Åkre Rekneskap As
Juridisk navn:  Åkre Rekneskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70151410
Haramsvegen 313 Haramsvegen 313 Fax:
6290 Haramsøy 6290 Haramsøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 986414363
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.55%
Resultat  
  
424.27%
Egenkapital  
  
35.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.453.000 4.309.000 3.903.000 3.798.000 3.561.000
Resultat: 334.000 -103.000 226.000 312.000 354.000
Egenkapital: 919.000 678.000 760.000 585.000 342.000
Regnskap for  Åkre Rekneskap As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.453.000 4.309.000 3.903.000 3.798.000 3.561.000
Driftskostnader -5.125.000 -4.416.000 -3.693.000 -3.515.000 -3.217.000
Driftsresultat 328.000 -107.000 210.000 283.000 345.000
Finansinntekter 8.000 10.000 21.000 30.000 12.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -5.000 -1.000 -3.000
Finans 5.000 4.000 16.000 29.000 9.000
Resultat før skatt 334.000 -103.000 226.000 312.000 354.000
Skattekostnad -76.000 22.000 -52.000 -69.000 -87.000
Årsresultat 258.000 -82.000 174.000 243.000 267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000 167.000 146.000 62.000 4.000
Sum omløpsmidler 1.717.000 1.105.000 1.220.000 1.698.000 1.621.000
Sum eiendeler 1.872.000 1.272.000 1.366.000 1.760.000 1.625.000
Sum opptjent egenkapital 819.000 578.000 660.000 485.000 242.000
Sum egenkapital 919.000 678.000 760.000 585.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 953.000 594.000 606.000 1.175.000 1.283.000
Sum gjeld og egenkapital 1.872.000 1.272.000 1.366.000 1.760.000 1.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.355.000 4.265.000 3.818.000 3.736.000 3.430.000
Andre inntekter 97.000 45.000 84.000 62.000 131.000
Driftsinntekter 5.453.000 4.309.000 3.903.000 3.798.000 3.561.000
Varekostnad -219.000 -193.000 -151.000 -89.000 -136.000
Lønninger -3.382.000 -3.118.000 -2.307.000 -2.276.000 -1.934.000
Avskrivning -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.519.000 -1.105.000 -1.235.000 -1.150.000 -1.147.000
Driftskostnader -5.125.000 -4.416.000 -3.693.000 -3.515.000 -3.217.000
Driftsresultat 328.000 -107.000 210.000 283.000 345.000
Finansinntekter 8.000 10.000 21.000 30.000 12.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -5.000 -1.000 -3.000
Finans 5.000 4.000 16.000 29.000 9.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 -100.000
Årsresultat 258.000 -82.000 174.000 243.000 267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 39.000 18.000 9.000 4.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 53.000 0
Driftsløsøre 135.000 128.000 128.000 0 0
Sum varige driftsmidler 135.000 128.000 128.000 53.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 155.000 167.000 146.000 62.000 4.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 812.000 444.000 602.000 407.000 631.000
Andre fordringer 95.000 52.000 6.000 655.000 546.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 809.000 608.000 612.000 636.000 443.000
Sum omløpsmidler 1.717.000 1.105.000 1.220.000 1.698.000 1.621.000
Sum eiendeler 1.872.000 1.272.000 1.366.000 1.760.000 1.625.000
Sum opptjent egenkapital 819.000 578.000 660.000 485.000 242.000
Sum egenkapital 919.000 678.000 760.000 585.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 25.000 53.000 35.000 50.000
Betalbar skatt 55.000 61.000 73.000 87.000
Skyldig offentlige avgifter 300.000 258.000 223.000 827.000 774.000
Utbytte 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 573.000 284.000 322.000 239.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 953.000 594.000 606.000 1.175.000 1.283.000
Sum gjeld og egenkapital 1.872.000 1.272.000 1.366.000 1.760.000 1.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 764.000 511.000 614.000 523.000 338.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 2.0 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 2.0 1.4 1.3
Soliditet 49.1 53.3 55.6 33.2 2
Resultatgrad 6.0 -2.5 5.4 7.5 9.7
Rentedekningsgrad 109.3 -17.8 42.0 2 1
Gjeldsgrad 1.0 0.9 0.8 2 3.8
Total kapitalrentabilitet 17.9 -7.6 16.9 17.8 2
Signatur
22.09.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.09.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex