Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Årnes Dental AS
Juridisk navn:  Årnes Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63900555
Postboks 103 Nedre Hagaveg 15C Fax: 63901887
2151 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 954059243
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/15/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ocon Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.49%
Resultat  
  
1675%
Egenkapital  
  
29.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.216.000 1.422.000 1.329.000 1.539.000 1.685.000
Resultat: 284.000 16.000 -176.000 -27.000 198.000
Egenkapital: 968.000 746.000 734.000 876.000 899.000
Regnskap for  Årnes Dental AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.216.000 1.422.000 1.329.000 1.539.000 1.685.000
Driftskostnader -938.000 -1.411.000 -1.505.000 -1.571.000 -1.490.000
Driftsresultat 279.000 10.000 -176.000 -32.000 196.000
Finansinntekter 6.000 5.000 0 5.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 6.000 5.000 -1.000 5.000 2.000
Resultat før skatt 284.000 16.000 -176.000 -27.000 198.000
Skattekostnad -61.000 -4.000 35.000 4.000 -52.000
Årsresultat 222.000 12.000 -142.000 -23.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 176.000 176.000 144.000 123.000
Sum omløpsmidler 972.000 778.000 751.000 950.000 1.020.000
Sum eiendeler 1.095.000 954.000 927.000 1.094.000 1.143.000
Sum opptjent egenkapital 768.000 546.000 534.000 676.000 699.000
Sum egenkapital 968.000 746.000 734.000 876.000 899.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 207.000 193.000 218.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 1.096.000 953.000 927.000 1.094.000 1.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.200.000 1.422.000 1.329.000 1.539.000 1.685.000
Andre inntekter 16.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.216.000 1.422.000 1.329.000 1.539.000 1.685.000
Varekostnad -234.000 -266.000 -257.000 -279.000 -320.000
Lønninger -464.000 -881.000 -977.000 -987.000 -899.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -234.000 -258.000 -265.000 -299.000 -258.000
Driftskostnader -938.000 -1.411.000 -1.505.000 -1.571.000 -1.490.000
Driftsresultat 279.000 10.000 -176.000 -32.000 196.000
Finansinntekter 6.000 5.000 0 5.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 6.000 5.000 -1.000 5.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 222.000 12.000 -142.000 -23.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 63.000 68.000 33.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 10.000 15.000 21.000 27.000
Sum varige driftsmidler 4.000 10.000 15.000 21.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 107.000 102.000 93.000 90.000 67.000
Sum anleggsmidler 123.000 176.000 176.000 144.000 123.000
Varebeholdning 83.000 67.000 71.000 78.000 83.000
Kundefordringer 109.000 125.000 126.000 140.000 124.000
Andre fordringer 16.000 5.000 6.000 9.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 764.000 580.000 548.000 722.000 808.000
Sum omløpsmidler 972.000 778.000 751.000 950.000 1.020.000
Sum eiendeler 1.095.000 954.000 927.000 1.094.000 1.143.000
Sum opptjent egenkapital 768.000 546.000 534.000 676.000 699.000
Sum egenkapital 968.000 746.000 734.000 876.000 899.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 31.000 25.000 30.000 18.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 47.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000 47.000 45.000 52.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 130.000 123.000 136.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 207.000 193.000 218.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 1.096.000 953.000 927.000 1.094.000 1.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 844.000 571.000 558.000 732.000 777.000
Likviditetsgrad 1 7.6 3.8 3.9 4 4.2
Likviditetsgrad 2 6.9 3.4 3.5 4 3.9
Soliditet 88.3 78.3 79.2 80.1 78.7
Resultatgrad 22.9 0.7 -13.2 -2.1 11.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 26.0 1.6 -2.5 17.3
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex