Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Årnes Legesenter As
Juridisk navn:  Årnes Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høvlerigata 3 Høvlerigata 3 Fax:
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 923809406
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/30/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
166.7%
Resultat  
  
109.87%
Egenkapital  
  
12.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 2.323.000 871.000 0
Resultat: 15.000 -152.000 0
Egenkapital: -107.000 -122.000 30.000
Regnskap for  Årnes Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 2.323.000 871.000 0
Driftskostnader -2.308.000 -1.024.000 0
Driftsresultat 15.000 -151.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 15.000 -152.000 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 15.000 -152.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 105.000 93.000 30.000
Sum eiendeler 105.000 93.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -152.000 0
Sum egenkapital -107.000 -122.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 212.000 214.000 0
Sum gjeld og egenkapital 105.000 92.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 0
Andre inntekter 2.321.000 871.000 0
Driftsinntekter 2.323.000 871.000 0
Varekostnad -48.000 -2.000 0
Lønninger -1.102.000 -509.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.158.000 -513.000 0
Driftskostnader -2.308.000 -1.024.000 0
Driftsresultat 15.000 -151.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 15.000 -152.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 105.000 93.000 30.000
Sum omløpsmidler 105.000 93.000 30.000
Sum eiendeler 105.000 93.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -152.000 0
Sum egenkapital -107.000 -122.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 55.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000 158.000 0
Sum kortsiktig gjeld 212.000 214.000 0
Sum gjeld og egenkapital 105.000 92.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -107.000 -121.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0
Soliditet -101.9 -132.6 1
Resultatgrad 0.6 -17.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.0 -1.8 0
Total kapitalrentabilitet 14.3 -164.1 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex