Skip & Bygg Montasje AS
Juridisk navn:  Skip & Bygg Montasje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92636003
Drivenesvegen 196 Drivenesvegen 196 Fax:
4715 Øvrebø 4715 Øvrebø
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 986466142
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 01.11.2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Regnskap Øvrebø As
Utvikling:
Omsetning  
  
92,67%
Resultat  
  
645,45%
Egenkapital  
  
90,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.892.000 982.000 948.000 1.506.000 1.331.000
Resultat: 420.000 -77.000 -59.000 272.000 84.000
Egenkapital: 882.000 462.000 539.000 331.000 119.000
Regnskap for Skip & Bygg Montasje AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.892.000 982.000 948.000 1.506.000 1.331.000
Driftskostnader -1.466.000 -1.039.000 -990.000 -1.189.000 -1.246.000
Driftsresultat 425.000 -58.000 -43.000 317.000 85.000
Finansinntekter -2.000 0 0 8.000
Finanskostnader -6.000 -17.000 -16.000 -44.000 -10.000
Finans -6.000 -19.000 -16.000 -44.000 -2.000
Resultat før skatt 420.000 -77.000 -59.000 272.000 84.000
Skattekostnad 0 0 -61.000 0
Årsresultat 420.000 -77.000 -59.000 212.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.043.000 1.103.000 29.000 -203.000 3.000
Sum omløpsmidler 434.000 38.000 809.000 868.000 405.000
Sum eiendeler 1.477.000 1.141.000 838.000 665.000 408.000
Sum opptjent egenkapital 780.000 361.000 438.000 230.000 18.000
Sum egenkapital 882.000 462.000 539.000 331.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 595.000 679.000 299.000 334.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 1.477.000 1.142.000 839.000 666.000 409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.654.000 809.000 624.000 1.506.000 1.241.000
Andre inntekter 237.000 173.000 324.000 0 90.000
Driftsinntekter 1.892.000 982.000 948.000 1.506.000 1.331.000
Varekostnad -143.000 -77.000 -300.000 -461.000 -707.000
Lønninger -1.011.000 -573.000 -399.000 -613.000 -429.000
Avskrivning -111.000 -90.000 -117.000 0 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -201.000 -299.000 -174.000 -115.000 -109.000
Driftskostnader -1.466.000 -1.039.000 -990.000 -1.189.000 -1.246.000
Driftsresultat 425.000 -58.000 -43.000 317.000 85.000
Finansinntekter -2.000 0 0 8.000
Finanskostnader -6.000 -17.000 -16.000 -44.000 -10.000
Finans -6.000 -19.000 -16.000 -44.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 420.000 -77.000 -59.000 212.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.035.000 1.100.000 25.000 -206.000 0
Sum varige driftsmidler 1.035.000 1.100.000 25.000 -206.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.043.000 1.103.000 29.000 -203.000 3.000
Varebeholdning 0 0 118.000 118.000
Kundefordringer 53.000 -1.000 73.000 121.000 97.000
Andre fordringer 11.000 16.000 103.000 81.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 371.000 23.000 632.000 547.000 189.000
Sum omløpsmidler 434.000 38.000 809.000 868.000 405.000
Sum eiendeler 1.477.000 1.141.000 838.000 665.000 408.000
Sum opptjent egenkapital 780.000 361.000 438.000 230.000 18.000
Sum egenkapital 882.000 462.000 539.000 331.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 11.000 32.000 44.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 61.000 0
Skyldig offentlige avgifter 137.000 53.000 128.000 55.000 106.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 515.000 138.000 175.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 595.000 679.000 299.000 334.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 1.477.000 1.142.000 839.000 666.000 409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -161.000 -641.000 510.000 534.000 116.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.1 2.7 2.6 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 2.7 2.2 1
Soliditet 59.7 40.5 64.3 49.8 29.2
Resultatgrad 22.5 -5.9 -4.5 2 6.4
Rentedekningsgrad 70.8 -3.4 -2.7 7.2 8.5
Gjeldsgrad 0.7 1.5 0.6 1 2.4
Total kapitalrentabilitet 28.8 -5.3 -5.1 47.7 22.8
Signatur
28.12.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
28.12.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein Jarle DigervoldStyreleder57
Espen RisbrunaVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svein Jarle Digervold65.0057
Kris Tommie Uldal35.0031
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00