Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åmli Skogsdrift As
Juridisk navn:  Åmli Skogsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oland 134 Oland 134 Fax:
4865 Åmli 4865 Åmli
Fylke: Kommune:
Agder Åmli
Org.nr: 913658841
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 4/10/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sunde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.23%
Resultat  
  
969.05%
Egenkapital  
  
21.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.939.000 3.853.000 4.194.000 4.933.000 6.177.000
Resultat: 2.245.000 210.000 -237.000 199.000 1.665.000
Egenkapital: 2.887.000 2.367.000 2.969.000 3.148.000 2.987.000
Regnskap for  Åmli Skogsdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.939.000 3.853.000 4.194.000 4.933.000 6.177.000
Driftskostnader -1.695.000 -3.646.000 -4.431.000 -4.735.000 -4.452.000
Driftsresultat 2.244.000 207.000 -238.000 198.000 1.726.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -65.000
Finans 1.000 3.000 1.000 1.000 -61.000
Resultat før skatt 2.245.000 210.000 -237.000 199.000 1.665.000
Skattekostnad -483.000 -112.000 58.000 -38.000 -400.000
Årsresultat 1.763.000 99.000 -179.000 161.000 1.265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 322.000 305.000 1.153.000 2.192.000 3.025.000
Sum omløpsmidler 3.051.000 2.717.000 2.505.000 1.845.000 1.182.000
Sum eiendeler 3.373.000 3.022.000 3.658.000 4.037.000 4.207.000
Sum opptjent egenkapital 2.837.000 2.267.000 2.169.000 2.348.000 2.187.000
Sum egenkapital 2.887.000 2.367.000 2.969.000 3.148.000 2.987.000
Sum langsiktig gjeld 0 69.000 230.000 389.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 655.000 621.000 660.000 831.000
Sum gjeld og egenkapital 3.373.000 3.022.000 3.659.000 4.038.000 4.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.002.000 3.853.000 4.194.000 4.889.000 4.757.000
Andre inntekter 1.937.000 0 0 44.000 1.420.000
Driftsinntekter 3.939.000 3.853.000 4.194.000 4.933.000 6.177.000
Varekostnad -168.000 -179.000 -126.000 -348.000 -315.000
Lønninger -684.000 -1.393.000 -1.303.000 -1.361.000 -1.364.000
Avskrivning -133.000 -780.000 -903.000 -943.000 -946.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -710.000 -1.294.000 -2.099.000 -2.083.000 -1.827.000
Driftskostnader -1.695.000 -3.646.000 -4.431.000 -4.735.000 -4.452.000
Driftsresultat 2.244.000 207.000 -238.000 198.000 1.726.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -65.000
Finans 1.000 3.000 1.000 1.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.763.000 99.000 -179.000 161.000 1.265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 56.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 322.000 305.000 1.085.000 1.988.000 2.629.000
Sum varige driftsmidler 322.000 305.000 1.085.000 1.988.000 2.629.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 68.000 204.000 340.000
Sum anleggsmidler 322.000 305.000 1.153.000 2.192.000 3.025.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 554.000 698.000 311.000 575.000
Andre fordringer 39.000 64.000 9.000 83.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.013.000 2.099.000 1.799.000 1.451.000 507.000
Sum omløpsmidler 3.051.000 2.717.000 2.505.000 1.845.000 1.182.000
Sum eiendeler 3.373.000 3.022.000 3.658.000 4.037.000 4.207.000
Sum opptjent egenkapital 2.837.000 2.267.000 2.169.000 2.348.000 2.187.000
Sum egenkapital 2.887.000 2.367.000 2.969.000 3.148.000 2.987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 69.000 230.000 389.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 69.000 230.000 389.000
Leverandørgjeld 2.000 38.000 64.000 78.000 88.000
Betalbar skatt 483.000 181.000 103.000 197.000 230.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 181.000 222.000 161.000 279.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 255.000 231.000 224.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 655.000 621.000 660.000 831.000
Sum gjeld og egenkapital 3.373.000 3.022.000 3.659.000 4.038.000 4.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.565.000 2.062.000 1.884.000 1.185.000 351.000
Likviditetsgrad 1 6.3 4.1 4 2.8 1.4
Likviditetsgrad 2 6.3 4.1 4 2.8 1.4
Soliditet 85.6 78.3 81.1 7 7
Resultatgrad 57.0 5.4 -5.7 4 27.9
Rentedekningsgrad 2.244.0 26.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 66.6 6.9 -6.5 4.9 41.1
Signatur
25.10.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.10.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex