Acanthus Eiendom As
Juridisk navn:  Acanthus Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90682131
c/o Ole Gjestvang Hubroveien 7 Hubroveien 7 Fax: 22703771
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune: www.acanthuseiendom.no
Viken Bærum
Org.nr: 886363842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 02.12.2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsringen Soon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
141,86%
Resultat  
  
227,86%
Egenkapital  
  
144,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.762.000 1.142.000 939.000 586.000 178.000
Resultat: 1.518.000 463.000 -6.000 33.000 79.000
Egenkapital: 1.741.000 713.000 715.000 721.000 695.000
Regnskap for Acanthus Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.762.000 1.142.000 939.000 586.000 178.000
Driftskostnader -1.202.000 -607.000 -879.000 -485.000 -31.000
Driftsresultat 1.559.000 535.000 59.000 100.000 147.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -41.000 -72.000 -65.000 -67.000 -67.000
Finans -41.000 -72.000 -65.000 -67.000 -67.000
Resultat før skatt 1.518.000 463.000 -6.000 33.000 79.000
Skattekostnad -329.000 -102.000 0 -7.000 -19.000
Årsresultat 1.189.000 361.000 -6.000 26.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 553.000 2.805.000 2.800.000 2.815.000 2.778.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 313.000 267.000 202.000 61.000
Sum eiendeler 2.425.000 3.118.000 3.067.000 3.017.000 2.839.000
Sum opptjent egenkapital 1.638.000 609.000 612.000 618.000 595.000
Sum egenkapital 1.741.000 713.000 715.000 721.000 695.000
Sum langsiktig gjeld 284.000 1.639.000 1.723.000 1.806.000 1.887.000
Sum kortsiktig gjeld 400.000 766.000 629.000 489.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 2.425.000 3.117.000 3.067.000 3.016.000 2.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.099.000 962.000 762.000 439.000 8.000
Andre inntekter 1.663.000 179.000 177.000 147.000 170.000
Driftsinntekter 2.762.000 1.142.000 939.000 586.000 178.000
Varekostnad -273.000 -109.000 -104.000 -91.000 -31.000
Lønninger -810.000 -379.000 -666.000 -334.000 0
Avskrivning -27.000 -16.000 -15.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -103.000 -94.000 -53.000 0
Driftskostnader -1.202.000 -607.000 -879.000 -485.000 -31.000
Driftsresultat 1.559.000 535.000 59.000 100.000 147.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -41.000 -72.000 -65.000 -67.000 -67.000
Finans -41.000 -72.000 -65.000 -67.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.189.000 361.000 -6.000 26.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 93.000 27.000 22.000 37.000 0
Sum varige driftsmidler 93.000 2.805.000 2.800.000 2.815.000 2.778.000
Sum finansielle anleggsmidler 459.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 553.000 2.805.000 2.800.000 2.815.000 2.778.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 54.000 47.000 112.000 0
Andre fordringer 0 50.000 0 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.859.000 260.000 170.000 90.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 313.000 267.000 202.000 61.000
Sum eiendeler 2.425.000 3.118.000 3.067.000 3.017.000 2.839.000
Sum opptjent egenkapital 1.638.000 609.000 612.000 618.000 595.000
Sum egenkapital 1.741.000 713.000 715.000 721.000 695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 284.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 206.000 466.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 284.000 1.639.000 1.723.000 1.806.000 1.887.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 3.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 7.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 113.000 44.000 77.000 26.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 253.000 550.000 455.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 400.000 766.000 629.000 489.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 2.425.000 3.117.000 3.067.000 3.016.000 2.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.472.000 -453.000 -362.000 -287.000 -195.000
Likviditetsgrad 1 4.7 0.4 0.4 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 4.7 0.4 0.4 0.4 0.2
Soliditet 71.8 22.9 23.3 23.9 24.5
Resultatgrad 56.4 46.8 6.3 17.1 82.6
Rentedekningsgrad 38.0 7.4 0.9 1.5 2.2
Gjeldsgrad 0.4 3.4 3.3 3.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 64.3 17.2 1.9 3.3 5.2
Signatur
19.03.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole GjestvangStyreleder54
Terje BjørkedalVaramedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Cbk Eiendom As4.00 
Cbk Eiendom As96.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00