Elektrikern Kirkenes AS
Juridisk navn:  Elektrikern Kirkenes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40467779
Fyllingsveien 14 Fyllingsveien 14 Fax: 78990951
9901 Kirkenes 9901 Kirkenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 985784507
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10.06.2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,89%
Resultat  
  
-101,39%
Egenkapital  
  
-0,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.376.000 4.014.000 4.869.000 3.571.000 4.813.000
Resultat: -4.000 288.000 527.000 115.000 1.000
Egenkapital: 338.000 341.000 53.000 -473.000 -1.188.000
Regnskap for Elektrikern Kirkenes AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.376.000 4.014.000 4.869.000 3.571.000 4.813.000
Driftskostnader -3.379.000 -3.724.000 -4.274.000 -3.345.000 -4.721.000
Driftsresultat -4.000 289.000 595.000 227.000 92.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -68.000 -113.000 -91.000
Finans -1.000 -68.000 -111.000 -91.000
Resultat før skatt -4.000 288.000 527.000 115.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 288.000 527.000 115.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 14.000 14.000 16.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.219.000 1.614.000 1.037.000 848.000 725.000
Sum eiendeler 1.230.000 1.628.000 1.051.000 864.000 743.000
Sum opptjent egenkapital -664.000 -660.000 -948.000 -1.475.000 -1.589.000
Sum egenkapital 338.000 341.000 53.000 -473.000 -1.188.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 60.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 892.000 1.287.000 997.000 1.277.000 1.791.000
Sum gjeld og egenkapital 1.229.000 1.628.000 1.050.000 863.000 743.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.376.000 4.014.000 4.774.000 3.571.000 4.813.000
Andre inntekter 0 95.000 0 0
Driftsinntekter 3.376.000 4.014.000 4.869.000 3.571.000 4.813.000
Varekostnad -1.307.000 -1.220.000 -1.827.000 -985.000 -1.627.000
Lønninger -1.678.000 -1.929.000 -1.849.000 -1.728.000 -2.493.000
Avskrivning -3.000 0 -2.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -391.000 -575.000 -596.000 -630.000 -601.000
Driftskostnader -3.379.000 -3.724.000 -4.274.000 -3.345.000 -4.721.000
Driftsresultat -4.000 289.000 595.000 227.000 92.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -68.000 -113.000 -91.000
Finans -1.000 -68.000 -111.000 -91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 288.000 527.000 115.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 11.000 14.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 14.000 16.000 18.000
Sum varige driftsmidler 11.000 14.000 14.000 16.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 14.000 14.000 16.000 18.000
Varebeholdning 101.000 203.000 203.000 218.000 236.000
Kundefordringer 3.376.000 3.196.000 478.000 511.000 648.000
Andre fordringer 101.000 204.000 204.000 119.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank -2.360.000 0 152.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 1.219.000 1.614.000 1.037.000 848.000 725.000
Sum eiendeler 1.230.000 1.628.000 1.051.000 864.000 743.000
Sum opptjent egenkapital -664.000 -660.000 -948.000 -1.475.000 -1.589.000
Sum egenkapital 338.000 341.000 53.000 -473.000 -1.188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 171.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 60.000 140.000
Leverandørgjeld 87.000 133.000 225.000 192.000 326.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 226.000 679.000 293.000 244.000 617.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 579.000 474.000 479.000 671.000 847.000
Sum kortsiktig gjeld 892.000 1.287.000 997.000 1.277.000 1.791.000
Sum gjeld og egenkapital 1.229.000 1.628.000 1.050.000 863.000 743.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 327.000 327.000 40.000 -429.000 -1.066.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.8 0.5 0.3
Soliditet 27.5 20.9 5 -54.7 -159.9
Resultatgrad -0.1 7.2 12.2 6.4 1.9
Rentedekningsgrad 2 8.8 2 1
Gjeldsgrad 2.6 3.8 18.8 -2.8 -1.6
Total kapitalrentabilitet -0.3 17.8 56.7 26.5 12.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Fred Lasse IngebrigtsenStyreleder53
Grethe GrindhaugVaramedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fred Lasse Ingebrigtsen100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00