Mpf Entreprenør As
Juridisk navn:  Mpf Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22327510
Professor Birkelands Vei 28 A Professor Birkelands Vei 28 A Fax: 22327511
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985613338
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 116
Etableringsdato: 04.04.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapshuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16,49%
Resultat  
  
110,12%
Egenkapital  
  
13,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 142.169.000 122.048.000 89.226.000 69.720.000 62.049.000
Resultat: 20.623.000 9.815.000 9.479.000 7.771.000 3.189.000
Egenkapital: 19.016.000 16.792.000 15.499.000 5.940.000 4.361.000
Regnskap for Mpf Entreprenør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 142.169.000 122.048.000 89.226.000 69.720.000 62.049.000
Driftskostnader -121.462.000 -112.155.000 -79.688.000 -61.961.000 -58.820.000
Driftsresultat 20.707.000 9.893.000 9.538.000 7.759.000 3.229.000
Finansinntekter 12.000 32.000 56.000 51.000 8.000
Finanskostnader -95.000 -110.000 -114.000 -39.000 -48.000
Finans -83.000 -78.000 -58.000 12.000 -40.000
Resultat før skatt 20.623.000 9.815.000 9.479.000 7.771.000 3.189.000
Skattekostnad -4.899.000 -2.522.000 -2.217.000 -1.791.000 -774.000
Årsresultat 15.723.000 7.293.000 7.262.000 5.979.000 2.415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.652.000 8.039.000 9.844.000 662.000 733.000
Sum omløpsmidler 44.374.000 43.017.000 29.114.000 22.479.000 18.036.000
Sum eiendeler 51.026.000 51.056.000 38.958.000 23.141.000 18.769.000
Sum opptjent egenkapital 8.915.000 6.692.000 5.399.000 5.840.000 4.260.000
Sum egenkapital 19.016.000 16.792.000 15.499.000 5.940.000 4.361.000
Sum langsiktig gjeld 2.903.000 1.563.000 2.041.000 495.000 417.000
Sum kortsiktig gjeld 29.107.000 32.701.000 21.418.000 16.706.000 13.990.000
Sum gjeld og egenkapital 51.025.000 51.056.000 38.958.000 23.141.000 18.767.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.349.000 122.048.000 89.083.000 69.710.000 62.046.000
Andre inntekter 820.000 143.000 10.000 2.000
Driftsinntekter 142.169.000 122.048.000 89.226.000 69.720.000 62.049.000
Varekostnad -53.856.000 -45.475.000 -22.852.000 -13.670.000 -17.180.000
Lønninger -58.786.000 -57.803.000 -50.822.000 -44.340.000 -36.313.000
Avskrivning -2.237.000 -2.147.000 -989.000 -292.000 -243.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.583.000 -6.730.000 -5.025.000 -3.659.000 -5.084.000
Driftskostnader -121.462.000 -112.155.000 -79.688.000 -61.961.000 -58.820.000
Driftsresultat 20.707.000 9.893.000 9.538.000 7.759.000 3.229.000
Finansinntekter 12.000 32.000 56.000 51.000 8.000
Finanskostnader -95.000 -110.000 -114.000 -39.000 -48.000
Finans -83.000 -78.000 -58.000 12.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -7.500.000 -6.000.000 -6.000.000 -4.400.000 -2.000.000
Årsresultat 15.723.000 7.293.000 7.262.000 5.979.000 2.415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 4.382.000 6.025.000 7.668.000 0 0
Sum Immatrielle midler 4.382.000 6.123.000 7.758.000 71.000 200.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 246.000 216.000 107.000 157.000 99.000
Driftsløsøre 1.651.000 1.607.000 1.979.000 434.000 434.000
Sum varige driftsmidler 1.897.000 1.823.000 2.086.000 591.000 533.000
Sum finansielle anleggsmidler 374.000 93.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.652.000 8.039.000 9.844.000 662.000 733.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 21.261.000 25.696.000 12.851.000 14.984.000 16.266.000
Andre fordringer 781.000 136.000 173.000 331.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 22.333.000 17.185.000 16.089.000 7.164.000 1.770.000
Sum omløpsmidler 44.374.000 43.017.000 29.114.000 22.479.000 18.036.000
Sum eiendeler 51.026.000 51.056.000 38.958.000 23.141.000 18.769.000
Sum opptjent egenkapital 8.915.000 6.692.000 5.399.000 5.840.000 4.260.000
Sum egenkapital 19.016.000 16.792.000 15.499.000 5.940.000 4.361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.107.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.500.000 6.000.000 6.000.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.903.000 1.563.000 2.041.000 495.000 417.000
Leverandørgjeld 2.772.000 6.252.000 3.366.000 2.033.000 2.520.000
Betalbar skatt 3.694.000 2.530.000 2.159.000 1.663.000 715.000
Skyldig offentlige avgifter 7.902.000 8.956.000 5.204.000 4.775.000 5.388.000
Utbytte -7.500.000 -6.000.000 -6.000.000 -4.400.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.239.000 8.963.000 4.689.000 8.236.000 5.368.000
Sum kortsiktig gjeld 29.107.000 32.701.000 21.418.000 16.706.000 13.990.000
Sum gjeld og egenkapital 51.025.000 51.056.000 38.958.000 23.141.000 18.767.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.267.000 10.316.000 7.696.000 5.773.000 4.046.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.4 1.3 1.3
Soliditet 37.3 32.9 39.8 25.7 23.2
Resultatgrad 14.6 8.1 10.7 11.1 5.2
Rentedekningsgrad 218.0 89.9 83.7 198.9 67.3
Gjeldsgrad 1.7 2.0 1.5 2.9 3.3
Total kapitalrentabilitet 40.6 19.4 24.6 33.7 17.2
Signatur
13.12.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ilirjan RrustemajStyreleder47
Bashkim BinakuStyremedlem46
Ragip PrekajStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bashkim Binaku33.3346
Ragip Prekaj33.3352
Ilirjan Rrustemaj33.3347
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00