Hostelling International Norge
Juridisk navn:  Hostelling International Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22152185
c/o Stiftelsen HI Oslo Haraldsheim Haraldsheimveien 4 Haraldsheimveien 4 Fax:
0587 Oslo 587 Oslo
Fylke: Kommune: www.vandrerhjem.no
Oslo Oslo
Org.nr: 954871711
Aksjekapital: 6.790 NOK
Etableringsdato: 01.01.1977
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisorpartnere As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-64,84%
Resultat  
  
-26,08%
Egenkapital  
  
-13,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 949.000 2.699.000 4.334.000 4.176.000 4.758.000
Resultat: -614.000 -487.000 -1.664.000 -103.000 51.000
Egenkapital: 3.922.000 4.536.000 5.023.000 6.687.000 6.790.000
Regnskap for Hostelling International Norge
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 949.000 2.699.000 4.334.000 4.176.000 4.758.000
Driftskostnader -1.586.000 -3.227.000 -5.949.000 -4.301.000 -4.845.000
Driftsresultat -639.000 -527.000 -1.615.000 -125.000 -88.000
Finansinntekter 33.000 19.000 120.000 25.000 141.000
Finanskostnader -9.000 25.000 -8.000 -4.000 -1.000
Finans 24.000 44.000 112.000 21.000 140.000
Resultat før skatt -614.000 -487.000 -1.664.000 -103.000 51.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -614.000 -487.000 -1.664.000 -103.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 25.000 1.000.000 0
Sum omløpsmidler 4.075.000 4.745.000 5.992.000 6.660.000 9.274.000
Sum eiendeler 4.075.000 4.745.000 6.017.000 7.660.000 9.274.000
Sum opptjent egenkapital 3.922.000 4.536.000 5.023.000 -103.000 6.790.000
Sum egenkapital 3.922.000 4.536.000 5.023.000 6.687.000 6.790.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153.000 209.000 994.000 974.000 2.484.000
Sum gjeld og egenkapital 4.075.000 4.745.000 6.017.000 7.661.000 9.274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 921.000 1.785.000 2.635.000 1.984.000 3.280.000
Andre inntekter 28.000 914.000 1.700.000 2.191.000 1.478.000
Driftsinntekter 949.000 2.699.000 4.334.000 4.176.000 4.758.000
Varekostnad -319.000 -773.000 -1.185.000 -361.000 -924.000
Lønninger -818.000 -1.345.000 -2.768.000 -2.489.000 -2.676.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -449.000 -1.109.000 -1.996.000 -1.451.000 -1.245.000
Driftskostnader -1.586.000 -3.227.000 -5.949.000 -4.301.000 -4.845.000
Driftsresultat -639.000 -527.000 -1.615.000 -125.000 -88.000
Finansinntekter 33.000 19.000 120.000 25.000 141.000
Finanskostnader -9.000 25.000 -8.000 -4.000 -1.000
Finans 24.000 44.000 112.000 21.000 140.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -614.000 -487.000 -1.664.000 -103.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 25.000 1.000.000 0
Sum anleggsmidler 0 25.000 1.000.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 33.000 262.000 166.000 517.000
Andre fordringer 16.000 45.000 138.000 118.000 1.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.031.000 4.667.000 5.592.000 6.377.000 7.756.000
Sum omløpsmidler 4.075.000 4.745.000 5.992.000 6.660.000 9.274.000
Sum eiendeler 4.075.000 4.745.000 6.017.000 7.660.000 9.274.000
Sum opptjent egenkapital 3.922.000 4.536.000 5.023.000 -103.000 6.790.000
Sum egenkapital 3.922.000 4.536.000 5.023.000 6.687.000 6.790.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 23.000 136.000 178.000 437.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 250.000 193.000 195.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 178.000 607.000 602.000 1.851.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 209.000 994.000 974.000 2.484.000
Sum gjeld og egenkapital 4.075.000 4.745.000 6.017.000 7.661.000 9.274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.922.000 4.536.000 4.998.000 5.686.000 6.790.000
Likviditetsgrad 1 26.6 22.7 6 6.8 3.7
Likviditetsgrad 2 26.6 22.7 6 6.8 3.7
Soliditet 96.2 95.6 83.5 87.3 73.2
Resultatgrad -67.3 -19.5 -37.3 -1.8
Rentedekningsgrad -71.0 21.1 -201.9 -31.3
Gjeldsgrad 0 0.2 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet -14.9 -10.7 -24.8 -1.3 0.6
Signatur
01.11.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.11.2022
Prokura
Csirmaz Steffen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Sigmund HagenStyreleder46
Roar AndersenNestleder66
Kari Thorild HoksvoldStyremedlem69
Tor Harald HåkstadStyremedlem55
Ingelinn MolvikStyremedlem29
Marit JortveitStyremedlem65
Kjetil AarvikStyremedlem55
Thomas Randgaard LarsenStyremedlem44
Hilde Mari HaugenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00