Albjerk Bil Ringerike As
Juridisk navn:  Albjerk Bil Ringerike As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32181666
Dronning Åstas gate 22 Dronning Åstas gate 22 Fax:
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune: www.hamax-auto.no/audi...
Viken Ringerike
Org.nr: 817203752
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 28.05.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19,5%
Resultat  
  
16,82%
Egenkapital  
  
18,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 498.266.000 416.942.000 361.038.000 312.026.000 371.348.000
Resultat: 24.751.000 21.187.000 12.445.000 9.941.000 17.237.000
Egenkapital: 23.678.000 20.000.000 35.050.000 25.355.000 25.465.000
Regnskap for Albjerk Bil Ringerike As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 498.266.000 416.942.000 361.038.000 312.026.000 371.348.000
Driftskostnader -473.109.000 -395.564.000 -348.576.000 -302.072.000 -353.951.000
Driftsresultat 25.157.000 21.377.000 12.463.000 9.954.000 17.397.000
Finansinntekter 73.000 62.000 122.000 77.000 36.000
Finanskostnader -479.000 -253.000 -140.000 -91.000 -196.000
Finans -406.000 -191.000 -18.000 -14.000 -160.000
Resultat før skatt 24.751.000 21.187.000 12.445.000 9.941.000 17.237.000
Skattekostnad -5.473.000 -4.678.000 -2.750.000 -2.351.000 -4.205.000
Årsresultat 19.278.000 16.509.000 9.695.000 7.590.000 13.031.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.603.000 4.969.000 4.726.000 4.742.000 4.190.000
Sum omløpsmidler 66.973.000 71.964.000 78.236.000 63.966.000 85.445.000
Sum eiendeler 73.576.000 76.933.000 82.962.000 68.708.000 89.635.000
Sum opptjent egenkapital 23.078.000 19.400.000 34.450.000 24.755.000 24.865.000
Sum egenkapital 23.678.000 20.000.000 35.050.000 25.355.000 25.465.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 118.000
Sum kortsiktig gjeld 49.898.000 56.933.000 47.912.000 43.354.000 64.051.000
Sum gjeld og egenkapital 73.576.000 76.933.000 82.962.000 68.709.000 89.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 498.151.000 413.788.000 359.202.000 308.808.000 369.579.000
Andre inntekter 115.000 3.154.000 1.836.000 3.218.000 1.769.000
Driftsinntekter 498.266.000 416.942.000 361.038.000 312.026.000 371.348.000
Varekostnad -413.449.000 -346.030.000 -299.852.000 -256.815.000 -306.762.000
Lønninger -34.468.000 -31.484.000 -28.487.000 -27.511.000 -28.036.000
Avskrivning -1.179.000 -838.000 -803.000 -709.000 -739.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -24.013.000 -17.212.000 -19.434.000 -17.037.000 -18.414.000
Driftskostnader -473.109.000 -395.564.000 -348.576.000 -302.072.000 -353.951.000
Driftsresultat 25.157.000 21.377.000 12.463.000 9.954.000 17.397.000
Finansinntekter 73.000 62.000 122.000 77.000 36.000
Finanskostnader -479.000 -253.000 -140.000 -91.000 -196.000
Finans -406.000 -191.000 -18.000 -14.000 -160.000
Konsernbidrag -15.600.000 -18.000.000 0 -7.700.000 -9.120.000
Utbytte -13.560.000 0 0 0
Årsresultat 19.278.000 16.509.000 9.695.000 7.590.000 13.031.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.367.000 826.000 1.588.000 1.200.000 1.163.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.683.000 2.068.000 1.858.000 1.805.000
Driftsløsøre 5.236.000 2.402.000 1.014.000 1.685.000 1.222.000
Sum varige driftsmidler 5.236.000 4.085.000 3.081.000 3.543.000 3.027.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 56.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.603.000 4.969.000 4.726.000 4.742.000 4.190.000
Varebeholdning 43.278.000 35.471.000 53.878.000 38.251.000 51.270.000
Kundefordringer 7.380.000 15.210.000 20.957.000 18.166.000 32.023.000
Andre fordringer 14.721.000 3.093.000 1.643.000 1.375.000 1.215.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.595.000 18.189.000 1.757.000 6.174.000 937.000
Sum omløpsmidler 66.973.000 71.964.000 78.236.000 63.966.000 85.445.000
Sum eiendeler 73.576.000 76.933.000 82.962.000 68.708.000 89.635.000
Sum opptjent egenkapital 23.078.000 19.400.000 34.450.000 24.755.000 24.865.000
Sum egenkapital 23.678.000 20.000.000 35.050.000 25.355.000 25.465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.324.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 118.000
Leverandørgjeld 11.720.000 24.027.000 28.363.000 17.696.000 28.478.000
Betalbar skatt 1.614.000 3.916.000 3.138.000 87.000 1.457.000
Skyldig offentlige avgifter 4.686.000 5.851.000 9.980.000 8.266.000 12.573.000
Utbytte -13.560.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.878.000 23.138.000 6.430.000 17.305.000 20.220.000
Sum kortsiktig gjeld 49.898.000 56.933.000 47.912.000 43.354.000 64.051.000
Sum gjeld og egenkapital 73.576.000 76.933.000 82.962.000 68.709.000 89.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.075.000 15.031.000 30.324.000 20.612.000 21.394.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.6 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5
Soliditet 32.2 26.0 42.2 36.9 28.4
Resultatgrad 5.0 5.1 3.5 3.2 4.7
Rentedekningsgrad 52.5 84.5 8 109.4 88.8
Gjeldsgrad 2.1 2.8 1.4 1.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 34.3 27.9 15.2 14.6 19.4
Signatur
13.12.2022
TO PERSONER I FELLESSKAP AV FØLGENDE TRE PERSONER ANNA ISABEL ALBJERK,
HERTA PETTERSEN ELLER CHRISTIAN M ALBJERK.
SIGNATUR I FELLESSKAP
ALBJERK MICHELSEN ANNA ISABEL
SIGNATUR I FELLESSKAP
PETTERSEN HERTA
SIGNATUR
ALBJERK WENCHE
SIGNATUR I FELLESSKAP
ALBJERK MICHELSEN CHRISTIAN
Prokurister
31.05.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian Michelsen AlbjerkStyreleder31
Emil MorewoodStyremedlem45
Herta PettersenStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Albjerk Bil As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00