Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Álttá Sámi Giellaguovddás As
Juridisk navn:  Álttá Sámi Giellaguovddás As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78443075
Nøkkelstien 2 Nøkkelstien 2 Fax:
9510 Alta 9510 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 990494770
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 10/11/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.45%
Resultat  
  
88.46%
Egenkapital  
  
-5.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.354.000 2.959.000 2.644.000 2.675.000 2.751.000
Resultat: -24.000 -208.000 27.000 327.000 105.000
Egenkapital: 417.000 441.000 649.000 622.000 295.000
Regnskap for  Álttá Sámi Giellaguovddás As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.354.000 2.959.000 2.644.000 2.675.000 2.751.000
Driftskostnader -2.378.000 -3.168.000 -2.621.000 -2.351.000 -2.653.000
Driftsresultat -24.000 -210.000 24.000 324.000 98.000
Finansinntekter 2.000 4.000 4.000 7.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 3.000 4.000 7.000
Resultat før skatt -24.000 -208.000 27.000 327.000 105.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -208.000 27.000 327.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 36.000 54.000 27.000 0
Sum omløpsmidler 889.000 1.045.000 1.017.000 1.378.000 1.355.000
Sum eiendeler 909.000 1.081.000 1.071.000 1.405.000 1.355.000
Sum opptjent egenkapital 317.000 341.000 549.000 522.000 195.000
Sum egenkapital 417.000 441.000 649.000 622.000 295.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 492.000 640.000 421.000 783.000 1.060.000
Sum gjeld og egenkapital 909.000 1.081.000 1.070.000 1.405.000 1.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 185.000 154.000 118.000 107.000
Andre inntekter 2.312.000 2.774.000 2.490.000 2.557.000 2.644.000
Driftsinntekter 2.354.000 2.959.000 2.644.000 2.675.000 2.751.000
Varekostnad -198.000 -263.000 -125.000 -202.000 -300.000
Lønninger -1.709.000 -1.800.000 -1.674.000 -1.504.000 -1.687.000
Avskrivning -17.000 -17.000 -14.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -454.000 -1.088.000 -808.000 -644.000 -666.000
Driftskostnader -2.378.000 -3.168.000 -2.621.000 -2.351.000 -2.653.000
Driftsresultat -24.000 -210.000 24.000 324.000 98.000
Finansinntekter 2.000 4.000 4.000 7.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 3.000 4.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -208.000 27.000 327.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 36.000 54.000 27.000 0
Sum varige driftsmidler 20.000 36.000 54.000 27.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 36.000 54.000 27.000 0
Varebeholdning 25.000 32.000 38.000 53.000 8.000
Kundefordringer 11.000 15.000 -1.000 3.000
Andre fordringer 72.000 48.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 776.000 518.000 919.000 978.000 799.000
Sum omløpsmidler 889.000 1.045.000 1.017.000 1.378.000 1.355.000
Sum eiendeler 909.000 1.081.000 1.071.000 1.405.000 1.355.000
Sum opptjent egenkapital 317.000 341.000 549.000 522.000 195.000
Sum egenkapital 417.000 441.000 649.000 622.000 295.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 229.000 31.000 39.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 176.000 156.000 163.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 334.000 235.000 234.000 580.000 932.000
Sum kortsiktig gjeld 492.000 640.000 421.000 783.000 1.060.000
Sum gjeld og egenkapital 909.000 1.081.000 1.070.000 1.405.000 1.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 397.000 405.000 596.000 595.000 295.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 2.4 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 2.3 1.7 1.3
Soliditet 45.9 40.8 60.7 44.3 21.8
Resultatgrad -1.0 -7.1 0.9 12.1 3.6
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 1.2 1.5 0.6 1.3 3.6
Total kapitalrentabilitet -2.6 -19.2 2.6 23.3 7.7
Signatur
21.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex