Aasen Dreierverksted AS
Juridisk navn:  Aasen Dreierverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64946787
Haugenveien 4 Haugenveien 4 Fax: 64945111
1423 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune: www.aasendv.no
Viken Nordre Follo
Org.nr: 817694942
Aksjekapital: 480.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 30.06.1975
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22,42%
Resultat  
  
67,47%
Egenkapital  
  
12,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.596.000 11.106.000 11.664.000 14.256.000 8.884.000
Resultat: -582.000 -1.789.000 -202.000 505.000 -1.429.000
Egenkapital: 5.973.000 5.316.000 6.711.000 6.640.000 4.831.000
Regnskap for Aasen Dreierverksted AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.596.000 11.106.000 11.664.000 14.256.000 8.884.000
Driftskostnader -14.243.000 -12.962.000 -11.917.000 -13.797.000 -10.377.000
Driftsresultat -647.000 -1.857.000 -253.000 458.000 -1.492.000
Finansinntekter 84.000 87.000 72.000 84.000 104.000
Finanskostnader -19.000 -20.000 -21.000 -39.000 -41.000
Finans 65.000 67.000 51.000 45.000 63.000
Resultat før skatt -582.000 -1.789.000 -202.000 505.000 -1.429.000
Skattekostnad 128.000 393.000 63.000 -137.000 337.000
Årsresultat -454.000 -1.395.000 -139.000 368.000 -1.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.746.000 4.374.000 5.321.000 2.889.000 4.265.000
Sum omløpsmidler 5.424.000 3.482.000 4.260.000 6.274.000 3.336.000
Sum eiendeler 8.170.000 7.856.000 9.581.000 9.163.000 7.601.000
Sum opptjent egenkapital 5.493.000 4.836.000 6.231.000 6.160.000 4.351.000
Sum egenkapital 5.973.000 5.316.000 6.711.000 6.640.000 4.831.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.198.000 2.539.000 2.870.000 2.523.000 2.770.000
Sum gjeld og egenkapital 8.171.000 7.855.000 9.581.000 9.163.000 7.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.596.000 11.106.000 11.664.000 14.256.000 8.884.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 13.596.000 11.106.000 11.664.000 14.256.000 8.884.000
Varekostnad -4.667.000 -3.067.000 -3.505.000 -4.514.000 -1.890.000
Lønninger -3.313.000 -3.198.000 -3.229.000 -3.087.000 -2.758.000
Avskrivning -180.000 -180.000 -120.000 -80.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.083.000 -6.517.000 -5.063.000 -6.116.000 -5.641.000
Driftskostnader -14.243.000 -12.962.000 -11.917.000 -13.797.000 -10.377.000
Driftsresultat -647.000 -1.857.000 -253.000 458.000 -1.492.000
Finansinntekter 84.000 87.000 72.000 84.000 104.000
Finanskostnader -19.000 -20.000 -21.000 -39.000 -41.000
Finans 65.000 67.000 51.000 45.000 63.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -454.000 -1.395.000 -139.000 368.000 -1.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 233.000 419.000 25.000 21.000 589.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 364.000 545.000 725.000 225.000 233.000
Sum varige driftsmidler 364.000 545.000 725.000 225.000 233.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.149.000 3.411.000 4.571.000 2.643.000 3.443.000
Sum anleggsmidler 2.746.000 4.374.000 5.321.000 2.889.000 4.265.000
Varebeholdning 1.279.000 1.340.000 960.000 930.000 804.000
Kundefordringer 1.443.000 1.041.000 2.195.000 1.404.000 1.297.000
Andre fordringer 1.867.000 637.000 723.000 1.999.000 218.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 835.000 463.000 382.000 1.941.000 1.017.000
Sum omløpsmidler 5.424.000 3.482.000 4.260.000 6.274.000 3.336.000
Sum eiendeler 8.170.000 7.856.000 9.581.000 9.163.000 7.601.000
Sum opptjent egenkapital 5.493.000 4.836.000 6.231.000 6.160.000 4.351.000
Sum egenkapital 5.973.000 5.316.000 6.711.000 6.640.000 4.831.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 640.000 1.053.000 1.309.000 955.000 1.135.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 373.000 152.000 294.000 226.000 377.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.184.000 1.333.000 1.267.000 1.343.000 1.258.000
Sum kortsiktig gjeld 2.198.000 2.539.000 2.870.000 2.523.000 2.770.000
Sum gjeld og egenkapital 8.171.000 7.855.000 9.581.000 9.163.000 7.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.226.000 943.000 1.390.000 3.751.000 566.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.4 1.5 2.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.9 0.8 1.1 2.1 0.9
Soliditet 73.1 67.7 7 72.5 63.6
Resultatgrad -4.8 -16.7 -2.2 3.2 -16.8
Rentedekningsgrad -34.1 -92.9 11.7 -36.4
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -6.9 -22.5 -1.9 5.9 -18.3
Signatur
29.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.09.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frank Thore LarsenStyreleder52
Niels Erik LarsenStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aasen Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00