Rusfri Oppvekst
Juridisk navn:  Rusfri Oppvekst
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91171515
Postboks 10 sentrum Øvre Korskirkesmauet 2B Fax:
5803 Bergen 5018 Bergen
Fylke: Kommune: www.larer.no
Vestland Bergen
Org.nr: 882819612
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 31.12.1907
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: norsk læreravholdslag
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 1.116.000
Resultat: 51.000
Egenkapital: 1.201.000
Regnskap for Rusfri Oppvekst
Resultat 2010
Driftsinntekter 1.116.000
Driftskostnader -1.100.000
Driftsresultat 16.000
Finansinntekter 36.000
Finanskostnader -1.000
Finans 35.000
Resultat før skatt 51.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.393.000
Sum eiendeler 1.393.000
Sum opptjent egenkapital 780.000
Sum egenkapital 1.201.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 193.000
Sum gjeld og egenkapital 1.393.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 899.000
Andre inntekter 218.000
Driftsinntekter 1.116.000
Varekostnad 0
Lønninger -423.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -677.000
Driftskostnader -1.100.000
Driftsresultat 16.000
Finansinntekter 36.000
Finanskostnader -1.000
Finans 35.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 46.000
Andre fordringer 102.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.245.000
Sum omløpsmidler 1.393.000
Sum eiendeler 1.393.000
Sum opptjent egenkapital 780.000
Sum egenkapital 1.201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 56.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000
Sum gjeld og egenkapital 1.393.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.200.000
Likviditetsgrad 1 7.2
Likviditetsgrad 2 7.3
Soliditet 86.2
Resultatgrad 1.4
Rentedekningsgrad 52.0
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.7
Signatur
26.01.2023
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
 
Styre
NavnTittelAlder
Marit Kristine Murås FossåStyreleder73
Ole Arild BovoldenNestleder73
Kolbein KolnesStyremedlem77
Svein Erik HaugenStyremedlem70
Arne BygstadStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00