66.000 0 0
Driftsløsøre 251.000 366.000 860.000 1.331.000 1.274.000
Sum varige driftsmidler 416.000 408.000 925.000 1.331.000 1.274.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 416.000 886.000 1.336.000 1.727.000 1.642.000
Varebeholdning 2.519.000 1.862.000 1.625.000 1.311.000 1.292.000
Kundefordringer 10.219.000 11.994.000 8.331.000 8.375.000 10.311.000
Andre fordringer 1.171.000 4.143.000 2.251.000 2.052.000 1.393.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.741.000 1.251.000 5.513.000 4.366.000 3.587.000
Sum omløpsmidler 18.650.000 19.250.000 17.721.000 16.104.000 16.583.000
Sum eiendeler 19.066.000 20.136.000 19.057.000 17.831.000 18.225.000
Sum opptjent egenkapital 12.657.000 9.525.000 10.509.000 9.416.000 9.453.000
Sum egenkapital 12.757.000 9.625.000 10.609.000 9.516.000 9.553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.270.000 1.018.000 855.000 790.000 1.230.000
Betalbar skatt 362.000 897.000 374.000 359.000 -578.000
Skyldig offentlige avgifter 2.217.000 1.994.000 2.071.000 1.746.000 2.243.000
Utbytte -3.903.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.418.000 2.700.000 5.148.000 5.419.000 5.778.000
Sum kortsiktig gjeld 6.267.000 10.511.000 8.448.000 8.314.000 8.672.000
Sum gjeld og egenkapital 19.066.000 20.136.000 19.057.000 17.830.000 18.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.383.000 8.739.000 9.273.000 7.790.000 7.911.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.8 2.1 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2.6 1.7 1.9 1.8 1.8
Soliditet 66.9 47.8 55.7 53.4 52.4
Resultatgrad 11.5 11.4 12.5 12.9 11.9
Rentedekningsgrad 660.5 1 298.6 363.6 354.9
Gjeldsgrad 0.5 1.1 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 21.0 19.1 20.8 22.8 19.8
Signatur
10.02.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Einar JørgensenStyreleder54
Ivar Karl JørgensenNestleder83
Geir Olav LaksforsmoStyremedlem47
Andreas Sandness MelbyVaramedlem33
Torstein DagsvikVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dalamo Eiendom As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00