Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Årdal Hotelldrift As
Juridisk navn:  Årdal Hotelldrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57665800
Torget 7 Torget 7 Fax: 57665802
6885 Årdalstangen 6885 Årdalstangen
Fylke: Kommune:
Vestland Årdal
Org.nr: 966785845
Aksjekapital: 79.500 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 6/10/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Parata As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.3%
Resultat  
  
402.36%
Egenkapital  
  
45.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.779.000 19.811.000 19.475.000 19.255.000 18.957.000
Resultat: 1.025.000 -339.000 345.000 -803.000 9.000
Egenkapital: 2.366.000 1.624.000 1.964.000 1.721.000 2.350.000
Regnskap for  Årdal Hotelldrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.779.000 19.811.000 19.475.000 19.255.000 18.957.000
Driftskostnader -14.756.000 -18.937.000 -18.304.000 -19.208.000 -17.954.000
Driftsresultat 2.022.000 873.000 1.171.000 46.000 1.003.000
Finansinntekter 0 124.000 128.000 101.000
Finanskostnader -998.000 -1.212.000 -950.000 -978.000 -1.095.000
Finans -998.000 -1.212.000 -826.000 -850.000 -994.000
Resultat før skatt 1.025.000 -339.000 345.000 -803.000 9.000
Skattekostnad -283.000 -1.000 -102.000 174.000 -76.000
Årsresultat 741.000 -340.000 243.000 -629.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.900.000 26.114.000 26.659.000 28.393.000 30.363.000
Sum omløpsmidler 3.716.000 2.304.000 2.502.000 2.760.000 1.854.000
Sum eiendeler 28.616.000 28.418.000 29.161.000 31.153.000 32.217.000
Sum opptjent egenkapital 1.985.000 1.243.000 1.583.000 1.340.000 1.969.000
Sum egenkapital 2.366.000 1.624.000 1.964.000 1.721.000 2.350.000
Sum langsiktig gjeld 23.962.000 22.446.000 24.576.000 25.939.000 26.327.000
Sum kortsiktig gjeld 2.288.000 4.349.000 2.620.000 3.494.000 3.541.000
Sum gjeld og egenkapital 28.616.000 28.419.000 29.160.000 31.154.000 32.218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.212.000 19.839.000 19.183.000 18.928.000 18.838.000
Andre inntekter 567.000 -28.000 292.000 328.000 119.000
Driftsinntekter 16.779.000 19.811.000 19.475.000 19.255.000 18.957.000
Varekostnad -2.840.000 -4.114.000 -4.205.000 -4.204.000 -3.818.000
Lønninger -5.932.000 -7.844.000 -7.012.000 -7.510.000 -7.786.000
Avskrivning -1.792.000 -1.930.000 -1.841.000 -1.900.000 -1.655.000
Nedskrivning 0 0 -315.000 0
Andre driftskostnader -4.192.000 -5.049.000 -5.246.000 -5.279.000 -4.695.000
Driftskostnader -14.756.000 -18.937.000 -18.304.000 -19.208.000 -17.954.000
Driftsresultat 2.022.000 873.000 1.171.000 46.000 1.003.000
Finansinntekter 0 124.000 128.000 101.000
Finanskostnader -998.000 -1.212.000 -950.000 -978.000 -1.095.000
Finans -998.000 -1.212.000 -826.000 -850.000 -994.000
Konsernbidrag 0 0 0 -303.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 741.000 -340.000 243.000 -629.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 0 0 0 0
Fast eiendom 20.874.000 21.741.000 22.236.000 23.791.000 24.830.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 342.000 565.000 788.000 790.000 862.000
Sum varige driftsmidler 21.216.000 22.306.000 23.024.000 24.580.000 25.692.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.653.000 3.809.000 3.635.000 3.813.000 4.671.000
Sum anleggsmidler 24.900.000 26.114.000 26.659.000 28.393.000 30.363.000
Varebeholdning 417.000 205.000 207.000 249.000 308.000
Kundefordringer 867.000 1.102.000 1.166.000 1.355.000 603.000
Andre fordringer 870.000 724.000 831.000 822.000 639.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.562.000 273.000 298.000 334.000 305.000
Sum omløpsmidler 3.716.000 2.304.000 2.502.000 2.760.000 1.854.000
Sum eiendeler 28.616.000 28.418.000 29.161.000 31.153.000 32.217.000
Sum opptjent egenkapital 1.985.000 1.243.000 1.583.000 1.340.000 1.969.000
Sum egenkapital 2.366.000 1.624.000 1.964.000 1.721.000 2.350.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 175.000 211.000 385.000
Gjeld til kredittinstitutt 810.000 199.000 766.000 1.308.000
Sum langsiktig gjeld 23.962.000 22.446.000 24.576.000 25.939.000 26.327.000
Leverandørgjeld 862.000 1.898.000 684.000 998.000 668.000
Betalbar skatt 359.000 131.000 137.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 437.000 604.000 680.000 702.000 608.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 630.000 906.000 920.000 1.028.000 958.000
Sum kortsiktig gjeld 2.288.000 4.349.000 2.620.000 3.494.000 3.541.000
Sum gjeld og egenkapital 28.616.000 28.419.000 29.160.000 31.154.000 32.218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.428.000 -2.045.000 -118.000 -734.000 -1.687.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.5 1 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 1.4 0.5 0.9 0.7 0.4
Soliditet 8.3 5.7 6.7 5.5 7.3
Resultatgrad 12.1 4.4 6 0.2 5.3
Rentedekningsgrad 2.0 0.7 1.2 0 0.9
Gjeldsgrad 11.1 16.5 13.8 17.1 12.7
Total kapitalrentabilitet 7.1 3.1 4.4 0.6 3.4
Signatur
26.01.2022
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.01.2022
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex