Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ålgård Legesenter As
Juridisk navn:  Ålgård Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51612525
Rettedalen 11 Rettedalen 11 Fax:
4330 Ålgård 4330 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 922021619
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/1/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.55%
Resultat  
  
-24.03%
Egenkapital  
  
681.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 4.095.000 4.202.000 3.581.000
Resultat: 313.000 412.000 -475.000
Egenkapital: 221.000 -38.000 -450.000
Regnskap for  Ålgård Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 4.095.000 4.202.000 3.581.000
Driftskostnader -3.782.000 -3.783.000 -4.050.000
Driftsresultat 313.000 419.000 -469.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -7.000 -6.000
Finans -7.000 -6.000
Resultat før skatt 313.000 412.000 -475.000
Skattekostnad -54.000 0
Årsresultat 259.000 412.000 -475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 0
Sum omløpsmidler 848.000 633.000 254.000
Sum eiendeler 899.000 633.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 191.000 -68.000 -480.000
Sum egenkapital 221.000 -38.000 -450.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 677.000 671.000 704.000
Sum gjeld og egenkapital 899.000 633.000 254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.095.000 4.202.000 3.581.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 4.095.000 4.202.000 3.581.000
Varekostnad -348.000 -373.000 -448.000
Lønninger -2.132.000 -2.078.000 -2.192.000
Avskrivning -9.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.293.000 -1.332.000 -1.410.000
Driftskostnader -3.782.000 -3.783.000 -4.050.000
Driftsresultat 313.000 419.000 -469.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -7.000 -6.000
Finans -7.000 -6.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 259.000 412.000 -475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 51.000 0
Sum varige driftsmidler 51.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 51.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 172.000 48.000 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 676.000 585.000 249.000
Sum omløpsmidler 848.000 633.000 254.000
Sum eiendeler 899.000 633.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 191.000 -68.000 -480.000
Sum egenkapital 221.000 -38.000 -450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 200.000 109.000 123.000
Betalbar skatt 53.000 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 95.000 126.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 310.000 466.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 671.000 704.000
Sum gjeld og egenkapital 899.000 633.000 254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 -38.000 -450.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.4
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.4
Soliditet 24.6 -6.0 -177.2
Resultatgrad 7.6 10.0 -13.1
Rentedekningsgrad 59.9 -78.2
Gjeldsgrad 3.1 -17.7 -1.6
Total kapitalrentabilitet 34.8 66.2 -184.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex