Nemko Norlab As
Juridisk navn:  Nemko Norlab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40484100
Postboks 611 Halvor Heyerdahls Vei 50 Fax:
8607 Mo I Rana 8626 Mo I Rana
Fylke: Kommune: www.molab.no
Nordland Rana
Org.nr: 953018144
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 148
Etableringsdato: 07.09.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13,1%
Resultat  
  
295,47%
Egenkapital  
  
21,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 147.321.000 130.260.000 81.427.000 86.251.000 75.413.000
Resultat: 9.832.000 -5.030.000 -2.012.000 10.078.000 685.000
Egenkapital: 43.231.000 35.591.000 26.093.000 30.683.000 24.190.000
Regnskap for Nemko Norlab As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 147.321.000 130.260.000 81.427.000 86.251.000 75.413.000
Driftskostnader -137.560.000 -135.310.000 -83.741.000 -81.598.000 -75.157.000
Driftsresultat 9.762.000 -5.050.000 -2.314.000 4.653.000 256.000
Finansinntekter 159.000 175.000 378.000 5.461.000 514.000
Finanskostnader -89.000 -156.000 -76.000 -37.000 -84.000
Finans 70.000 19.000 302.000 5.424.000 430.000
Resultat før skatt 9.832.000 -5.030.000 -2.012.000 10.078.000 685.000
Skattekostnad -2.192.000 1.072.000 423.000 -1.258.000 -138.000
Årsresultat 7.640.000 -3.958.000 -1.589.000 8.819.000 548.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.348.000 18.619.000 14.580.000 8.830.000 11.162.000
Sum omløpsmidler 58.074.000 47.964.000 25.117.000 39.225.000 27.760.000
Sum eiendeler 74.422.000 66.583.000 39.697.000 48.055.000 38.922.000
Sum opptjent egenkapital 26.264.000 18.624.000 21.433.000 26.023.000 19.530.000
Sum egenkapital 43.231.000 35.591.000 26.093.000 30.683.000 24.190.000
Sum langsiktig gjeld 1.630.000 3.253.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.561.000 27.739.000 13.604.000 17.372.000 14.732.000
Sum gjeld og egenkapital 74.422.000 66.583.000 39.697.000 48.055.000 38.922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 147.032.000 130.085.000 81.403.000 86.187.000 75.403.000
Andre inntekter 289.000 175.000 24.000 64.000 10.000
Driftsinntekter 147.321.000 130.260.000 81.427.000 86.251.000 75.413.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -83.070.000 -80.381.000 -51.775.000 -49.424.000 -45.232.000
Avskrivning -4.932.000 -5.386.000 -3.170.000 -2.703.000 -2.977.000
Nedskrivning -236.000 0 0 0
Andre driftskostnader -49.558.000 -49.307.000 -28.796.000 -29.471.000 -26.948.000
Driftskostnader -137.560.000 -135.310.000 -83.741.000 -81.598.000 -75.157.000
Driftsresultat 9.762.000 -5.050.000 -2.314.000 4.653.000 256.000
Finansinntekter 159.000 175.000 378.000 5.461.000 514.000
Finanskostnader -89.000 -156.000 -76.000 -37.000 -84.000
Finans 70.000 19.000 302.000 5.424.000 430.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.327.000 -274.000
Årsresultat 7.640.000 -3.958.000 -1.589.000 8.819.000 548.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.178.000 3.464.000 1.226.000 803.000 1.484.000
Fast eiendom 2.892.000 3.271.000 2.631.000 1.085.000 1.510.000
Maskiner anlegg 7.914.000 9.225.000 0 0 4.217.000
Driftsløsøre 1.327.000 866.000 10.569.000 6.787.000 897.000
Sum varige driftsmidler 12.133.000 13.362.000 13.199.000 7.872.000 6.623.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.037.000 1.793.000 155.000 155.000 3.055.000
Sum anleggsmidler 16.348.000 18.619.000 14.580.000 8.830.000 11.162.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 29.723.000 24.894.000 13.846.000 19.572.000 19.018.000
Andre fordringer 2.398.000 2.670.000 1.458.000 1.371.000 1.875.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.953.000 20.400.000 9.813.000 18.282.000 6.866.000
Sum omløpsmidler 58.074.000 47.964.000 25.117.000 39.225.000 27.760.000
Sum eiendeler 74.422.000 66.583.000 39.697.000 48.055.000 38.922.000
Sum opptjent egenkapital 26.264.000 18.624.000 21.433.000 26.023.000 19.530.000
Sum egenkapital 43.231.000 35.591.000 26.093.000 30.683.000 24.190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.630.000 3.253.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.630.000 3.253.000 0 0 0
Leverandørgjeld 5.165.000 4.303.000 2.862.000 1.866.000 3.307.000
Betalbar skatt 998.000 0 577.000 0
Skyldig offentlige avgifter 10.709.000 9.515.000 4.758.000 6.510.000 6.216.000
Utbytte -3.000.000 -2.327.000 -274.000
Annen kortsiktig gjeld 12.689.000 13.922.000 5.984.000 6.092.000 4.935.000
Sum kortsiktig gjeld 29.561.000 27.739.000 13.604.000 17.372.000 14.732.000
Sum gjeld og egenkapital 74.422.000 66.583.000 39.697.000 48.055.000 38.922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.513.000 20.225.000 11.513.000 21.853.000 13.028.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.7 1.8 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 2.0 1.7 1.8 2.3 1.9
Soliditet 58.1 53.5 65.7 63.8 62.1
Resultatgrad 6.6 -3.9 -2.8 5.4 0.3
Rentedekningsgrad 109.7 -32.4 -30.4 125.8 3
Gjeldsgrad 0.7 0.9 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 13.3 -7.3 -4.9 2 2
Signatur
12.07.2022
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER, HVORAV DEN
ENE SKAL VÆRE STYRETS FORMANN ELLER VARAFORMANN.
Prokurister
12.07.2022
Daglig leder alene.
Prokura i fellesskap
Fjellheim Randi
Prokura i fellesskap
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per WoldStyreleder69
Bjørn-Vegard LøvikStyremedlem44
Ola Steinar SmebyStyremedlem52
Torill Aune VatnStyremedlem56
Arve UlriksenStyremedlem60
Kathrine NæssStyremedlem43
Lars Moen StrømsnesStyremedlem31
Jack Arild ØdegårdVaramedlem59
Terje LillebjerkaVaramedlem62
Hanne WaagVaramedlem46
Hanne Marit HenriksenVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Smk Lab Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00