Sm Håndverkservice As
Juridisk navn:  Sm Håndverkservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90755052
Solstadveien 16 Solstadveien 16 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 985606250
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 04.04.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Crowe Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29,7%
Resultat  
  
-166,04%
Egenkapital  
  
-48,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.262.000 6.063.000 5.400.000 4.549.000 5.382.000
Resultat: -247.000 374.000 110.000 -769.000 142.000
Egenkapital: 263.000 510.000 136.000 25.000 795.000
Regnskap for Sm Håndverkservice As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.262.000 6.063.000 5.400.000 4.549.000 5.382.000
Driftskostnader -4.515.000 -5.679.000 -5.303.000 -5.295.000 -5.219.000
Driftsresultat -254.000 384.000 98.000 -745.000 162.000
Finansinntekter 21.000 21.000 0 1.000
Finanskostnader -13.000 -10.000 -9.000 -24.000 -20.000
Finans 8.000 -10.000 12.000 -24.000 -19.000
Resultat før skatt -247.000 374.000 110.000 -769.000 142.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -247.000 374.000 110.000 -769.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 295.000 233.000 299.000 577.000 547.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.526.000 1.089.000 474.000 1.178.000
Sum eiendeler 1.310.000 1.759.000 1.388.000 1.051.000 1.725.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 410.000 36.000 -75.000 695.000
Sum egenkapital 263.000 510.000 136.000 25.000 795.000
Sum langsiktig gjeld 354.000 295.000 128.000 282.000 251.000
Sum kortsiktig gjeld 693.000 955.000 1.124.000 744.000 680.000
Sum gjeld og egenkapital 1.310.000 1.760.000 1.388.000 1.051.000 1.726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.948.000 6.178.000 5.259.000 4.702.000 5.382.000
Andre inntekter 314.000 -115.000 142.000 -153.000 0
Driftsinntekter 4.262.000 6.063.000 5.400.000 4.549.000 5.382.000
Varekostnad -984.000 -1.463.000 -1.208.000 -1.084.000 -1.231.000
Lønninger -2.822.000 -3.459.000 -3.305.000 -3.101.000 -2.959.000
Avskrivning -97.000 -131.000 -145.000 -170.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -612.000 -626.000 -645.000 -940.000 -865.000
Driftskostnader -4.515.000 -5.679.000 -5.303.000 -5.295.000 -5.219.000
Driftsresultat -254.000 384.000 98.000 -745.000 162.000
Finansinntekter 21.000 21.000 0 1.000
Finanskostnader -13.000 -10.000 -9.000 -24.000 -20.000
Finans 8.000 -10.000 12.000 -24.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -247.000 374.000 110.000 -769.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 295.000 233.000 299.000 577.000 547.000
Sum varige driftsmidler 295.000 233.000 299.000 577.000 547.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 295.000 233.000 299.000 577.000 547.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 465.000 211.000 197.000 128.000 349.000
Andre fordringer 11.000 7.000 11.000 26.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 539.000 1.309.000 881.000 320.000 829.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.526.000 1.089.000 474.000 1.178.000
Sum eiendeler 1.310.000 1.759.000 1.388.000 1.051.000 1.725.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 410.000 36.000 -75.000 695.000
Sum egenkapital 263.000 510.000 136.000 25.000 795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 354.000 295.000 128.000 282.000 251.000
Leverandørgjeld 69.000 44.000 93.000 38.000 60.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 193.000 481.000 443.000 397.000 345.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 432.000 431.000 588.000 310.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 693.000 955.000 1.124.000 744.000 680.000
Sum gjeld og egenkapital 1.310.000 1.760.000 1.388.000 1.051.000 1.726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 322.000 571.000 -35.000 -270.000 498.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1 0.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1 0.6 1.7
Soliditet 20.1 29.0 9.8 2.4 46.1
Resultatgrad -6.0 6.3 1.8 -16.4 3
Rentedekningsgrad -19.5 38.4 10.9 8.1
Gjeldsgrad 4.0 2.5 9.2 4 1.2
Total kapitalrentabilitet -17.8 21.8 8.6 -70.9 9.4
Signatur
12.12.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.12.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny revisor, inngående balanse kan ikke verifiseres
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Stanislaw MarkiewiczStyreleder47
Adriana Maria BrevikVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stanislaw Markiewicz100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00