Christensen Teppe & Tapet Håndverk As
Juridisk navn:  Christensen Teppe & Tapet Håndverk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32832074
Postboks 2306 Strømsø Tollbugata 16A Fax: 32835166
3003 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 985561923
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 17.03.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Sant Revisjon AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5,24%
Resultat  
  
99,22%
Egenkapital  
  
26,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.248.000 6.887.000 6.399.000 6.841.000 6.644.000
Resultat: 771.000 387.000 24.000 76.000 -176.000
Egenkapital: 1.431.000 1.129.000 824.000 806.000 750.000
Regnskap for Christensen Teppe & Tapet Håndverk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.248.000 6.887.000 6.399.000 6.841.000 6.644.000
Driftskostnader -6.478.000 -6.513.000 -6.375.000 -6.764.000 -6.821.000
Driftsresultat 770.000 373.000 24.000 76.000 -176.000
Finansinntekter 1.000 14.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 14.000 0 0 0
Resultat før skatt 771.000 387.000 24.000 76.000 -176.000
Skattekostnad -170.000 -83.000 -5.000 -20.000 39.000
Årsresultat 601.000 305.000 19.000 56.000 -137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 33.000 84.000 93.000 127.000
Sum omløpsmidler 2.755.000 2.206.000 1.915.000 1.704.000 1.716.000
Sum eiendeler 2.779.000 2.239.000 1.999.000 1.797.000 1.843.000
Sum opptjent egenkapital 1.330.000 1.029.000 724.000 706.000 650.000
Sum egenkapital 1.431.000 1.129.000 824.000 806.000 750.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.348.000 1.110.000 1.175.000 991.000 1.093.000
Sum gjeld og egenkapital 2.778.000 2.239.000 1.999.000 1.797.000 1.843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.248.000 6.887.000 6.399.000 6.838.000 6.640.000
Andre inntekter 0 3.000 4.000
Driftsinntekter 7.248.000 6.887.000 6.399.000 6.841.000 6.644.000
Varekostnad -1.663.000 -1.669.000 -1.351.000 -1.878.000 -1.446.000
Lønninger -4.208.000 -4.201.000 -4.333.000 -4.184.000 -4.575.000
Avskrivning -4.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -603.000 -633.000 -682.000 -693.000 -791.000
Driftskostnader -6.478.000 -6.513.000 -6.375.000 -6.764.000 -6.821.000
Driftsresultat 770.000 373.000 24.000 76.000 -176.000
Finansinntekter 1.000 14.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 14.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 601.000 305.000 19.000 56.000 -137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 5.000 57.000 62.000 82.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 7.000 17.000 15.000 24.000
Sum varige driftsmidler 3.000 7.000 17.000 15.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 21.000 11.000 16.000 20.000
Sum anleggsmidler 24.000 33.000 84.000 93.000 127.000
Varebeholdning 27.000 10.000 47.000 10.000 7.000
Kundefordringer 438.000 524.000 662.000 498.000 586.000
Andre fordringer 212.000 188.000 173.000 97.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.078.000 1.484.000 1.034.000 1.099.000 1.034.000
Sum omløpsmidler 2.755.000 2.206.000 1.915.000 1.704.000 1.716.000
Sum eiendeler 2.779.000 2.239.000 1.999.000 1.797.000 1.843.000
Sum opptjent egenkapital 1.330.000 1.029.000 724.000 706.000 650.000
Sum egenkapital 1.431.000 1.129.000 824.000 806.000 750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 249.000 77.000 228.000 48.000 153.000
Betalbar skatt 169.000 31.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 540.000 600.000 540.000 544.000 507.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 390.000 402.000 407.000 399.000 432.000
Sum kortsiktig gjeld 1.348.000 1.110.000 1.175.000 991.000 1.093.000
Sum gjeld og egenkapital 2.778.000 2.239.000 1.999.000 1.797.000 1.843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.407.000 1.096.000 740.000 713.000 623.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.0 1.6 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 2.0 2.0 1.6 1.7 1.6
Soliditet 51.5 50.4 41.2 44.9 40.7
Resultatgrad 10.6 5.4 0.4 1.1 -2.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 1.0 1.4 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 27.7 17.3 1.2 4.2 -9.5
Signatur
20.10.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.10.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål LysakerStyreleder51
Ole Morten HansenNestleder66
Ole Petter ChristensenStyremedlem69
Svend HaugStyremedlem55
Øystein EmbretsenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Pål Lysaker20.0051
Ole Morten Hansen20.0066
Øystein Embretsen20.0051
Ole Petter Christensen20.0069
Svend Haug20.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00