Sola Hage Og Anlegg AS
Juridisk navn:  Sola Hage Og Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91894433
c/o Mindaugas Varkalys Opstadvegen 35 Sveinsvollvegen 199 Fax: 51427209
4365 Nærbø 4354 Voll
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 986550437
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 02.02.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: Hg-Regnskap Sandnes Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-20,46%
Resultat  
  
-33,17%
Egenkapital  
  
34,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.130.000 8.964.000 9.352.000 7.492.000 8.921.000
Resultat: 276.000 413.000 -249.000 -325.000 113.000
Egenkapital: -529.000 -805.000 -1.218.000 -969.000 -644.000
Regnskap for Sola Hage Og Anlegg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.130.000 8.964.000 9.352.000 7.492.000 8.921.000
Driftskostnader -6.818.000 -8.516.000 -9.586.000 -7.804.000 -8.796.000
Driftsresultat 311.000 448.000 -234.000 -312.000 125.000
Finansinntekter 0 16.000 18.000 16.000
Finanskostnader -35.000 -35.000 -31.000 -31.000 -28.000
Finans -35.000 -35.000 -15.000 -13.000 -12.000
Resultat før skatt 276.000 413.000 -249.000 -325.000 113.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 413.000 -249.000 -325.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 39.000 58.000 0 0
Sum omløpsmidler 949.000 687.000 1.275.000 1.229.000 1.072.000
Sum eiendeler 1.042.000 726.000 1.333.000 1.229.000 1.072.000
Sum opptjent egenkapital -629.000 -905.000 -1.318.000 -1.069.000 -744.000
Sum egenkapital -529.000 -805.000 -1.218.000 -969.000 -644.000
Sum langsiktig gjeld 0 117.000 250.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 1.531.000 2.434.000 1.948.000 1.715.000
Sum gjeld og egenkapital 1.042.000 726.000 1.333.000 1.229.000 1.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.096.000 8.964.000 9.352.000 7.492.000 8.921.000
Andre inntekter 35.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.130.000 8.964.000 9.352.000 7.492.000 8.921.000
Varekostnad -1.740.000 -3.516.000 -3.057.000 -2.525.000 -2.924.000
Lønninger -3.468.000 -3.344.000 -4.701.000 -3.615.000 -4.303.000
Avskrivning -14.000 -19.000 -9.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.544.000 -1.587.000 -1.891.000 -1.590.000 -1.608.000
Driftskostnader -6.818.000 -8.516.000 -9.586.000 -7.804.000 -8.796.000
Driftsresultat 311.000 448.000 -234.000 -312.000 125.000
Finansinntekter 0 16.000 18.000 16.000
Finanskostnader -35.000 -35.000 -31.000 -31.000 -28.000
Finans -35.000 -35.000 -15.000 -13.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 413.000 -249.000 -325.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 39.000 58.000 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 39.000 58.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 43.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 93.000 39.000 58.000 0 0
Varebeholdning 57.000 110.000 166.000 90.000 179.000
Kundefordringer 863.000 556.000 962.000 1.034.000 765.000
Andre fordringer 12.000 10.000 18.000 14.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 11.000 130.000 91.000 115.000
Sum omløpsmidler 949.000 687.000 1.275.000 1.229.000 1.072.000
Sum eiendeler 1.042.000 726.000 1.333.000 1.229.000 1.072.000
Sum opptjent egenkapital -629.000 -905.000 -1.318.000 -1.069.000 -744.000
Sum egenkapital -529.000 -805.000 -1.218.000 -969.000 -644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 477.000 334.000 502.000 501.000 270.000
Sum langsiktig gjeld 0 117.000 250.000 0
Leverandørgjeld 328.000 300.000 825.000 484.000 319.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 357.000 342.000 464.000 389.000 450.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 349.000 554.000 644.000 573.000 676.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 1.531.000 2.434.000 1.948.000 1.715.000
Sum gjeld og egenkapital 1.042.000 726.000 1.333.000 1.229.000 1.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -622.000 -844.000 -1.159.000 -719.000 -643.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5
Soliditet -50.8 -110.9 -91.4 -78.8 -60.1
Resultatgrad 4.4 5 -2.5 -4.2 1.4
Rentedekningsgrad 8.9 12.8 -7.5 -10.1 4.5
Gjeldsgrad -3.0 -1.9 -2.1 -2.3 -2.7
Total kapitalrentabilitet 29.8 61.7 -16.4 -23.9 13.2
Signatur
22.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Regnskapsføring ikke ihht. Lov/forskrift gir misvisende
 
Styre
NavnTittelAlder
Martin SveinsvollStyreleder53
Benedicte Sveinsvoll JektebergVaramedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Martin Sveinsvoll60.0053
Mindaugas Varkalys40.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00