Rødøy Elektro As
Juridisk navn:  Rødøy Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75096900
Tjong Tjong Fax: 75096901
8186 Tjongsfjorden 8186 Tjongsfjorden
Fylke: Kommune: www.rodoy-elektro.no
Nordland Rødøy
Org.nr: 985589801
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 01.04.2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2,8%
Resultat  
  
33,24%
Egenkapital  
  
-18,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.962.000 4.827.000 4.897.000 5.187.000 5.415.000
Resultat: 457.000 343.000 905.000 745.000 747.000
Egenkapital: 1.177.000 1.441.000 1.773.000 1.671.000 1.701.000
Regnskap for Rødøy Elektro As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.962.000 4.827.000 4.897.000 5.187.000 5.415.000
Driftskostnader -4.369.000 -4.430.000 -3.935.000 -4.382.000 -4.608.000
Driftsresultat 594.000 397.000 962.000 804.000 806.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 4.000 4.000
Finanskostnader -139.000 -55.000 -59.000 -64.000 -63.000
Finans -137.000 -54.000 -58.000 -60.000 -59.000
Resultat før skatt 457.000 343.000 905.000 745.000 747.000
Skattekostnad -120.000 -76.000 -203.000 -174.000 -182.000
Årsresultat 337.000 268.000 701.000 571.000 564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.335.000 1.679.000 1.813.000 2.030.000 1.961.000
Sum omløpsmidler 2.679.000 2.297.000 2.724.000 2.639.000 2.478.000
Sum eiendeler 4.014.000 3.976.000 4.537.000 4.669.000 4.439.000
Sum opptjent egenkapital 1.076.000 1.339.000 1.671.000 1.570.000 1.599.000
Sum egenkapital 1.177.000 1.441.000 1.773.000 1.671.000 1.701.000
Sum langsiktig gjeld 856.000 973.000 1.082.000 1.191.000 1.082.000
Sum kortsiktig gjeld 1.981.000 1.562.000 1.683.000 1.806.000 1.656.000
Sum gjeld og egenkapital 4.015.000 3.976.000 4.538.000 4.669.000 4.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.962.000 4.827.000 4.897.000 5.187.000 5.415.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.962.000 4.827.000 4.897.000 5.187.000 5.415.000
Varekostnad -1.746.000 -1.637.000 -1.591.000 -1.873.000 -1.852.000
Lønninger -1.739.000 -1.710.000 -1.702.000 -1.684.000 -1.876.000
Avskrivning -219.000 -212.000 -218.000 -199.000 -155.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -625.000 -751.000 -553.000 -682.000 -742.000
Driftskostnader -4.369.000 -4.430.000 -3.935.000 -4.382.000 -4.608.000
Driftsresultat 594.000 397.000 962.000 804.000 806.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 4.000 4.000
Finanskostnader -139.000 -55.000 -59.000 -64.000 -63.000
Finans -137.000 -54.000 -58.000 -60.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 337.000 268.000 701.000 571.000 564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 308.000 336.000 365.000 393.000 421.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 186.000 298.000 325.000 437.000 260.000
Sum varige driftsmidler 1.325.000 1.544.000 1.677.000 1.895.000 1.825.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 136.000 136.000 136.000 136.000
Sum anleggsmidler 1.335.000 1.679.000 1.813.000 2.030.000 1.961.000
Varebeholdning 766.000 806.000 926.000 797.000 741.000
Kundefordringer 1.098.000 1.083.000 1.584.000 1.318.000 1.150.000
Andre fordringer 53.000 107.000 12.000 10.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 763.000 301.000 202.000 514.000 544.000
Sum omløpsmidler 2.679.000 2.297.000 2.724.000 2.639.000 2.478.000
Sum eiendeler 4.014.000 3.976.000 4.537.000 4.669.000 4.439.000
Sum opptjent egenkapital 1.076.000 1.339.000 1.671.000 1.570.000 1.599.000
Sum egenkapital 1.177.000 1.441.000 1.773.000 1.671.000 1.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 96.000 102.000 108.000 112.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 856.000 973.000 1.082.000 1.191.000 1.082.000
Leverandørgjeld 65.000 49.000 46.000 456.000 183.000
Betalbar skatt 151.000 81.000 210.000 178.000 186.000
Skyldig offentlige avgifter 479.000 357.000 465.000 393.000 420.000
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.287.000 1.076.000 962.000 779.000 867.000
Sum kortsiktig gjeld 1.981.000 1.562.000 1.683.000 1.806.000 1.656.000
Sum gjeld og egenkapital 4.015.000 3.976.000 4.538.000 4.669.000 4.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 698.000 735.000 1.041.000 833.000 822.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.6 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1.1 1 1
Soliditet 29.3 36.2 39.1 35.8 38.3
Resultatgrad 12.0 8.2 19.6 15.5 14.9
Rentedekningsgrad 4.3 7.2 16.3 12.6 12.8
Gjeldsgrad 2.4 1.8 1.6 1.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 14.8 1 21.2 17.3 18.2
Signatur
13.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Erling Johan HafsmoStyreleder62
Trond Vidar RønvikStyremedlem65
Maj-Britt Kjær HafsmoVaramedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Vidar Rønvik20.0065
Erling Johan Hafsmo80.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00