Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ål Drosjesentral Da
Juridisk navn:  Ål Drosjesentral Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32081101
Helsetunvegen 20 Helsetunvegen 20 Fax: 32082512
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 975940624
Aksjekapital: 187 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/1/1995
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
22.91%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 869.000 707.000 498.000 585.000
Resultat: 0 89.000 4.000 7.000
Egenkapital: -69.000 -68.000 -246.000 -250.000
Regnskap for  Ål Drosjesentral Da
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 869.000 707.000 498.000 585.000
Driftskostnader -869.000 -618.000 -493.000 -577.000
Driftsresultat 0 89.000 4.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 89.000 4.000 7.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 89.000 4.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 248.000 1.000 20.000 131.000
Sum eiendeler 249.000 2.000 21.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -255.000 -324.000 -250.000
Sum egenkapital -69.000 -68.000 -246.000 -250.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 318.000 71.000 267.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 3.000 21.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 869.000 617.000 498.000 585.000
Andre inntekter 0 90.000 0 0
Driftsinntekter 869.000 707.000 498.000 585.000
Varekostnad -345.000 -139.000 -28.000 -36.000
Lønninger -243.000 -281.000 -256.000 -264.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -198.000 -209.000 -277.000
Driftskostnader -869.000 -618.000 -493.000 -577.000
Driftsresultat 0 89.000 4.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 89.000 4.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 131.000 0 18.000 129.000
Andre fordringer 52.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 1.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 248.000 1.000 20.000 131.000
Sum eiendeler 249.000 2.000 21.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -255.000 -324.000 -250.000
Sum egenkapital -69.000 -68.000 -246.000 -250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 241.000 12.000 8.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 27.000 27.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 32.000 231.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 318.000 71.000 267.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 3.000 21.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 -70.000 -247.000 -251.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0 0.1 0.3
Soliditet -27.7 -2266.7 -1171.4 -189.4
Resultatgrad 0 12.6 0.8 1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.6 -1.1 -1.5
Total kapitalrentabilitet 0 2966.7 1 6.1
Signatur
01.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex