Sm Håndverkservice As
Juridisk navn:  Sm Håndverkservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90755052
Solstadveien 16 Solstadveien 16 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 985606250
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 04.04.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Crowe Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46,67%
Resultat  
  
30,36%
Egenkapital  
  
-65,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.273.000 4.262.000 6.063.000 5.400.000 4.549.000
Resultat: -172.000 -247.000 374.000 110.000 -769.000
Egenkapital: 91.000 263.000 510.000 136.000 25.000
Regnskap for Sm Håndverkservice As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.273.000 4.262.000 6.063.000 5.400.000 4.549.000
Driftskostnader -2.427.000 -4.515.000 -5.679.000 -5.303.000 -5.295.000
Driftsresultat -154.000 -254.000 384.000 98.000 -745.000
Finansinntekter 20.000 21.000 21.000 0
Finanskostnader -37.000 -13.000 -10.000 -9.000 -24.000
Finans -17.000 8.000 -10.000 12.000 -24.000
Resultat før skatt -172.000 -247.000 374.000 110.000 -769.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -172.000 -247.000 374.000 110.000 -769.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 233.000 295.000 233.000 299.000 577.000
Sum omløpsmidler 630.000 1.015.000 1.526.000 1.089.000 474.000
Sum eiendeler 863.000 1.310.000 1.759.000 1.388.000 1.051.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 163.000 410.000 36.000 -75.000
Sum egenkapital 91.000 263.000 510.000 136.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 354.000 295.000 128.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 772.000 693.000 955.000 1.124.000 744.000
Sum gjeld og egenkapital 863.000 1.310.000 1.760.000 1.388.000 1.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.587.000 3.948.000 6.178.000 5.259.000 4.702.000
Andre inntekter -314.000 314.000 -115.000 142.000 -153.000
Driftsinntekter 2.273.000 4.262.000 6.063.000 5.400.000 4.549.000
Varekostnad -510.000 -984.000 -1.463.000 -1.208.000 -1.084.000
Lønninger -1.179.000 -2.822.000 -3.459.000 -3.305.000 -3.101.000
Avskrivning -61.000 -97.000 -131.000 -145.000 -170.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -677.000 -612.000 -626.000 -645.000 -940.000
Driftskostnader -2.427.000 -4.515.000 -5.679.000 -5.303.000 -5.295.000
Driftsresultat -154.000 -254.000 384.000 98.000 -745.000
Finansinntekter 20.000 21.000 21.000 0
Finanskostnader -37.000 -13.000 -10.000 -9.000 -24.000
Finans -17.000 8.000 -10.000 12.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -172.000 -247.000 374.000 110.000 -769.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 233.000 295.000 233.000 299.000 577.000
Sum varige driftsmidler 233.000 295.000 233.000 299.000 577.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 233.000 295.000 233.000 299.000 577.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 489.000 465.000 211.000 197.000 128.000
Andre fordringer 8.000 11.000 7.000 11.000 26.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 133.000 539.000 1.309.000 881.000 320.000
Sum omløpsmidler 630.000 1.015.000 1.526.000 1.089.000 474.000
Sum eiendeler 863.000 1.310.000 1.759.000 1.388.000 1.051.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 163.000 410.000 36.000 -75.000
Sum egenkapital 91.000 263.000 510.000 136.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 354.000 295.000 128.000 282.000
Leverandørgjeld 43.000 69.000 44.000 93.000 38.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 160.000 193.000 481.000 443.000 397.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 569.000 432.000 431.000 588.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 772.000 693.000 955.000 1.124.000 744.000
Sum gjeld og egenkapital 863.000 1.310.000 1.760.000 1.388.000 1.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -142.000 322.000 571.000 -35.000 -270.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.5 1.6 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1.5 1.6 1 0.6
Soliditet 10.5 20.1 29.0 9.8 2.4
Resultatgrad -6.8 -6.0 6.3 1.8 -16.4
Rentedekningsgrad -4.2 -19.5 38.4 10.9
Gjeldsgrad 8.5 4.0 2.5 9.2 4
Total kapitalrentabilitet -15.5 -17.8 21.8 8.6 -70.9
Signatur
29.11.2023
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.11.2023
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny revisor, inngående balanse kan ikke verifiseres
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Stanislaw MarkiewiczStyreleder48
Adriana Maria BrevikVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00