Bundli Consult AS
Juridisk navn:  Bundli Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32851963
Hennumbråtan 10 Hennumbråtan 10 Fax:
3409 Tranby 3409 Tranby
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 985740917
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 21.05.2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hjelp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,93%
Resultat  
  
-55,81%
Egenkapital  
  
-60,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 125.000 118.000 195.000 149.000 167.000
Resultat: -67.000 -43.000 -13.000 -86.000 73.000
Egenkapital: -178.000 -111.000 -68.000 -54.000 32.000
Regnskap for Bundli Consult AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 125.000 118.000 195.000 149.000 167.000
Driftskostnader -194.000 -170.000 -206.000 -239.000 -72.000
Driftsresultat -69.000 -52.000 -11.000 -90.000 95.000
Finansinntekter 6.000 9.000 -3.000 4.000 -23.000
Finanskostnader -6.000 0 0 0 0
Finans 0 9.000 -3.000 4.000 -23.000
Resultat før skatt -67.000 -43.000 -13.000 -86.000 73.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -43.000 -13.000 -86.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 109.000 108.000 156.000 97.000 132.000
Sum eiendeler 109.000 108.000 156.000 97.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -279.000 -212.000 -169.000 -156.000 -69.000
Sum egenkapital -178.000 -111.000 -68.000 -54.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 287.000 218.000 224.000 152.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 107.000 156.000 97.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 118.000 195.000 149.000 167.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 125.000 118.000 195.000 149.000 167.000
Varekostnad 0 0 -5.000 0 0
Lønninger -120.000 -108.000 -117.000 -126.000 38.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -62.000 -84.000 -113.000 -110.000
Driftskostnader -194.000 -170.000 -206.000 -239.000 -72.000
Driftsresultat -69.000 -52.000 -11.000 -90.000 95.000
Finansinntekter 6.000 9.000 -3.000 4.000 -23.000
Finanskostnader -6.000 0 0 0 0
Finans 0 9.000 -3.000 4.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -43.000 -13.000 -86.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 12.000
Sum investeringer 42.000 41.000 13.000 19.000 35.000
Kasse, bank 67.000 65.000 143.000 79.000 86.000
Sum omløpsmidler 109.000 108.000 156.000 97.000 132.000
Sum eiendeler 109.000 108.000 156.000 97.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -279.000 -212.000 -169.000 -156.000 -69.000
Sum egenkapital -178.000 -111.000 -68.000 -54.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 6.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 29.000 38.000 31.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 258.000 189.000 180.000 120.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 287.000 218.000 224.000 152.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 107.000 156.000 97.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -178.000 -110.000 -68.000 -55.000 31.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.7 0.6 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.7 0.6 1.3
Soliditet -163.3 -103.7 -43.6 -55.1 24.1
Resultatgrad -55.2 -44.1 -5.6 -60.4 56.9
Rentedekningsgrad -11.5
Gjeldsgrad -1.6 -3.3 -2.8 3.2
Total kapitalrentabilitet -57.8 -40.2 - -87.8 54.1
Signatur
25.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ragnar BundliStyreleder64
Turid Bakken AndersenVaramedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ragnar Bundli100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00