Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Årnes Hagaskog As
Juridisk navn:  Årnes Hagaskog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48213894
c/o Ellen Høgvall Per Oppegaards veg 21 c/o Ellen Høgvall Per Oppegaards veg 21 Fax: 66787404
2006 Løvenstad 2006 Løvenstad
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 931067125
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1927 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vorma Økonomi Og Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
3166.67%
Resultat  
  
156%
Egenkapital  
  
4.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 98.000 3.000 5.000 8.000 30.000
Resultat: 64.000 25.000 28.000 15.000 68.000
Egenkapital: 1.192.000 1.138.000 1.114.000 1.088.000 1.119.000
Regnskap for  Årnes Hagaskog As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 98.000 3.000 5.000 8.000 30.000
Driftskostnader -62.000 -7.000 -7.000 -23.000 -35.000
Driftsresultat 36.000 -4.000 -3.000 -15.000 -5.000
Finansinntekter 29.000 29.000 31.000 30.000 74.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 29.000 29.000 31.000 30.000 74.000
Resultat før skatt 64.000 25.000 28.000 15.000 68.000
Skattekostnad -10.000 -1.000 -2.000 2.000 -3.000
Årsresultat 55.000 23.000 26.000 17.000 65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 102.000 102.000 102.000 113.000
Sum omløpsmidler 1.159.000 1.050.000 1.028.000 1.045.000 1.041.000
Sum eiendeler 1.265.000 1.152.000 1.130.000 1.147.000 1.154.000
Sum opptjent egenkapital 1.082.000 1.028.000 1.004.000 978.000 1.009.000
Sum egenkapital 1.192.000 1.138.000 1.114.000 1.088.000 1.119.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 10.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 5.000 6.000 49.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 1.264.000 1.153.000 1.130.000 1.147.000 1.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.000 0 0 27.000
Andre inntekter 4.000 3.000 5.000 8.000 3.000
Driftsinntekter 98.000 3.000 5.000 8.000 30.000
Varekostnad -47.000 0 -13.000 -23.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -7.000 -7.000 -10.000 -12.000
Driftskostnader -62.000 -7.000 -7.000 -23.000 -35.000
Driftsresultat 36.000 -4.000 -3.000 -15.000 -5.000
Finansinntekter 29.000 29.000 31.000 30.000 74.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 29.000 29.000 31.000 30.000 74.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -48.000 0
Årsresultat 55.000 23.000 26.000 17.000 65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 94.000 90.000 90.000 90.000 101.000
Sum anleggsmidler 106.000 102.000 102.000 102.000 113.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 7.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.159.000 1.049.000 1.028.000 1.038.000 1.031.000
Sum omløpsmidler 1.159.000 1.050.000 1.028.000 1.045.000 1.041.000
Sum eiendeler 1.265.000 1.152.000 1.130.000 1.147.000 1.154.000
Sum opptjent egenkapital 1.082.000 1.028.000 1.004.000 978.000 1.009.000
Sum egenkapital 1.192.000 1.138.000 1.114.000 1.088.000 1.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 10.000 10.000 10.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 10.000 13.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 1.000 2.000 1.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 0 0
Utbytte 0 -48.000 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 4.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 5.000 6.000 49.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 1.264.000 1.153.000 1.130.000 1.147.000 1.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.097.000 1.045.000 1.022.000 996.000 1.018.000
Likviditetsgrad 1 18.7 210.0 171.3 21.3 45.3
Likviditetsgrad 2 18.7 210.0 171.3 21.3 45.3
Soliditet 94.3 98.7 98.6 94.9 96.9
Resultatgrad 36.7 -133.3 -187.5 -16.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 5.1 2.2 2.5 1.3 6
Signatur
28.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex