Grandefjæra Dyrkingslag Sa
Juridisk navn:  Grandefjæra Dyrkingslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97077956
Norset Gård Norset Gård Fax:
7130 Brekstad 7130 Brekstad
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 985863342
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 18.04.1964
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
111,36%
Resultat  
  
-55,88%
Egenkapital  
  
-28,72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 93.000 44.000
Resultat: -53.000 -34.000
Egenkapital: 134.000 188.000
Regnskap for Grandefjæra Dyrkingslag Sa
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 93.000 44.000
Driftskostnader -147.000 -79.000
Driftsresultat -54.000 -34.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt -53.000 -34.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -54.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 30.000
Sum omløpsmidler 114.000 159.000
Sum eiendeler 139.000 189.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 188.000
Sum egenkapital 134.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 139.000 188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.000 40.000
Andre inntekter 23.000 4.000
Driftsinntekter 93.000 44.000
Varekostnad -2.000 0
Lønninger 0
Avskrivning -5.000 -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -140.000 -74.000
Driftskostnader -147.000 -79.000
Driftsresultat -54.000 -34.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -54.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 18.000 19.000
Maskiner anlegg 7.000 11.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 25.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 25.000 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 39.000 26.000
Andre fordringer 3.000 7.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 73.000 125.000
Sum omløpsmidler 114.000 159.000
Sum eiendeler 139.000 189.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 188.000
Sum egenkapital 134.000 188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 5.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 139.000 188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 159.000
Likviditetsgrad 1 22.8
Likviditetsgrad 2 22.8 0
Soliditet 96.4 1
Resultatgrad -58.1 -77.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -38.8 -17.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Karl RædergårdStyreleder72
Vidar Frey HovdeStyremedlem60
Karl Olav EmmerhoffStyremedlem65
Helge BrodersenVaramedlem55
Bjørn Henrik Valaas SolbueVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00