Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ågotnes Hotell As
Juridisk navn:  Ågotnes Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56315510
Postboks 44 Fax: 56315511
5346 Ågotnes 5363 Ågotnes
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 983603319
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 8/10/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Silva Regnskap DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.11%
Resultat  
  
-19.97%
Egenkapital  
  
3.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.193.000 22.361.000 21.012.000 13.441.000 11.452.000
Resultat: 1.679.000 2.098.000 2.081.000 320.000 1.209.000
Egenkapital: 4.241.000 4.086.000 4.030.000 3.789.000 3.781.000
Regnskap for  Ågotnes Hotell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.193.000 22.361.000 21.012.000 13.441.000 11.452.000
Driftskostnader -15.523.000 -20.271.000 -18.935.000 -13.125.000 -10.256.000
Driftsresultat 1.671.000 2.089.000 2.077.000 315.000 1.195.000
Finansinntekter 9.000 9.000 6.000 5.000 16.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Finans 8.000 9.000 5.000 5.000 15.000
Resultat før skatt 1.679.000 2.098.000 2.081.000 320.000 1.209.000
Skattekostnad -354.000 -482.000 -454.000 -84.000 -279.000
Årsresultat 1.325.000 1.616.000 1.627.000 236.000 931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.716.000 2.101.000 1.972.000 2.082.000 1.506.000
Sum omløpsmidler 5.580.000 8.207.000 7.773.000 3.697.000 4.793.000
Sum eiendeler 7.296.000 10.308.000 9.745.000 5.779.000 6.299.000
Sum opptjent egenkapital 4.141.000 3.986.000 3.930.000 3.689.000 3.681.000
Sum egenkapital 4.241.000 4.086.000 4.030.000 3.789.000 3.781.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.056.000 6.222.000 5.715.000 1.990.000 2.518.000
Sum gjeld og egenkapital 7.297.000 10.308.000 9.745.000 5.779.000 6.299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.470.000 22.405.000 20.898.000 13.404.000 11.429.000
Andre inntekter 724.000 -44.000 114.000 37.000 22.000
Driftsinntekter 17.193.000 22.361.000 21.012.000 13.441.000 11.452.000
Varekostnad -5.710.000 -6.077.000 -5.615.000 -2.603.000 -2.008.000
Lønninger -4.121.000 -5.955.000 -5.173.000 -4.467.000 -1.696.000
Avskrivning -410.000 -355.000 -799.000 -779.000 -668.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.282.000 -7.884.000 -7.348.000 -5.276.000 -5.884.000
Driftskostnader -15.523.000 -20.271.000 -18.935.000 -13.125.000 -10.256.000
Driftsresultat 1.671.000 2.089.000 2.077.000 315.000 1.195.000
Finansinntekter 9.000 9.000 6.000 5.000 16.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Finans 8.000 9.000 5.000 5.000 15.000
Konsernbidrag -1.560.000 -1.386.000 -228.000 -750.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.325.000 1.616.000 1.627.000 236.000 931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 31.000 63.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.716.000 2.101.000 1.972.000 2.051.000 1.443.000
Sum varige driftsmidler 1.716.000 2.101.000 1.972.000 2.051.000 1.443.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.716.000 2.101.000 1.972.000 2.082.000 1.506.000
Varebeholdning 160.000 198.000 223.000 122.000 122.000
Kundefordringer 2.385.000 1.550.000 2.078.000 1.253.000 368.000
Andre fordringer 706.000 524.000 849.000 335.000 227.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.329.000 5.935.000 4.623.000 1.988.000 4.076.000
Sum omløpsmidler 5.580.000 8.207.000 7.773.000 3.697.000 4.793.000
Sum eiendeler 7.296.000 10.308.000 9.745.000 5.779.000 6.299.000
Sum opptjent egenkapital 4.141.000 3.986.000 3.930.000 3.689.000 3.681.000
Sum egenkapital 4.241.000 4.086.000 4.030.000 3.789.000 3.781.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 269.000 557.000 325.000 355.000 139.000
Betalbar skatt 24.000 42.000 40.000 12.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 447.000 513.000 751.000 496.000 399.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.317.000 5.111.000 4.598.000 1.127.000 1.952.000
Sum kortsiktig gjeld 3.056.000 6.222.000 5.715.000 1.990.000 2.518.000
Sum gjeld og egenkapital 7.297.000 10.308.000 9.745.000 5.779.000 6.299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.524.000 1.985.000 2.058.000 1.707.000 2.275.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 1.4 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 1.3 1.8 1.9
Soliditet 58.1 39.6 41.4 65.6 6
Resultatgrad 9.7 9.3 9.9 2.3 10.4
Rentedekningsgrad 1.671.0 2 1
Gjeldsgrad 0.7 1.5 1.4 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 23.0 20.4 21.4 5.5 19.2
Signatur
25.08.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2008
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex