Interactive As
Juridisk navn:  Interactive As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90090161
Tiurveien 28 Tiurveien 28 Fax:
3030 Drammen 3030 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 986279423
Aksjekapital: 468.500 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 24.10.2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fast Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26,85%
Resultat  
  
-196,31%
Egenkapital  
  
-28,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.188.000 1.624.000 1.820.000 2.293.000 1.000.000
Resultat: -392.000 407.000 159.000 966.000 162.000
Egenkapital: 988.000 1.378.000 1.043.000 920.000 132.000
Regnskap for Interactive As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.188.000 1.624.000 1.820.000 2.293.000 1.000.000
Driftskostnader -1.545.000 -1.201.000 -1.654.000 -1.313.000 -828.000
Driftsresultat -356.000 422.000 166.000 980.000 172.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -16.000 -7.000 -14.000 -11.000
Finans -36.000 -16.000 -7.000 -14.000 -11.000
Resultat før skatt -392.000 407.000 159.000 966.000 162.000
Skattekostnad 7.000 -89.000 -37.000 -177.000 0
Årsresultat -385.000 317.000 122.000 789.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 42.000 65.000 88.000
Sum omløpsmidler 779.000 2.893.000 1.900.000 1.861.000 480.000
Sum eiendeler 779.000 2.958.000 1.942.000 1.926.000 568.000
Sum opptjent egenkapital 519.000 909.000 574.000 452.000 -337.000
Sum egenkapital 988.000 1.378.000 1.043.000 920.000 132.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 58.000 74.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld -209.000 1.542.000 840.000 931.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 779.000 2.957.000 1.941.000 1.926.000 569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.188.000 1.624.000 1.820.000 2.293.000 1.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.188.000 1.624.000 1.820.000 2.293.000 1.000.000
Varekostnad -240.000 0 -129.000 -526.000 -265.000
Lønninger -1.012.000 -916.000 -671.000 -578.000 -442.000
Avskrivning -65.000 0 -23.000 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -285.000 -831.000 -186.000 -98.000
Driftskostnader -1.545.000 -1.201.000 -1.654.000 -1.313.000 -828.000
Driftsresultat -356.000 422.000 166.000 980.000 172.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -16.000 -7.000 -14.000 -11.000
Finans -36.000 -16.000 -7.000 -14.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -385.000 317.000 122.000 789.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 42.000 65.000 88.000
Sum varige driftsmidler 65.000 42.000 65.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 65.000 42.000 65.000 88.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 674.000 2.786.000 1.576.000 1.594.000 415.000
Andre fordringer 100.000 100.000 108.000 105.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 6.000 215.000 161.000 26.000
Sum omløpsmidler 779.000 2.893.000 1.900.000 1.861.000 480.000
Sum eiendeler 779.000 2.958.000 1.942.000 1.926.000 568.000
Sum opptjent egenkapital 519.000 909.000 574.000 452.000 -337.000
Sum egenkapital 988.000 1.378.000 1.043.000 920.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt -21.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.000 58.000 74.000 84.000
Leverandørgjeld -37.000 -41.000 -18.000 189.000 8.000
Betalbar skatt 88.000 40.000 174.000 0
Skyldig offentlige avgifter 199.000 306.000 207.000 358.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -350.000 1.190.000 612.000 211.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld -209.000 1.542.000 840.000 931.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 779.000 2.957.000 1.941.000 1.926.000 569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 988.000 1.351.000 1.060.000 930.000 127.000
Likviditetsgrad 1 -3.7 1.9 2.3 2 1.4
Likviditetsgrad 2 -3.7 1.9 2.3 2 1.4
Soliditet 126.8 46.6 53.7 47.8 23.2
Resultatgrad -30.0 2 9.1 42.7 17.2
Rentedekningsgrad -9.9 26.4 23.7 7 15.6
Gjeldsgrad -0.2 1.1 0.9 1.1 3.3
Total kapitalrentabilitet -45.7 14.3 8.6 50.9 30.2
Signatur
03.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål GurrikStyreleder48
Ola Stablum WangStyremedlem35
Jan GurrikStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ola Stablum Wang10.8035
Jan Gurrik21.6153
Pål Gurrik21.6148
Ola Stablum Wang9.1935
Pål Gurrik18.3848
Jan Gurrik18.3853
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00