Gulvavretting AS
Juridisk navn:  Gulvavretting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91742257
Fax: 62976315
2133 Gardvik 2133 Gardvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 885797512
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12.05.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Odal Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11,13%
Resultat  
  
-367,71%
Egenkapital  
  
-3,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 869.000 782.000 720.000 10.680.000 17.680.000
Resultat: -449.000 -96.000 -362.000 5.183.000 2.094.000
Egenkapital: 9.248.000 9.598.000 9.672.000 9.954.000 7.129.000
Regnskap for Gulvavretting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 869.000 782.000 720.000 10.680.000 17.680.000
Driftskostnader -1.317.000 -882.000 -1.090.000 -5.496.000 -15.572.000
Driftsresultat -449.000 -100.000 -369.000 5.182.000 2.109.000
Finansinntekter 3.000 8.000 6.000 7.000
Finanskostnader 0 -6.000 -21.000
Finans 3.000 8.000 0 -14.000
Resultat før skatt -449.000 -96.000 -362.000 5.183.000 2.094.000
Skattekostnad 99.000 22.000 80.000 -1.157.000 -501.000
Årsresultat -350.000 -75.000 -282.000 4.026.000 1.593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.751.000 7.663.000 5.094.000 1.401.000 2.560.000
Sum omløpsmidler 2.027.000 2.684.000 5.360.000 11.368.000 10.734.000
Sum eiendeler 9.778.000 10.347.000 10.454.000 12.769.000 13.294.000
Sum opptjent egenkapital 9.144.000 9.494.000 9.568.000 9.851.000 7.025.000
Sum egenkapital 9.248.000 9.598.000 9.672.000 9.954.000 7.129.000
Sum langsiktig gjeld 453.000 552.000 606.000 761.000 434.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 198.000 176.000 2.054.000 5.730.000
Sum gjeld og egenkapital 9.779.000 10.348.000 10.454.000 12.770.000 13.293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 580.000 780.000 700.000 6.254.000 17.680.000
Andre inntekter 288.000 2.000 20.000 4.426.000 0
Driftsinntekter 869.000 782.000 720.000 10.680.000 17.680.000
Varekostnad -139.000 -3.345.000 -10.827.000
Lønninger -411.000 -340.000 -427.000 -796.000 -1.604.000
Avskrivning -535.000 -149.000 -150.000 -277.000 -523.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -371.000 -393.000 -374.000 -1.078.000 -2.618.000
Driftskostnader -1.317.000 -882.000 -1.090.000 -5.496.000 -15.572.000
Driftsresultat -449.000 -100.000 -369.000 5.182.000 2.109.000
Finansinntekter 3.000 8.000 6.000 7.000
Finanskostnader 0 -6.000 -21.000
Finans 3.000 8.000 0 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -1.200.000 0
Årsresultat -350.000 -75.000 -282.000 4.026.000 1.593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 7.216.000 7.255.000 4.618.000 823.000 150.000
Maskiner anlegg 406.000 474.000 572.000 1.745.000
Driftsløsøre 535.000 2.000 2.000 7.000 665.000
Sum varige driftsmidler 7.751.000 7.663.000 5.094.000 1.401.000 2.560.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.751.000 7.663.000 5.094.000 1.401.000 2.560.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 131.000 213.000 73.000 268.000 3.011.000
Andre fordringer 20.000 372.000 1.476.000 1.552.000 295.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.877.000 2.099.000 3.811.000 9.548.000 7.427.000
Sum omløpsmidler 2.027.000 2.684.000 5.360.000 11.368.000 10.734.000
Sum eiendeler 9.778.000 10.347.000 10.454.000 12.769.000 13.294.000
Sum opptjent egenkapital 9.144.000 9.494.000 9.568.000 9.851.000 7.025.000
Sum egenkapital 9.248.000 9.598.000 9.672.000 9.954.000 7.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 453.000 552.000 606.000 761.000 39.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 453.000 552.000 606.000 761.000 434.000
Leverandørgjeld 9.000 116.000 34.000 40.000 4.676.000
Betalbar skatt 32.000 76.000 435.000 369.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 22.000 24.000 21.000 263.000
Utbytte 0 -1.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 28.000 42.000 357.000 423.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 198.000 176.000 2.054.000 5.730.000
Sum gjeld og egenkapital 9.779.000 10.348.000 10.454.000 12.770.000 13.293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.949.000 2.486.000 5.184.000 9.314.000 5.004.000
Likviditetsgrad 1 26.0 13.6 30.5 5.5 1.9
Likviditetsgrad 2 26.0 13.6 30.5 5.5 1.9
Soliditet 94.6 92.8 92.5 7 53.6
Resultatgrad -51.7 -12.8 -51.3 48.5 11.9
Rentedekningsgrad 863.7 100.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0.9
Total kapitalrentabilitet -4.6 -0.9 -3.5 40.6 15.9
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Runar SkogliStyreleder57
Hilde Smestad SkogliVaramedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Runar Skogli100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00